Απόψεις

Συνεταιριστικές επιχειρήσεις

Δράσεις ανάπτυξης της οικονομίας μέσω των συνεταιριστικών επιχειρήσεων έλαβαν ήδη την έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και είναι έτοιμο το ν/σ με τις βασικές κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και αφορά στις παρεμβάσεις σε νομοθετικό επίπεδο, που διευκολύνουν τη σύσταση των επιχειρήσεων και διασφαλίζουν ένα απλοποιημένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης αυτού του πεδίου.

Δίνει πνοή στη συνεταιριστική οικονομία με εργαλεία στήριξης επιδοτήσεις, κεφάλαια κίνησης, κεφάλαια στήριξης, κάλυψη του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων αυτών, ένα σύστημα μικροχρηματοδοτήσεων και μικροδανείων. Προβλέπεται η σύσταση σε κάθε Περιφέρεια ενός κέντρου στήριξης και προώθησης αυτών, το Ινστιτούτο θα παρέχει εξειδικευμένες προτάσεις, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, που είναι ήδη έτοιμη, θα εξασφαλίσει στις κοινωνικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα δικτύωσης, δημοσιότητας, αλλά και ενημέρωσης. Η έκθεση κοινωνικής οικονομίας θα γίνεται στην Αθήνα το Νοέμβριο κάθε έτους, ξεκινώντας από το Νοέμβριο του 2016, και θα υπάρχει τέλος ένας μηχανισμός πιστοποίησης της ποιότητας, επίβλεψης και διαιτησίας για την εύρυθμη λειτουργίας τους.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα εφαρμόζει μια άλλου τύπου συγκρότηση της παραγωγής και της εργασίας, μπορεί να μετασχηματίσει τις σχέσεις παραγωγής και μπορεί μέσα στην περίοδο της κρίσης να συνεισφέρει ένα σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ, όπως στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου οι δραστηριότητες αυτές καταλαμβάνουν ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του ΑΕΠ τους. Αντέχουν στην κρίση, μπορούν να προστατεύσουν θέσεις εργασίας και να δημιουργούν νέες. Μπορούν να διασώζονται επιχειρήσεις, να αυξάνεται η παραγωγή, να προωθείται η καινοτομία, η δημιουργικότητα, να ευνοείται η επένδυση και να συνδράμουν στην παραγωγική αναδιάρθρωση και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Η συνεταιριστική οργάνωση επιτυγχάνει την αποτελεσματική διαχείριση κοινωνικών πόρων με δημοκρατικό τρόπο και έλεγχο, αποκρούει τη διαφθορά, συνενώνει δυνάμεις και προτείνει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Αποτελεί την εναλλακτική λύση απέναντι στη λιτότητα, απέναντι στο κυρίαρχο μοντέλο "της οικονομίας των ολίγων" και αντίποδα στις ιδιωτικοποιήσεις της δημόσιας περιουσίας, καθώς, αντί να πουληθούν δημόσιες επιχειρήσεις και τμήμα της ελληνικής οικονομίας σε ιδιώτες σε ευτελείς τιμές, μπορούν να ιδρυθούν συνεταιρισμοί πολιτών, που θα λειτουργήσουν αυτούς τους τομείς για το κοινό όφελος. Άνθρωποι θα εργάζονται, θα πληρώνουν τους φόρους τους, η κυβέρνηση θα εισπράττει έσοδα, θα υπάρξει μακροπρόθεσμα αναγέννηση του κράτους, ανάπτυξη και μέσω αυτής θα αποπληρώνονται τα χρέη της χώρας και έτσι θα βοηθιέται καλύτερα και η Ευρώπη. Οι Βρυξέλλες βέβαια επιβάλλουν μια αντίθετη πολιτική και απαιτούν εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, αποσκοπώντας σε μικροπρόθεσμα οφέλη, ζημιώνοντας την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση λοιπόν της χώρας μας μέσω της συνεταιριστικής οικονομίας, βασική προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης του Α. Τσίπρα, θεωρείται αποτελεσματική και ασφαλής οδός, που θα συμβάλλει στην έξοδο της πατρίδας μας από την ύφεση και τα ανακυκλούμενα οικονομικά αδιέξοδα, που τροφοδοτεί η πολύχρονη, ολέθρια λιτότητα. Αρκεί αυτά τα εγχειρήματα να υλοποιηθούν έγκαιρα, να εμπλέξουν τις παραγωγικές δυνάμεις, αξιοποιώντας όλες τις παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνατότητες αυτού του ευλογημένου τόπου μας, ενισχύοντας τον αγώνα ανάκτησης του εθνικού πλούτου και της εθνικής αξιοπρέπειάς μας.

* Η Χρυσάνθη Καμπουράκη είναι μέλος της Ν. Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου και διαμερισματική σύμβουλος του Δήμου.

Σχόλια