Απόψεις

Αιολικοί σταθμοί στο Μεραμπέλο & προτεινόμενες επενδύσεις

Το θέμα των αιολικών σταθμών έρχεται και επανέρχεται κατόπιν των αιτήσεων των εταιρειών που προγραμματίζουν εγκαταστάσεις. Η απόφαση του Δήμου αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι γνωμοδοτική. Την τελική απόφαση έχει το αρμόδιο υπουργείο.

Του Δημήτρη Κουνενάκη*

Θυμίζουμε επίσης πως ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ στην Κρήτη δεν υπάρχει, η μελέτη δεν έχει εγκριθεί,  το δε χωροταξικό Κρήτης επίσης δεν έχει εγκριθεί. Προς τι λοιπόν η σπουδή των εταιρειών για εγκρίσεις ; Μάλλον όλοι υποψιαζόμαστε…

Παράλληλα έχει αναπτυχτεί ένα ρωμαλέο κίνημα ενάντια στην εγκατάσταση των ΑΠΕ με στόχο να προστατευθεί το τοπίο, η γεωργική γη, ο Τουρισμός. Να προσθέσουμε και τις αποφάσεις Επιμελητηρίων και των φορέων ενάντια στη άναρχη και απρογραμμάτιστη ανάπτυξη των ΑΠΕ. Έχει αναπτυχθεί έντονη αμφισβήτηση για τα λεγόμενα οφέλη από τις επενδύσεις αυτές, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και είναι αναμφισβήτητη η ελάχιστη επίδραση στην απασχόληση, όπως έχουν δείξει μέχρι σήμερα οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Εμείς στο Μεραμπέλο, σε κοινό βηματισμό με την υπόλοιπη Κρήτη, αντιδρούμε σε αυτές τις μεθοδεύσεις και ανησυχούμε για τα σχέδια που εξυφαίνονται σε βάρος των κοινωνιών μας και του τοπίου, που αποτελεί και το βασικότερο εφόδιο για το παρόν και το μέλλον μας. Ιδίως σε μια περιοχή με ανεπτυγμένο Τουρισμό, όπου το τοπίο αποτελεί το βασικό πόρο αλλά και πλούτο για περαιτέρω ανάπτυξη.

Οι τοπικές κοινωνίες σε ένα τέτοιο περιβάλλον ανησυχούν και αντιδρούν στην προοπτική της ανεξέλεγκτης ανάπτυξη των ΑΠΕ. Υπάρχει αρνητική εμπειρία και δικαιολογημένη καχυποψία για τα σχέδια κάποιων κέντρων. Είναι χαρακτηριστική η αρνητική άποψη των τοπικών κοινοτήτων.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία δημιουργεί ερωτηματικά η στάση παραγόντων του Δήμου, ιδίως στο πάνω Μεραμπέλο, που ουσιαστικά προωθούν τη θετική αντιμετώπιση των επενδύσεων, χωρίς μάλιστα να έχουν εξουσιοδότηση για κάτι τέτοιο. Τα γεγονότα στη Νεάπολη δεν τιμούν το Δήμο.

Θεωρούμε ως εκ τούτου αυτονόητη την αρνητική θέση μας για τις προτεινόμενες επενδύσεις:

- Ως στάση συνέπειας δεδομένου ότι μέχρι σήμερα στηρίξαμε τις κινήσεις της Κρήτης και με την 106/20-3-2013 ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που διατηρεί και σήμερα την επικαιρότητά του. Από τότε δεν έχουν αλλάξει οι συνθήκες και τα γεγονότα δεν επιτρέπουν άλλη θεώρηση.

- Με σεβασμό στις απόψεις των τοπικών κοινωνιών που με ανησυχία βλέπουν να εξελίσσονται σχέδια στην περιοχή τους ερήμην τους. Αυτονόητο είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ταυτιστεί και να συγχρονιστεί με τις αποφάσεις των κοινοτήτων στη βάση της αρχής της επικουρικότητας.

- Δεδομένου ότι δεν έχουν προωθηθεί τα χωροταξικά και επομένως δεν υπάρχει πλαίσιο οργάνωσης για ενσωμάτωση και χωροθέτηση αυτών των επενδύσεων, η χωροθέτηση και η εκ των υστέρων αποδοχή της θέσης υποκρύπτει φαινόμενα που μας οδήγησαν στη βαθιά κρίση.

- Η ζωή μας, η οικονομία, το μέλλον μας είναι άμεσα συνυφασμένα με το τοπίο το οποίο δε μας ανήκει. Εμείς ανήκουμε σε αυτό και οφείλουμε με σεβασμό να το διαχειριζόμαστε ως προσωρινοί επικαρπωτές.

* Άγιος Νικόλαος 28/9/2015

Για την παράταξη "Σύγχρονος Δήμος".

Σχόλια