Απόψεις

Η σιωπή των αμνών και οι κραυγές των λύκων

Προς αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων σχετικά με πρόσφατο άρθρο γνώμης αναγνώστη σας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: Οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ως δομή, υποδομή και οργάνωση άρχισαν να φθίνουν από το 1970 και τελικά έπαψαν να λειτουργούν το 1985, οπότε και ο θεσμός του «μικρού πολυτεχνείου», όπως ήταν γνωστός μέχρι τότε, έδωσε τη θέση του στα ΚΑΤΕ και μετέπειτα ΚΑΤΕΕ, που αργότερα έγιναν ΤΕΙ και τέλος ΑΤΕΙ.

Του Μανώλη Αλιφιεράκη *

Με τη σημερινή του μορφή, το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου λειτουργεί από το 2001, εξυπηρετώντας σκοπούς μη τυπικής εκπαίδευσης και στηρίζει έκτοτε με το στελεχιακό του δυναμικό τόσο τις αναπτυξιακές δράσεις όσο και την καθημερινή διαχειριστική δράση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Το ΚΕΚ παρακολουθεί τις ανάγκες κατάρτισης της τοπικής αγοράς και υλοποιεί σεμινάρια πάντα στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα ίδρυσε και λειτουργεί σχολή ΣΕΚΟΜΕ (Εκπαίδευσης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων), και Σχολή ΣΕΚΑΜ (Απόκτησης Κάρτας Μεταφορέα), ενώ θα ξεκινήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα και σεμινάρια CLP (κίνδυνοι που ενέχουν τα χημικά προϊόντα). Παράλληλα, υλοποιεί σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας, αλλά και σεμινάρια ΕΦΕΤ (ασφάλειας τροφίμων) και Πιστοποίησης Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, με βάση πάντα την εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών-μελών του και τη συμμόρφωσή τους στους νέους κανονισμούς, σε προνομιακές πάντα τιμές για τις επιχειρήσεις-μέλη του.

Το ΚΕΚ ΤΕΣ είναι το πρώτο ΚΕΚ στην Κρήτη που υλοποίησε και υλοποιεί σεμινάρια έκδοσης άδειας υπαλλήλων Security (ΙΕΠΥΑ) για υποστήριξη επιχειρήσεων, ενώ είναι το πρώτο ΚΕΚ σε παγκρήτιο επίπεδο που παρέχει σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων κατάλληλων για την πιστοποίηση στον ΕΟΠΠΕΠ.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το έτος 2014 υλοποιήθηκαν περισσότερα από 90 εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης και εκπαιδεύτηκαν περισσότερα από 1.500 άτομα.

Η θεματολογία των σεμιναρίων αντλείται πάντα μέσα από τις ανάγκες της αγοράς και παρακολουθώντας την επιχειρηματική επικαιρότητα.

Οι εκπαιδευτικοί τίτλοι των σεμιναρίων που υλοποιούνται καλύπτουν μια ευρύτατη έκταση και εντελώς ενδεικτικά αναφέρουμε: την εκμάθηση τεχνικών προβολής μέσω κοινωνικών δικτύων, του ηλεκτρονικού εμπορίου, τη δημιουργία εφαρμογών για συσκευές Android, τη διδασκαλία στατιστικού πακέτου SPSS, των τεχνικών πωλήσεων, τη διαχείριση κρίσεων, τη μεταλλοτεχνία, τα logistics, τη χρήση ERP, τη συντήρηση συστημάτων γείωσης κτηρίων, τα σεμινάρια βασικής ορολογίας Ρώσικων και Κινέζικων, τα σεμινάρια βοηθών λογιστή και ενημέρωσης της νέας οικονομικής νομοθεσίας και των νέων τεχνικών βαφής νυχιών.

Ουδέποτε στην πολυετή δραστηριότητα του ΚΕΚ δεν έγινε διάκριση μεταξύ των επαγγελμάτων που φιλοξενεί το Επιμελητήριο, αφού λειτουργεί με απαράβατη αρχή την ισοτιμία μεταξύ των επαγγελμάτων που τα σεμινάρια εξυπηρετούν, είτε αφορούν σε θέματα εκμάθησης απλών τεχνικών, όπως οι νέες τεχνικές βαφής νυχιών και η μεταλλοτεχνία, είτε αφορούν σε εξειδικευμένα θέματα πακέτων στατιστικής ανάλυσης ή διοίκησης επιχειρήσεων.

Ο θεματικές ενότητες των σεμιναρίων που υλοποιούνται επιλέγονται απολύτως με βάση τις ανάγκες της αγοράς κατόπιν έρευνας και κανένα σεμινάριο δεν υλοποιείται αν δεν είναι βιώσιμο. Συχνό είναι το φαινόμενο επιχειρηματίες-μέλη να διατυπώνουν μια ανάγκη κατάρτισης και με βάση αυτή το ΚΕΚ να διαμορφώνει ένα νέο σεμινάριο, όπως για παράδειγμα τα σεμινάρια Ρώσικων, Κινέζικων, τεχνικών ασφαλείας, security κ.τ.λ.

Οι εκπαιδευτές που χρησιμοποιούνται στα αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια - όπου δεν υπάρχει περιορισμός χρήσης πιστοποιημένων εκπαιδευτών από τον ΕΟΠΠΕΠ - αντλούνται από την ελεύθερη αγορά με ανοιχτές προσκλήσεις που ανακοινώνονται σε τακτικά δελτία Τύπου, αλλά και μέσα από διαρκή ανοιχτή πρόσκληση για εισηγητές συνεργάτες που είναι μόνιμα αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ www.katartisi.gr στο ίντερνετ.

Η αναφορά στη συμμετοχή των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του ΚΕΚ ως εισηγητές θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη, αφού αφορά λιγότερες από 50 ώρες συνολικά κατ' έτος και χρηματικά ποσά που δεν ξεπερνούν τα 1.500 ευρώ το χρόνο. Όμως το γεγονός ότι και νόμιμο είναι (δεδομένου ότι εκδίδονται όλα τα απαιτούμενα παραστατικά και τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία) και ενδεδειγμένο (γιατί με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τα στελέχη του Επιμελητηρίου) και επίσης αποτελεί και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού αφορά στη χρήση εκπαιδευτών με μεταπτυχιακά και διδακτορικούς τίτλους, δε μας αφήνει να μην το εξηγήσουμε.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο για το 2014 χρησιμοποιήθηκαν περισσότεροι από 80 διαφορετικοί εισηγητές, ενώ στο μητρώο των εισηγητών που τηρεί το ΚΕΚ περιέχονται περισσότεροι από 500 διαφορετικοί εισηγητές, οι οποίοι αξιολογούνται σε κάθε μάθημα και χρησιμοποιούνται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τη βαθμολογία τους.

Σε αναγνώριση της αρτιότητας του μητρώου, το ΚΕΚ πρόσφατα προχώρησε στη δημιουργία κοινού μητρώου εισηγητών με τη Σχολή Διά Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης.

Η δραστηριότητα του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές είναι από τις λίγες πραγματικά ανταποδοτικές υπηρεσίες που το Επιμελητήριο Ηρακλείου σήμερα παρέχει στις επιχειρήσεις-μέλη του, τη δυνατότητα δηλαδή να επιμορφωθούν μέσα από σύγχρονα, καινοτόμα, φτηνά και ευέλικτα σεμινάρια, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο διευθυντής του ΚΕΚ έχει επισκεφτεί πολλά Επιμελητήρια ανά την Ελλάδα, με στόχο να τους μεταφέρει τεχνογνωσία και να τους συνδράμει προκειμένου να υλοποιήσουν αντίστοιχες υπηρεσίες, αφού το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου είναι το μοναδικό πανελληνίως επιμελητηριακό ΚΕΚ με εμφανή και αξιοζήλευτη δράση.

Είναι τουλάχιστον περίεργο πώς ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, που ήταν παρών σε αντίστοιχες παρουσιάσεις της δράσης των διαδικασιών και των οικονομικών του ΚΕΚ, δεν έχει κατανοήσει τόσο βασικά θέματα που αφορούν ουσιαστικά στη λειτουργία του Επιμελητηρίου.

* Ο Μανώλης Αλιφιεράκης είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές (σ.σ. με το συγκεκριμένο άρθρο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου απαντά σε άρθρο του μέλους του Επιμελητηρίου κ. Φαρσάρη, το οποίο αναφερόταν στο ίδιο ζήτημα).

Σχόλια