Απόψεις

«Ακόμη τούτη η άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες...»

Χρήσιμο είναι το ταξίδι του πρωθυπουργού στη Μόσχα. Όπως και όσο τα αντίστοιχα ταξίδια στην πρωτεύουσα της Ρωσίας προηγουμένων πρωθυπουργών. Και ήσαν πολλά. Με τελευταίο εκείνο του Γιώργου Παπανδρέου το Φεβρουάριο του 2010. Κάτι μπορούμε να πετύχουμε.

Του Αντώνη Ν. Βγόντζα

Να μην περιμένουμε, όμως, πολλά. Όπως και στο παρελθόν. Η Ρωσία δεν είχε και δεν έχει τις δυνατότητες να αντικαταστήσει τη Δύση. Δεν είναι καν η παλαιά και κραταιά Σοβιετική Ένωση.

Η Ιστορία μας έχει τόσα παραδείγματα ψευδαισθήσεων και πλανών σε σχέση με την "Ορθόδοξη" Ρωσία. Αναμφισβήτητα, η Ορθοδοξία αποτελεί τη βάση πολλών συναισθηματικών και ιδεολογικών δεσμών ανάμεσα στους δύο λαούς μας. Δεν είναι όμως επαρκής βάση για να στηρίξει από τη μεριά της Ρωσίας μία πολιτική που θα αποτελεί ομπρέλα προστασίας για τη χώρα μας.

Τελευταίο παράδειγμα; Πριν δύο χρόνια, η Κύπρος χρειάστηκε λίγα δισεκατομμύρια ευρώ… Και η Ρωσία δεν τα έδωσε... Δεν μπορούσε...

Σχόλια