Απόψεις

Ανάγκη διορθώσεων της νέας ΚΑΠ

Η Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε τρεις μέρες πριν τις εκλογές (104/7056/22-01-2015) για τη διαδικασία χορήγησης των άμεσων ενισχύσεων (επιδότησης) αδικεί κατάφωρα την ελαιοκαλλιέργεια.

Την ώρα που η ανταγωνίστρια Ιταλία στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ ενισχύει κατά προτεραιότητα και με στρατηγική στόχευση την καλλιέργεια της ελιάς, η Ελλάδα ουσιαστικά "εγκαταλείπει" την πρώτη ιστορικά επιδοτούμενη καλλιέργεια της χώρας, καθότι, με βάση τον εθνικό φάκελο, οι ενισχύσεις για την ελαιοκαλλιέργεια θα μειωθούν δραματικά και σε βάθος πενταετίας 53,28%.

Από τη σχετική απόφαση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Καρασμάνη, προκύπτει ότι το ποσοστό που κατανέμεται στις "δενδρώδεις" καλλιέργειες, με βάση τον εθνικό φάκελο, είναι πολύ χαμηλό, τη στιγμή που σε αυτές, εκτός της ελιάς, με την ίδια απόφαση εντάσσεται και πλήθος άλλων καλλιεργειών που μέχρι σήμερα δεν ελάμβαναν επιδοτήσεις [όπως φιστικιές, καρυδιές, αμυγδαλιές, οι αμπελώνες (σταφίδας, οίνου και επιτραπέζια), τα εσπεριδοειδή, ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα και άλλα]. Με την προσθήκη νέων καλλιεργειών οι εκτάσεις της περιφέρειας (Ζώνης) "δενδρώδεις" θα αυξηθούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο μέσος όρος που θα αναλογεί για την εν λόγω περιφέρεια (Ζώνη), με βάση τα 470 εκατομμύρια ευρώ που είχαν αρχικά ανακοινωθεί, μέσω του απερχόμενου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιώργου Καρασμάνη στη Βουλή, να είναι εξαιρετικά χαμηλός.

Βάση για τον υπολογισμό των τελικών δικαιωμάτων των παλαιών δικαιούχων, που θα προκύψουν μετά την τελική σύγκληση το 2020, θα είναι τα λεγόμενα «ιστορικά» δικαιώματα που ελάμβαναν οι ελαιοκαλλιεργητές το 2014. Τα δικαιώματα αυτά θα συγκλίνουν, δηλαδή θα αυξάνονται ή θα μειώνονται, με απώτερο στόχο να προσεγγίσουν για την περιφέρεια "δενδρώδεις καλλιέργειες", στην οποία υπάγεται και η καλλιέργεια της ελιάς, το μέσο όρο της περιφέρειας που έχει εκτιμηθεί στα 50,50 ευρώ το στρέμμα. Αυτό συνεπάγεται τεράστιες μειώσεις στις ενισχύσεις των παραγωγών της Κρήτης, που στην πλειοψηφία τους είναι ελαιοπαραγωγοί και βάσει των ιστορικών δικαιωμάτων δικαιούνταν κατά μέσο όρο ενισχύσεις της τάξης των 152,90 ευρώ ανά στρέμμα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος όρος των παλαιών δικαιωμάτων ήταν στα 152,90 ευρώ το στρέμμα και ότι η συνολική έκταση των ελαιώνων της Κρήτης που θα έχουν δικαιώματα εκτιμάται περί τα 1.739.608 στρέμματα, υπολογίζεται ότι οι συνολικές απώλειες με τη νέα ΚΑΠ θα είναι 106 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.

Είναι "παραμύθι" το γεγονός ότι η μείωση της επιδότησης θα είναι μόνο 30% βάσει των όσων υποστήριζε η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και ότι αυτό μάλιστα θα γίνει σε βάθος εξαετίας, διαιρεμένο σε έξι ισόποσες μειώσεις της τάξης του 5% εκάστη ετησίως. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι, διότι το υπουργείο στις μειώσεις δε συμπεριλάμβανε την οριζόντια μείωση του 8,28% που ίσχυσε το 2014, έτος το οποίο θα παρθεί σαν βάση για τον υπολογισμό της ενιαίας (βασικής) ενίσχυσης 2015. Επίσης, ότι από το 2015 με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική θα υπάρξει επιπλέον οριζόντια μείωση σε ποσοστό 15%. Έτσι, μέχρι να ισχύσει η δικλίδα της σταδιακής μείωσης του 30%, οι ελαιοπαραγωγοί θα έχουν χάσει ήδη σε ένα χρόνο ποσοστό 23,28% (8,28% + 15%) από τις οριζόντιες περικοπές.

Επιπλέον, σε αυτό το 23,28% θα πρέπει να προστεθεί και το 5% της σταδιακής ετήσιας μείωσης και έτσι καταλήγουμε το 2015 οι ελαιοπαραγωγοί να έχουν χάσει το 28,28% (23,28% + 5%) της επιδότησης. Σε βάθος πενταετίας, δηλαδή μέχρι το 2020, σύμφωνα με τους υπολογισμούς θα έχει σημειωθεί μείωση της επιδότησης της τάξης του 28,28% + 25% = 53,28%.

Η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης φαίνεται να αναγνωρίζει την ανάγκη στήριξης της ελαιοκαλλιέργειας μέσω των ενισχύσεων και προσανατολίζεται σε ειδική στήριξή της από το δεύτερο πυλώνα, και συγκεκριμένα μέσω του άξονα των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων.

Εκτιμούμε ότι, πέρα της ως άνω στήριξης, θα πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα χαρακτηρισμού της ελιάς ως μόνιμου δενδρώνα (ως υποπεριφέρεια εντός της περιφέρειας "δενδρώδεις") με υψηλότερο μέσο όρο ενίσχυσης.

Επίσης, στο κατά πόσο είναι δυνατό το ποσό της ενίσχυσης ανά ομάδα καλλιεργειών (αροτραίες, δενδρώδεις) να συναρτηθεί με το αντικειμενικό κριτήριο των ωρών εργασίας ανά στρέμμα.

Ένα απλό παράδειγμα:

• Ένας παραγωγός το 2013 έπαιρνε 10.000 ευρώ επιδότηση.

• Το 2014 πήρε 10.000 - 8,28% = 9.172 ευρώ (οριζόντια μείωση 828 ευρώ).

• Το 2015 με τη νέα ΚΑΠ θα πάρει 9.172 - 15% (οριζόντια περικοπή) - 5% (από την ισόποση μείωση) σύνολο 20% = 7.337,60 ευρώ.

Οριζόντια μείωση στα 1.834,40 ευρώ.

• Το 2016 θα πάρει 7.337,60 - 5% = 6.970,72 ευρώ. Μείωση 366,88 ευρώ.

Έτσι ο παραγωγός θα συνεχίσει να χάνει 5% ετησίως μέχρι το 2020, για να καταλήξει το 2020 να παίρνει:

• Το 2017 6.622,18 ευρώ, μείωση 348,54 ευρώ.

• Το 2018 6.291,10 ευρώ, μείωση 331,10 ευρώ.

• Το 2019 5.976,55 ευρώ, μείωση 314,55 ευρώ.

• Το 2020 5.677,73 ευρώ, μείωση 298,82 ευρώ.

Από το 2021 και μετά ο παραγωγός θα παίρνει 50,50 ευρώ ανά στρέμμα.

Δηλαδή ο παραγωγός του παραδείγματος θα πάρει το 2021 επιδότηση 4.040 ευρώ.

* Ο Νικόλαος Δασκαλάκης είναι εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος σε θέματα Πρωτογενούς Τομέα στην Π.Ε. Λασιθίου.

Σχόλια