Απόψεις

Εγκάρδιες ευχές στους τριακοσίους

Να τους ευχηθούμε. Και να ελπίσουμε. Και για τους τριακόσιους. Να μην εξαιρέσουμε κανέναν. Ούτε έναν που να ασκεί πλήρως τα συνταγματικά δικαιώματά του. Να τους ευχηθούμε με γενναιόδωρη διάθεση. Να μη λείψει ούτε ένας τους από τον κορυφαίο θεσμό της δημοκρατίας. Για τους τριακόσιους βουλευτές της Βουλής της 25ης Ιανουαρίου 2015. Σε αυτούς αναφέρομαι.

Του Αντώνη Ν. Βγόντζα

Η συμμετοχή τους στο Εθνικό Κοινοβούλιο είναι εξαιρετικά τιμητική για τον καθένα. Δεν υπάρχει πιο πάνω αξίωμα. Πιο μεγάλο. Πιο σημαντικό. Έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Το πρώτο δικαίωμα του κάθε βουλευτή είναι η ελευθερία της συνείδησής του. Είναι λάθος η αντίληψη ότι την έχουν εκχωρήσει στο κόμμα με το οποίο έχουν εκλεγεί. Αναμφισβήτητα υπάρχουν θέματα κομματικής πειθαρχίας. Αυτή όμως με τίποτα δεν ακυρώνει τη φωνή της συνείδησής τους. Αυτή με τίποτα δεν μπορεί να καταπνίξει την εφαρμογή στην πράξη των μεγάλων αξιών, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο Σύνταγμα.

Η δεύτερη μεγάλη αρχή είναι ότι οι βουλευτές εκπροσωπούν το έθνος και το λαό. Στην ολότητά του. Στη διαχρονικότητά του. Αυτό με κανένα τρόπο δε στραγγαλίζει το ενδιαφέρον τους για τα ζητήματα του τόπου που τους εξέλεξε. Ο βουλευτής είναι σε διαρκή διάλογο με όλους τους πολίτες της εκλογικής περιφέρειας από όπου προέρχονται. Και πέρα από αυτή. Ο βουλευτής συνομιλεί διαρκώς με το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Ο μεγάλος στόχος κάθε δραστηριότητάς του είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας και των κοινοβουλευτικών θεσμών. Αυτό σημαίνει πολλά. Και για να μην περιοριστούμε σε αφηρημένες σκέψεις, ο κάθε βουλευτής πρέπει να βασανίζεται από μια αδιαπραγμάτευτη έννοια.

Τίποτε να μη θυμίζει η συμπεριφορά και δράση του τη Βουλή που αποχαιρετήσαμε.

Σχόλια