Απόψεις

Έμεινε από υπαλλήλους το ΙΚΑ

Χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό είναι οι διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ στο Ρέθυμνο με αποτέλεσμα η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ιδρύματος  να γίνεται μετ' εμποδίων.

Η αποδυνάμωση του τοπικού ΙΚΑ σε ανθρώπινο δυναμικό,  οφείλεται κατά κύριο λόγο στη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων και κατά δεύτερο στις συνταξιοδοτήσεις και αποδεικνύεται από τα στοιχεία των υπηρετούντων υπαλλήλων τα τελευταία έτη.

2010

53

2011

45

2012

42

2013

35

2014

29

Ο ενεργός αριθμός προσωπικού περιορίζεται στους 18, καθώς 11 άτομα απουσιάζουν από την υπηρεσία για λόγους αποσπάσεων, αδειών κύησης και αδειών άνευ αποδοχών.

Του Αντώνη Νομικού

Σχόλια