Απόψεις

Η ολοκληρωμένη βιώσιμη πρόταση ανάπτυξης της Κρήτης

Στις 18 Μαΐου 2014 θα διενεργηθούν εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειακών Αρχών για την επόμενη πενταετία 2014-2019. Στο διάλογο που θα αναπτυχθεί τον υπόλοιπο χρόνο της προεκλογικής περιόδου, καταθέτω συγκεκριμένες απόψεις-προτάσεις που συνθέτουν το όραμά μου για την ΚΡΗΤΗ μας, απόρροια της μακρόχρονης ενασχόλησής μου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Του Ζαχαρία Δοξαστάκη

Η Κρήτη είναι οι άνθρωποί της, οι αξίες της, η κουλτούρα της, η (άυλη) παράδοση της, όλα αυτά που αναδύονται και διαμορφώνονται μέσα στο ποικιλόμορφο κρητικό τοπίο που αποτελεί αστείρευτη πηγή εμπειριών. Στο κέντρο αυτού του τόπου πρέπει να είναι οι άνθρωποι! Κάθε πρόγραμμα ανάπτυξης του νησιού πρέπει να βασιστεί στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Στοίχημα για τη Κρήτη που οραματιζόμαστε είναι η ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών της σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια του νησιού.

Η κινητοποίηση όλων των πολιτών της για συμμετοχή στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και η στοχευμένη αξιοποίηση στο έπακρο όλου του άριστα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού του νησιού δεν μπορεί παρά να αποτελεί μέρος μιας αναπτυξιακής πρότασης για την Κρήτη.

Στη σημερινή συγκυρία, βασικό μέλημα είναι η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής αυτού του τόπου, μια πρόταση που δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει την ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών κοινωνικών υποδομών του νησιού, αν όχι και η δημιουργία νέων ανάλογων δομών.

Αξιοποιώντας στο έπακρο τους εν δυνάμει διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, την ιδιαιτερότητα του τοπίου, τη γεωγραφική θέση, τη νησιωτικότητά της, η Κρήτη πρέπει να εμπλουτίσει τους τομείς παραγωγής της. Ο τουρισμός ήταν μέχρι τώρα ο προεξέχων τομέας της ανάπτυξης έχοντας κατά πόδας τον αγροτικό τομέα. Το περιβάλλον που διαμορφώνεται, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός συστήματος παραγωγής που θα αξιοποιεί, πέρα από τις υπάρχουσες δομές του τουρισμού και του γεωργοκτηνοτροφικού κλάδου, και τους τομείς της μεταποίησης, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της τεχνολογίας. Τομείς με έντονη παρουσία και αξιόλογες υποδομές στο νησί που θα ανατροφοδοτούν το σύστημα σε μια προσπάθεια συνέργειας των πολιτικών/παρεμβάσεων ανάπτυξης.

Ωστόσο, ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη του νησιού είναι το ίδιο το κρητικό τοπίο, η οικολογία της Κρήτης, ο φυσικός της πλούτος, γιατί πέρα από τη σημαντικότητα της ίδιας της βιοποικιλότητάς της και την ανάγκη προστασίας της για το ευ ζην των κατοίκων της, το ίδιο το τοπίο αποτελεί τον κύριο πόλο έλξης τόσο τουριστικών όσο και άλλων μη τουριστικών επενδύσεων στο νησί, της ίδιας της οικονομικής άνθησης δηλαδή της Κρήτης. Ο καλλωπισμός, η προστασία και η ανάδειξή του δεν μπορεί παρά να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του σχεδιασμού της ανάπτυξης του νησιού που προτείνουμε.

Η Κρήτη είναι μια αυτάρκης οικονομική μονάδα που συνδέεται θεσμικά, νομικά και διοικητικά με την υπόλοιπη Ελλάδα, έχοντας τη δυνατότητα να αποτελέσει ένα δυναμικό πόλο ανάπτυξης τόσο για τη χώρα όσο και για ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο.

Διοικητικά το νησί αποτελείται από 4 ενότητες, κάθε μια με τις δικές της ανάγκες, προτεραιότητες και ιδιαιτερότητες. Ο σχεδιασμός ανάπτυξης του νησιού δεν μπορεί παρά να αναγνωρίζει αυτές τις τοπικότητες και να τις ενσωματώσει στο συνολικό πλαίσιο ανάπτυξης, προωθώντας τοπικά σχέδια ανάπτυξης.

Το οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης πρέπει να επιδιώκει στόχους, όπως:

- Διαφοροποίηση (εμπλουτισμός;) των οικονομικών τομέων και της παραγωγής.

- Έμφαση στην ποιότητα των τοπικών προϊόντων.

- Ενίσχυση (υποστήριξη) των προϊόντων εκείνων που διοχετεύονται στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια για να καταναλωθούν από τουρίστες.

- Προώθηση της κρητικής διατροφής και των τοπικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε αυτήν στην εγχώρια αγορά, στους τουρίστες και στην ευρύτερη περιοχή επιρροής της Κρήτης (πολιτισμικές και οικονομικές εξαγωγές).

- Έμφαση στο μικρής κλίμακας βιοτεχνικό κλάδο και δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της τυποποίησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων και της προώθησης και εφαρμογής σωστού μάρκετινγκ στις εξαγωγές αυτών.

- Ενεργή έρευνα για άνοιγμα σε ξένες/διεθνείς αγορές και για την εξαγωγή τοπικών αγροτικών και μη προϊόντων (χειροτεχνίες, έργα τέχνης, έντυπο υλικό).

- Δημιουργία των απαραίτητων εκείνων συνθηκών για συμπράξεις δημόσιου/ιδιωτικού τομέα, στις οποίες οργανισμοί της Περιφέρειας Κρήτης, με τους αναπτυξιακούς τους οργανισμούς, τους θεσμούς και μη κυβερνητικά σχήματα, θα συμπράττουν (συνεργάζονται) με ιδιώτες επενδυτές, εγχώριους και διεθνείς και με τοπικές και εθνικές τράπεζες, οι οποίες θα προσφέρουν χαμηλότοκα δάνεια για τη δημιουργία επενδυτικού κεφαλαίου που θα διοχετεύεται σε επιχειρήσεις και θα υποστηρίζει τη δημιουργία νέων κατευθύνσεων οικονομικής δραστηριότητας μειώνοντας το ρίσκο καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων.

- Ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα και των δημόσιων-ιδιωτικών συμπράξεων να συνεργαστούν μεταξύ τους, να υποστηρίξουν την έρευνα που στοχεύει στην ανακάλυψη και δοκιμή καινοτόμων προσεγγίσεων σχετικά με την παραγωγή, τη διοίκηση, τη διαχείριση δεδομένων, να διεξάγουν έρευνα σε εφαρμοσμένους τομείς, όπου υψηλότερες αποδόσεις δύναται να καταστήσουν την τοπική οικονομία πιο ανταγωνιστική.

- Δημιουργία χαμηλότοκων επενδυτικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή των τραπεζών, ενθαρρύνοντας την κεντρική διοίκηση να σχεδιάσει και να καθιερώσει φορολογικά κίνητρα βασισμένα σε προγράμματα όπως το JESICCA στην Ευρώπη και το πρόγραμμα New Markets Tax Credit στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

- Δημιουργία της Αναπτυξιακής Κρήτης ως έναν οργανισμό, ο οποίος θα προωθήσει την ανάπτυξη και θα οργανώσει συμπράξεις και θα διαχειριστεί τους συλλογικούς πόρους.

- Θέσπιση προτεραιοτήτων και σταδιακή υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών, το οποίο θα εμπεριέχει ένα πολυδιάστατο και πολλαπλό δίκτυο μεταφορών, το οποίο θα ενισχύσει την προσβασιμότητα του κόσμου, αλλά και των αγαθών σε όλο το νησί και τις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Αυτό συμπεριλαμβάνει το σχεδιασμό λιμένων και αεροδρομίων με το βλέμμα στραμμένο στις εξωτερικές αγορές και με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να στεγάσει τους πολλαπλούς στόχους μιας αναπτυξιακής οικονομίας που βασίζεται σε μια πολλαπλότητα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Για τις κοινωνικές δομές και την ανάπτυξη του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου του νησιού επιβάλλεται η προώθηση των παρακάτω στόχων:

- Προώθηση συλλογικών πρωτοβουλιών, κοινωνική συμμετοχή και ενθάρρυνση για δημοκρατική ανάμειξη του κοινού στην αναπτυξιακή προσπάθεια μέσω του εθελοντισμού και της χρήσης των παραδοσιακών και κοινωνικών μέσων.

- Ανάπτυξη σε επίπεδο Κρήτης των υπηρεσιών υποστήριξης πολιτών όπως τα ΚΕΠ, καθιέρωση ασύρματων δικτύων διασύνδεσης με το διαδίκτυο και κέντρων που θα απευθύνεται στον πολίτη θα παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Το φυσικό περιβάλλον μπορεί να προστατευθεί και να αναβαθμιστεί με τη θέσπιση και πραγμάτωση στόχων, όπως:

- Προστασία και αναβάθμιση του αστικού και αγροτικού περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς.

- Εκστρατεία ευρείας ενημέρωσης και επιμόρφωσης σχετικά με την ευαισθησία των οικοσυστημάτων και την ανάγκη της προστασίας τους σε όλα τα επίπεδα και από όλες τις κοινωνικές ομάδες.

- Τήρηση των ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών και κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος (όπως ανακύκλωση, κομποστοποίηση και απαγόρευση της καύσης).

- Προστασία των πόλεων, των οικισμών και των κοινοτήτων, τα οποία έχουν ενδιαφέρουσα ή σημαντική αρχιτεκτονική, πολεοδομική οργάνωση και παραδοσιακά χαρακτηριστικά.

- Αναγνώριση της σημασίας των παραδοσιακών κτηρίων και επιμόρφωση του κόσμου σχετικά με τη σημασία και την ανάγκη για την προστασία και τη διατήρησή τους.

- Προώθηση προτύπων σχετικά με την καθαριότητα, το σχεδιασμό του τοπίου και τον καλλωπισμό των ιδιωτικών αλλά και κυρίως των δημόσιων χωρών. Εκστρατείες για να τονιστεί η σημασία των δημόσιων χώρων στα κοινά και η συλλογική ευθύνη της κοινότητας προς αυτούς.

* Ο Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης είναι δήμαρχος Χερσονήσου.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια