Απόψεις

Για την απένταξη του βιολογικού Αγίου Νικολάου

Απάντηση στο ερώτημα πότε θα χρηματοδοτηθεί το έργο του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου ζητά ο βουλευτής ν. Λασιθίου της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Πλακιωτάκης σε ερώτημά του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο.

Χαρακτηρίζοντας ως επιτακτική ανάγκη την υλοποίησή του, ο κ. Πλακιωτάκης στο ερώτημά του προς τον υπουργό αναφέρει ότι «σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 126367 απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα "Ανάκληση των αποφάσεων ένταξης πράξεων στον άξονα προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013" αρκετά έργα τα οποία σχετίζονται με την ορθολογική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος απεντάσσονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης». Μεταξύ αυτών, όπως τονίζει ο κ. Πλακιωτάκης, περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού του Αγίου Νικολάου Κρήτης, ενός έργου «ιδιαίτερα σημαντικού για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής και τη βελτίωση των υποδομών» που, όπως επισημαίνει, «με βάση μελέτη που είχε κατατεθεί είχε λάβει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι θα ενταχθεί στο πρόγραμμα και θα ακολουθήσει η δημοπράτησή του».

Υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι «βασικός στόχος του ΕΠΠΕΡΑΑ είναι η συνδρομή του στην εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής και στην κάλυψη των ανελαστικών υποχρεώσεων της χώρας, πάντα µε βάση το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον, αλλά και βασικός σκοπός η ορθολογική διαχείριση των υπερδεσμεύσεων (overbooking) και η εξυγίανση ώστε να μην επιβαρυνθεί το ΠΔΕ µε αμιγώς εθνικούς πόρους», ο κ. Πλακιωτάκης ζητά από τον υπουργό να κάνει παράλληλα άμεσα γνωστό όχι μόνο το πότε, αλλά και το με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτηθεί το έργο προς ενημέρωση της ευρύτερης κοινωνίας του Λασιθίου, που τόσο πολύ ανάγκη έχει την υλοποίησή του.

Του Γιάννη Πλακιωτάκη.

Σχόλια