φραγμα

Η σεισμική κατηγοριοποίηση της θέσης των 4 Φραγμάτων της Κρήτης

Απόψεις
Η σεισμική κατηγοριοποίηση της θέσης των 4 Φραγμάτων της Κρήτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

«…αφιερώνεται εξαιρετικά στον Διευθυντή, στην υπόλοιπη διοίκηση και στους παλιούς συναδέλφους της “Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.” καθώς επίσης και σε όλους τους κατοίκους της “Κρήτης”…»

Κατηγοριοποίηση από την άποψη της "σεισμικής επικινδυνότητας" της θέσης στην οποία είναι κατασκευασμένα για τα "4 σημαντικά φράγματα της Κρήτης", με την χρήση του δορυφόρου “Nasa/Landsat-8”».

Καβαλιώτης “Πολιτικός Μηχανικός” δημιούργησε τον πρώτο θεματικό χάρτη με την σεισμική επικινδυνότητα τεσσάρων σημαντικών φραγμάτων της «Κρήτης», («Φανερωμένης», «Αποσελέμη», «Μπραμιανών», και «Ποταμών»), με χρήση του «Παγκόσμιου Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας (“Global Seismic Hazard Map”)» [2.1] και με την ανάλυση δορυφορικών εικόνων που ελήφθησαν από τα στοιχεία του δορυφόρου «Landsat-8» [2.2].

Σεισμική κατηγοριοποίηση της θέσης των 4 Φραγμάτων της Κρήτης
Ο ψηφιακός, θεματικός χάρτης των «τεσσάρων (4) σημαντικών φραγμάτων» της «Κρήτης» με απεικόνιση, 1).των επιφανειών των διαφορετικών «Φραγμάτων» (του «Φράγματος Φανερωμένης», του «Φράγματος Αποσελέμη», του «Φράγματος Μπραμιανών» και του «Φράγματος Ποταμών»), της «Κρήτης» κατά την χρονική περίοδο που ελήφθησαν οι δορυφορικές εικόνες και 2).το χαρτογραφικό υπόβαθρο της εφαρμογής «Google Satellite» [1,2.1,2.2,4,5]

Συγκεκριμένα η κατάταξη της σεισμικής επικινδυνότητας των τεσσάρων σημαντικών φραγμάτων της «Κρήτης» είναι ως εξής: του «Φράγματος Φανερωμένης» ίση με «0,45273», του «Φράγματος Αποσελέμη» ίση με «0,43564», του «Φράγματος Μπραμιανών» ίση με «0,44213» και του «Φράγματος Ποταμών» ίση με «0,41059», δηλαδή και τα τέσσερα κατατάσσονται στη «τέταρτη (4η) χαμηλότερη κλάση σεισμικής επικινδυνότητας (τιμές “Seismic Hazard PGA (g)” στο εύρος τιμών:0,03-0,05) («Πολύ Χαμηλή Σεισμική Επικινδυνότητα»)», [ο χαρακτηρισμός «Πολύ Χαμηλή Σεισμική Επικινδυνότητα» έγινε αυθαίρετα από τον συγγραφέα του παρόντος άρθρου ο οποίος απέδωσε αυθαίρετα διάφορους χαρακτηρισμούς στις δώδεκα (12) διαφορετικές κλάσεις σεισμικής επικινδυνότητας με τις δύο ακραίες να ονομάζονται (η ακραία χαμηλότερη) «Ακίνδυνη:0,00-0,01» και (η ακραία υψηλότερη) «Επικίνδυνη:>1,50»] [2.1].

Ο σχεδιασμός του θεματικού αυτού χάρτη έγινε με την βοήθεια των «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων» (εν συντομία «Γ.Π.Σ.») ή αλλιώς «Geographical Information Systems» (εν συντομία «G.I.S.») και με εφαρμογή επί του χαρτογραφικού υποβάθρου με την ονομασία «Google Satellite» [1], χρησιμοποιώντας το «Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Συντεταγμένων 1987» (εν συντομία «Ε.Γ.Σ.Α.’87»)

Παρατήρηση: Η χαρτογραφικές συνθέσεις του παρόντος άρθρου έγιναν με το ελεύθερο στο διαδίκτυο λογισμικό «Quantum Geographical Information System» (εν συντομία αποκαλούμενο «Q.G.I.S.») [4,5]. 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News