Αλφάβητο

Η ελληνική γλώσσα παρίας στην κοινωνία των πληροφοριών

Απόψεις
Η ελληνική γλώσσα παρίας στην κοινωνία των πληροφοριών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λόγω της μοναδικότητάς της, της δυσκολίας των γραμματικών της όρων, κινδυνεύει να περιθωριοποιηθεί

Το Ελληνικό Έθνος χαρακτηρίστηκε παλαιότερα, εύστοχα, από πρώην πολιτειακό παράγοντα ως “ανάδελφον”. “Ανάδελφος” όμως και “παρίας” κινδυνεύει να αναγορευθεί και η Ελληνική Γλώσσα, η τελειότερη γλώσσα του κόσμου, το γέννημα του αρχαιότερου και μεγαλύτερου Πολιτισμού του πλανήτη μας, του Ελληνικού Πολιτισμού.
Λόγω της μοναδικότητάς της, της δυσκολίας των γραμματικών της όρων, κινδυνεύει να περιθωριοποιηθεί στη σύγχρονη κοινωνία των πληροφοριών. Ενθαρρυντικό όμως στοιχείο αποτελεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει την ισότιμη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών γλωσσών, τις οποίες θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτισμικής ποικιλίας της Ευρώπης, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. 
Την πολιτική αυτή, σπάνια ευκαιρία, πρέπει να αδράξει η χώρα μας και να βοηθήσει στην καλύτερη ένταξη της Ελληνικής Γλώσσας, σε επίπεδο ισοτιμίας, με τις άλλες περισσότερο ομιλούμενες γλώσσες, στα πλαίσια της κοινωνίας των πληροφοριών. Η κοινωνία των πληροφοριών, της οποίας το κύριο χαρακτηριστικό είναι η ταχύτατη επικοινωνία του ενός άκρου της γης με το άλλο, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό εμπόδιο, την πολυπολιτισμική και την πολυγλωσσική Βαβέλ. 
Η πολυγλωσσία βέβαια είναι μέρος της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και η πολιτική επιλογή της Ε.Ε. είναι να διατηρηθεί όχι σαν μουσειακό είδος, αλλά σαν ζωντανό παρόν και μέλλον. 
Η πολυγλωσσία είναι σοβαρό εμπόδιο στο εμπόριο, δηλαδή στη συνεννόηση ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι’ αυτό έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια να ξεπεραστεί με την εκμάθηση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της Αγγλικής Γλώσσας, που θεωρείται ως η γλώσσα του Εμπορίου και της Πολιτικής. Ένας δε νέος κλάδος της πληροφορικής, με τον όρο “γλωσσική τεχνολογία” θα δώσει, στο άμεσο μέλλον, τη δυνατότητα υποκατάστασης της επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους, με τη χρήση Η/Υ, που θα διαθέτουν προγράμματα αυτόματης μετάφρασης από γλώσσα σε γλώσσα. 
Επειδή η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας περιορίζεται μόνο σε λίγους επιστήμονες ελληνολάτρες, η “γλωσσική τεχνολογία” είναι το μοναδικό μέσον διείσδυσης της Ελληνικής Γλώσσας, σε μια καλή θέση, στην κοινωνία των πληροφοριών. 
Μέσα λοιπόν από τα δίκτυα πληροφοριών που “κτίζονται”, η Ελληνική Γλώσσα, αν και είναι από τις ολιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, μπορεί κωδικοποιημένη να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Κι αυτό γιατί χαρακτηρίζεται από μεγάλο πλούτο αφηρημένων εννοιών και μεγάλη ακρίβεια στην περιγραφή των νοημάτων αλλά και του υλικού κόσμου που μας περιβάλλει. Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει η Ελληνική Γλώσσα στην κοινωνία των πληροφοριών είναι η έγκαιρη προετοιμασία για την κατασκευή εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων, που αφορούν στη γλώσσα μας. Πρέπει να κατασκευαστούν Λογισμικά Προγράμματα διόρθωσης των ορθογραφικών λαθών, που βελτιώνουν την ποιότητα ενός κειμένου. Απαιτείται, επίσης, η κατασκευή συστημάτων διόρθωσης και της ποιότητας του γραπτού λόγου. Συστήματα ακόμη που να διορθώνουν είτε λάθη που προέρχονται από την ταχύτητα γραφής είτε από τη σύγχυση που δημιουργούν ομόηχες, αλλά με διαφορετική ορθογραφία και έννοια, λέξεις (ρήμα - ρίμα, τείχη - τύχη κ.λπ.). 
Συστήματα απαραίτητα είναι και εκείνα της διόρθωσης του ύφους ενός κειμένου. Οι διορθωτές ύφους χρησιμοποιούν πλήρη ανάλυση του συντακτικού και απαιτούν λογισμικό πολύπλοκης κατασκευής.
Η “γλωσσική τεχνολογία” σήμερα προσφέρει επιτυχείς λύσεις στο μεταφραστικό έργο. Ένας σύγχρονος μεταφραστής αποθηκεύει στη μεταφραστική μνήμη του Η/Υ του ποιοτικές μεταφράσεις. Έτσι, όταν πρόκειται να κάνει μια νέα μετάφραση, εισάγει το κείμενο προς μετάφραση στην είσοδο της μεταφραστικής μνήμης. 
Αυτή αυτόματα συγκρίνει το κείμενο αυτό με μεταφρασμένα ποιοτικά κείμενα από το παρελθόν. 
Αν υπάρχει πλήρης ομοιότητα, η ταύτιση είναι 100%. Αν είναι μερικής ομοιότητας, τότε η ταύτιση είναι μικρότερη. Ο Η/Υ προτείνει στον μεταφραστή μερικά τμήματα τα οποία ταυτίζονται περισσότερο, ώστε να τον βοηθήσει στο έργο του. 
Σε διοικητικές, νομικές και τεχνικές γλώσσες, όπου θέλουμε να έχουμε μεγάλη ακρίβεια και ορθή νομοτεχνική διάρθρωση του κειμένου, ο Η/Υ προσφέρει τυποποιημένες διατυπώσεις συμβολαίων, προδιαγραφών, εγκυκλίων κ.λπ. 
Είναι απαραίτητο η ελληνική γλώσσα να έχει έντονη παρουσία στα συστήματα μηχανικής μετάφρασης της Ε.Ε. και στα διεθνή προϊόντα μετάφρασης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μεγάλη Βρετανία, παρά το ό,τι η Αγγλική γλώσσα είναι η περισσότερο ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο, έχει προχωρήσει σε ένα εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού των πολυεθνικών της εταιρειών στην πολυγλωσσία. Κι αυτό γιατί διαπιστώθηκε ότι η αποκλειστική χρήση της Αγγλικής γλώσσας τής αφαιρεί ένα κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς. 
Τι πρέπει άραγε να κάνει η χώρα μας για τη διείσδυσή μας στις παγκόσμιες αγορές, όταν η γλώσσα μας είναι από τις ολιγότερο ομιλούμενες; Απαραίτητη είναι επίσης η δημιουργία ηλεκτρονικών λεξικών, που θα δίδουν χρήσιμες και αναλυτικές πληροφορίες για κάθε λέξη. 
Τα κοινά λεξικά συνήθως αραχνιάζουν στα ράφια αχρησιμοποίητα. Τα ηλεκτρονικά όμως λεξικά σίγουρα θα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης και θα συμβάλλουν στην καλύτερη γραμματικά διατύπωση των ιδεών του χρήστη. Στο περιβάλλον των Η/Υ πρέπει να υπάρχουν λεξικά, με ελληνική ορολογία, σε όλα τα θέματα (επιστημονικά, λογοτεχνικά κ.λπ.). 
Η ανάπτυξη λοιπόν της “γλωσσικής τεχνολογίας” στην Ελλάδα αποτελεί προϋπόθεση για να μην εκφυλιστεί η ωραιότερη και πιο μεστή νοημάτων γλώσσα του κόσμου σε “παρία” της Κοινωνίας των Πληροφοριών. 

* Ο Δημήτρης Κων. Σαρρής είναι πρώην υφυπουργός, πρώην γ.γ. Αθλητισμού και πρώην νομάρχης Ηρακλείου. 
 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News