default-image

«Στο μάτι του κυκλώνα τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ»  

Απόψεις
«Στο μάτι του κυκλώνα τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ»  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι Βρυξέλλες ξανασυζητούν τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιχειρούν να συνδέσουν προϊόντα ΠΓΕ με τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων

Σθεναρή η στάση της Περιφέρειας Κρήτης δια της Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα Ειρήνης Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη στην 5η εκδήλωση για την ποιότητα και τα προϊόντα προέλευσης που έγινε στις Βρυξέλες παρουσία του επιτρόπου Γεωργίας Janusz Wojciechowski, που επιμένει ότι ο νέος κανονισμός πρέπει να δώσει σαφείς απαντήσεις αναφορικά με τα κριτήρια βιωσιμότητας των Γεωγραφικών Ενδείξεων, την τήρηση της πράσινης συμφωνίας, τη συγκράτηση των νέων στην ύπαιθρο και την ανάπτυξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Επισημαίνει ότι η προώθηση και το marketing αποτελούν βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των Γεωγραφικών Ενδείξεων. Υποστηρίζει τη στήριξη με έναν σημαντικό προϋπολογισμό προώθησης των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ και στη διατήρηση του τρέχοντος καταλόγου των καταχωρημένων προϊόντων στο σύνολο του. Τονίζει επίσης ότι η ένωση AREPO ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει δράσεις προώθησης και ενημέρωσης με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης της ποιότητας ως ανταγωνιστικού παράγοντα για την υγεία και τη σωστή διατροφή. Ως αποτέλεσμα, όπως η Αντιπεριφερειάρχης λέει στον 98.4 τα προϊόντα ΠΟΠ και οι ΠΓΕ θα πρέπει να προωθηθούν λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο τους στο ευρύτερο πλαίσιο μιας διαφοροποιημένης και ισορροπημένης διατροφής. Ιδιαίτερα επεσήμανε τη στήριξη των μικρών ομάδων παραγωγών Γεωγραφικών Ενδείξεων, ως εκ τούτου, οι μικροί παραγωγοί των Γεωγραφικών Ενδείξεων χρειάζονται υποστήριξη και καθοδήγηση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής για δίκαιη πρόσβαση σε προγράμματα προώθησης.

Κύριο θέμα της εκδήλωσης ήταν ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κρασί, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα και τα συστήματα ποιότητας, που τροποποιεί τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) 2017/1001 και ( ΕΕ) 2019/787 και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ως ομιλητής, ο εισηγητής της αναθεώρησης του Κανονισμού, ευρωβουλευτής Paolo De Castro ο οποίος εστίασε την παρουσίαση του στους τέσσερεις βασικούς πυλώνες που καλείται να ικανοποιήσει ο νέος κανονισμός. Την ενίσχυση του ρόλου των ομάδων παραγωγών, την μεγαλύτερη προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων με έμφαση στην προστασία στο διαδίκτυο, την απλοποίηση των διαδικασιών και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και το νέο ρόλο του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) το οποίο διαχειρίζεται τα δικαιώματα σχετικά με την αξιολόγηση των προτάσεων για νέες Γεωγραφικές Ενδείξεις (EUIPO) και στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας των γεωγραφικών ενδείξεων. Επεσήμανε ότι η πολιτική ποιότητας της Ένωσης για τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΟΠ, ΠΓΕ) και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ) καλύπτουν 3.424 καταχωρημένα ονόματα.

Σύμφωνα με μελέτη για την οικονομική αξία των συστημάτων ποιότητας της Ένωσης που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2021, μόνο οι Γ.Ε. αντιπροσωπεύουν αξία πωλήσεων 74,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η αξία πώλησης ενός προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία είναι συχνά διπλάσια από όμοια προϊόντα χωρίς πιστοποίηση.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης ο ευρωπαίος επίτροπος Janusz Wojciechowski αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που επιτελεί η ένωση AREPO στην αναθεώρηση των κανονισμών ενώ επεσήμανε ότι η ψήφιση του νέου κανονισμού θα συμβάλλει καθοριστικά στην απλοποίηση των διαδικασιών, εστίασε στο νέο ρόλο του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) το οποίο θα συνδράμει στην διεκπεραίωση των εκατοντάδων αιτημάτων για νέες ΓΕ και θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή επιτροπή να επιλύσει ένα σημαντικό γραφειοκρατικό όγκο. Η πρόταση της επιτροπής για κανονισμό για τη μεταρρύθμιση της προαναφερθείσας πολιτικής ποιότητας, που εγκρίθηκε στις 31 Μαρτίου 2022, έχει ως στόχο την ενίσχυση του συστήματος των Γεωγραφικών Ενδείξεων της Ένωσης, την αύξηση των Γεωγραφικών Ενδείξεων σε ολόκληρη την Ένωση, τη συντόμευση του χρόνου καταχώρισης και την αύξηση της σωστής αγοράς, αντίληψη και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την πολιτική ΓΕ και τα σύμβολα της Ένωσης. Αυτά τα μέτρα θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές αγορών και να επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας, ιδίως στο διαδίκτυο. Μολονότι το σύστημα των Γεωγραφικών Ενδείξεων της Ένωσης είναι εύρωστο, η αξιολόγηση της πολιτικής και η εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση της Επιτροπής έχουν δείξει ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτίωσης, με σκοπό ιδίως την ενίσχυση του συστήματος των Γεωγραφικών Ενδείξεων που είναι το κλειδί για την παροχή υψηλής ποιότητας τροφίμων και την προστασία της πολιτιστικής, γαστρονομικής και τοπικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την Ένωση.

Αναφορικά τέλος με τον προγραμματισμό δακοκτονίας της τρέχουσας χρονιάς για την Περιφέρεια Κρήτης διεκδικείτε για άλλη μία φορά όπως είπε η Ειρήνη Χουδετσανάκη από το ΥΠΑΑΤ η αύξηση κονδυλίων και σκευασμάτων καθώς ο προϋπολογισμός του Υπουργείου προς το παρόν για το Ηράκλειο φθάνει μέχρι 2,5 ψεκασμούς.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News