iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Στοχος


Στόχος

«Στόχος μας το 2012 είναι η οικονομία να εισέλθει στην ανάπτυξη».


Γιωργ. Παπανδρεου,
πρωθυπουργος


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση