iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017
Παραγωγή

Παραγωγή vs Κατανάλωσης


Εξαιρετικά εύστοχο πενάκι του Κυρ !

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση