Εκτύπωση

Οι Ευρωπαίοι που αναμένεται να διαδηλώσουν


Αυτός ο χάρτης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προέρχεται από τη βάση δεδομένων Statista και καταγράφει τους Ευρωπαίους που είναι πιθανόν να βγουν στους δρόμους να διαδηλώσουν τους επόμενους 12 μήνες.  Τα δεδομένα προέρχονται από μια νέα έρευνα από την  Dalia Research. Αλήθεια που είναι οι Έλληνες; Ποθές που λέμε στην Κρήτη.

  Εκτύπωση