Εκτύπωση

Παγωμένη τέχνη


Η φύση κάνει τέχνη στο Νέο Μεξικό καθώς το κρύο δεν λέει να αφήσει από την παγωμένη «αγκαλιά» του τις ΗΠΑ.

  Εκτύπωση