iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017
παλιό νοσοκομείο χανίων

Κατεδαφίζεται το Παλιό Νοσοκομείο Χανίων


Δημοσιεύτηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χανίων "ανοίγοντας" έτσι το δρόμο για την υλοποίηση από το Δήμο Χανίων του ενταγμένου έργου στο ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου") "Κατασκευή και Εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Χανίων" συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκατομμύρια €.

Όπως αναφέρεται στο Π.Δ. "εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Χανίων του Δήμου Χανίων, στον χώρο του πρώην Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χανίων, που περικλείεται από τις οδούς Δραγούμη, Βερναδάκη, Σκληρού και Καποδιστρίου, με τη μετατροπή αυτού σε χώρο χρήσης κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και συγκεκριμένα κέντρου υγείας αστικής περιοχής και παιδικού σταθμού".

Αξίζει να σημειωθεί πως, η Δημοτική Αρχή των Χανίων, έχει  ήδη στείλει  στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης, τα τεύχη δημοπράτησης για το α' υποέργο, που αφορά την κατεδάφιση του παλαιού νοσοκομείου Χανίων και αναμένεται η σχετική έγκριση για να προχωρήσει πλέον η δημοπράτηση αυτού.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση