iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
Εφορία

Έως το τέλος του μήνα οι συμπληρωματικές δηλώσεις εισοδήματος


Έως το τέλος του μήνα έχουν προθεσμία οι φορολογούμενοι, στους οποίους διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ των εμβασμάτων που έχουν στείλει σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό την τελευταία τριετία και των δηλωθέντων εισοδημάτων τους, να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις εισοδήματος εφόσον δεν μπορούν να τις δικαιολογήσουν.

Από τις αρχές Φεβρουαρίου, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα αποστείλει νέες επιστολές προς τους φορολογούμενους αυτούς, στις οποίες θα αναγράφονται οι διαφορές μεταξύ καταθέσεων και των εισοδημάτων τους και θα καλούνται να καταβάλουν φόρο 45% επί των διαφορών αυτών, αφού θα θεωρηθεί ότι είναι εισόδημα που δεν δηλώθηκε στην εφορία.

Πρόκειται για 25.500 φορολογούμενους, που την τελευταία τριετία έστειλαν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, χρήματα που από τις διασταυρώσεις που έγιναν από την ΓΓΠΣ  δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση