iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018
μαμάκηδες

Το 46% των Ευρωπαίων εξακολουθεί να μένει με τους γονείς του


Ζούν με τους γονείς τους παρόλο που μπορεί να έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και να έχουν μία ολοκληρωμένη σχέση.

Σύμφωνα με έρευνα της Εurostat που αναφέρεται στο 2008, το ποσοστό αυτό αυξάνει στις νοτιοευρωπαϊκές και ανατολικοευρωπαϊκές χώρες και μειώνεται στις βορειοευρωπαϊκές, ενώ αφορά κυρίως εκείνες τις ηλικίες από 18 έως 24 ετών που αφιερώνονται στις "σπουδές".

Κατά την έρευνα, τα υψηλότερα ποσοστά νέων που ζούν με τους γονείς τους παρουσιάζουν η Σλοβακία, Σλοβενία, Μάλτα, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ιταλία και Ελλάδα, ενώ τα χαμηλότερα η Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ολλανδία, Γαλλία, Βρετανία, Βέλγιο και Γερμανία.

Τα κορίτσια εμφανίζονται πιο αυτόνομα, ενώ τα αγόρια δείχνουν να βολεύονται στις εξυπηρετήσεις της οικογένειας. Έτσι, σε ένα μέσο όρο το 39,4% των νέων γυναικών επιλέγει να ζεί με τους γονείς, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άντρες ξεπερνά το 51%.

Η ύπαρξη συντρόφου διευκολύνει την έξοδο από την οικογενειακή εστία, ιδιαίτερα τις γυναίκες. Ωστόσο, μόνο το 4,5% των νέων που ζούν με τους γονείς τους έχουν μια σταθερή σχέση. Από αυτούς οι περισσότεροι που συνεχίζουν να ζούν στην πατρική στέγη, εντοπίζονται στη Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Λεττονία, Λιθουανία, ενώ οι λιγότεροι στη Δανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και Ελλάδα.

Αυτοί που εξακολουθούν να ζούν με τους γονείς τους μπορεί να είναι εργαζόμενοι, σπουδαστές, άνεργοι ή άεργοι. Το 51,1% είναι εργαζόμενοι, το 33,2% αυτοπροσδιορίζεται ως "σπουδαστές" και το 9,5% ως "άνεργοι".

Το υψηλότερο ποσοστό των ανέργων νέων που εξακολουθούν να μένουν με την οικογένειά τους βρίσκεται στην Ελλάδα, την Ιταλία, Σουηδία και Ιρλανδία, ενώ δεν μένουν στο πατρικό τους ούτε σε περιόδους ανεργίας οι Ολλανδοί, οι Αυστριακοί, οι Λεττονοί, οι Κύπριοι, οι Δανοί.

Εργαζόμενοι που συνεχίζουν να ζούν στην πατρική στέγη είναι κυρίως οι Μαλτέζοι, οι Αυστριακοί, οι Βούλγαροι, οι Λεττονοί, οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί και οι Έλληνες, ενώ λιγότεροι σ΄αυτή την κατηγορία είναι οι Γάλλοι, οι Φινλανδοί, οι Δανοί, οι Βέλγοι, οι Λουξεμβούργιοι και οι Κύπριοι.

Στη διάρκεια των σπουδών παραμένουν στο πατρικό τους οι Δανοί, οι Φινλανδοί, οι Βέλγοι, οι Σουηδοί, ενώ φεύγουν απ΄αυτό οι Μαλτέζοι, οι Βούλγαροι, οι Πορτογάλοι, οι Έλληνες.

Τον κίνδυνο της φτώχειας βλέπουν να ορθώνεται μπροστά τους οι Δανοί, Ρουμάνοι, Έλληνες, Βούλγαροι, Ιταλοί, Σουηδοί, ενώ τον ίδιο κίνδυνο ατενίζουν επίσης οι Ρουμάνοι, Πολωνοί, Έλληνες, Λεττονοί, Βούλγαροι που ζούν με τους γονείς τους.

newsit.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση