iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018
Πιστωτική κάρτα

Είσπραξη ΦΠΑ με πιστωτική κάρτα


Σχέδιο για την άμεση ενίσχυση των δημόσιων εσόδων επεξεργάζεται η κυβέρνηση, προωθώντας την άμεση είσπραξη του ΦΠΑ. Ειδικότερα, η ρύθμιση που φαίνεται να προωθεί το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ότι, όταν ένας καταναλωτής πληρώνει με κάρτα το τμήμα του ποσού που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ, ο φόρος δε θα αποδίδεται στην εταιρεία από την τράπεζα, αλλά θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο Δημόσιο. Με αυτόν τον τρόπο το υπουργείο Οικονομικών φιλοδοξεί ότι θα περιορίσει και τη φοροδιαφυγή, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της παρακράτησης του φόρου από τις επιχειρήσεις και τη μη απόδοσή του στο κράτος. Προκειμένου το παραπάνω μέτρο να καταστεί πιο αποτελεσματικό, το υπουργείο δεν αποκλείεται να δώσει κίνητρα, όπως για παράδειγμα η έκπτωση φόρου, ώστε οι συναλλαγές να γίνονται μέσω κάρτας και να είναι δυνατή η άμεση είσπραξη του ΦΠΑ.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση