iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο 26-10-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να επιλέξει δέκα (10) 5μελείς ομάδες Ερευνητικού Έργου, με θέμα την "Καταγραφή της πολεοδομικής και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας είκοσι (20) αξιόλογων οικισμών του Δήμου Μαλεβιζίου για τη μελλοντική ένταξή τους σε θεσμικό πλαίσιο προστασίας", που καθεμία θα αποτελείται από:
2 Αρχιτέκτονες μηχανικούς (ο ένας τουλάχιστον εξαετούς εμπειρίας που θα είναι και υπεύθυνος συντονισμού της ομάδας).
1 Πολεοδόμο ή χωροτάκτη ή αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό.
1 Τοπογράφο μηχανικό και
1 Μηχανικό οποιασδήποτε ειδικότητας.
Καλεί τα ενδιαφερόμενα 5μελή σχήματα να υποβάλουν αίτηση με τα βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών τους, στα γραφεία του Τμήματος στην οδό Πρεβελάκη και Γρεβενών στο Ηράκλειο, μέχρι 15 Νοεμβρίου 2011.
Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από μεμονωμένους ή από σχήματα που δεν καλύπτουν τον απαιτούμενο αριθμό των πέντε μελών.
Απόλυτη προτεραιότητα κατά την επιλογή των ομάδων Ε.Ε. θα έχουν τα σχήματα στα οποία δε συμμετέχουν συνάδελφοι που ήταν μέλη των ομάδων απογραφής του νομού Λασιθίου.
Στην επιλογή θα προτιμηθούν κατά προτεραιότητα οι ομάδες που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές.
Κριτήριο προτίμησης θα αποτελέσει και η έδρα των συμμετεχόντων με προτεραιότητα στο Δήμο Μαλεβιζίου.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Τμήματος του Ηρακλείου, τηλ. 2810/342520, Γ. Τζιρίτα, Μ.Π.Δ. (εσωτ. 218) ή Αρετή Μεθυμάκη-Α.Μ. (εσωτ. 120) και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ http://www.teetak.gr.

Ο πρόεδρος, Πέτρος Ινιωτάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση