iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της υπ' αριθμ. 246 Κ' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της υπ' αριθμ. 246 Κ' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας για διενέργεια πλειστηριασμού, του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Γεωργίου Μαραζάκη, κατοίκου Ηρακλείου, Ρούσσου Χούρδου 4.
Στις δεκαέξι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα (06/11/2011) ημέρα Τετάρτη και από ώρας 4-5 το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Ειρηνοδικείο Μοιρών, τόπο των δημοσίων αναγκαστικών πλειστηριασμών και ενώπιον της συμβολαιογράφου Μοιρών κ. Αργυρώς Δροσανάκη, τηλ. 28920-22580 ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή σε περίπτωση κωλύματός της ενώπιον του νομίμου αναπληρωτού της με επίσπευση της Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ, που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Στασίνου 51, Στρόβολος, είναι νομίμως εγκατεστημένη στην Ελλάδα (Λ. Αλεξάνδρας 170), Αθήναι, και εκπροσωπείται νόμιμα, θα εκτεθούν σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό τα κατασχεθέντα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 180/8-4-2009 έκθεσή μου ακίνητα του Σταύρου Λεμονάκη του Αντωνίου και της Αικατερίνης κατοίκου Τυμπακίου νομού Ηρακλείου, των οποίων η ακριβής περιγραφή, όρια, εκτίμηση και λοιπά αξιόλογα στοιχεία των απαραίτητα για τη διάγνωση της ταυτότητάς του, έχουν ως εξής: Στο Τυμπάκι στην Β' ζώνη του σχεδίου πόλεως Τυμπακίου Πυργιωτίσσης: α) Το διαμέρισμα του πρώτου Α’ ορόφου, με τα στοιχεία (Α1) που αποτελείται από τρία δωμάτια ύπνου, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, αποθήκη, λουτρό wc και διάδρομο. Το διαμέρισμα αυτό έχει καθαρό εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 1.119,60 τ.μ. με συμμετοχή στην επιφάνεια των κοινοχρήστων κατά 6,99 τ.μ., επομένως έχει συνολικό εμβαδόν μέτρα τ. 126,59 τ.μ., έχει καθαρό όγκο μέτρα κυβικά 405,09 κ.μ. με συμμετοχή στον όγκο κοινοχρήστων κατά 22,37 κ.μ. επομένως έχει συνολικό όγκο 427,46 κ.μ. Έχει ποσοστό δαπάνης συντήρησης κοινοχρήστων κλιμακοστασίου κατά 392% εξ αδιαιρέτου και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο κατά 209% εξ αδιαιρέτου. Στο άνω διαμέρισμα αναλογεί επιφάνεια οικοπέδου 63,10 τ.μ. Το διαμέρισμα αυτό συνορεύει με ιδιοκτησίες βόρεια με κλιμακοστάσιο και με το 12 διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, νότια και ανατολικά με ακάλυπτο χώρο και δυτικά με εγκεκριμένο δρόμο, και αξίζει σύμφωνα με την αριθμ. 2362/2492/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτ. Ηρακλείου που με αίτηση της επισπεύδουσας διόρθωσε την με αριθμ. 180/8-4-2009 έκθεσή μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων και την με αριθμ. 244/2011 Ι επαναληπτική μου περίληψη σε 80.000 ευρώ και την τιμή της πρώτης προσφοράς στο ποσό των 57.000 ευρώ, β) τον αέρα από το μελλοντικά ανεγειρόμενο διαμέρισμα του δευτέρου (Βου) ορόφου που θα κτιστεί πάνω από το (Α1) διαμέρισμα του Αου ορόφου που φέρει τα στοιχεία Β1. Το διαμέρισμα αυτό θα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 124% εξ αδιαιρέτου. Επίσης, θα αναλογεί στο διαμέρισμα αυτό επιφάνεια οικοπέδου 37,45 τ.μ. και αξίζει σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση 10.000 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 7.500 ευρώ. Οι οριζόντιες αυτές ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικόπεδο που βρίσκεται στη Β' ζώνη του σχεδίου πόλεως Τυμπακίου Πυρ/σης της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Μοιρών και Υποθηκοφυλακείου Βόρρων έκτασης 301,99 τ.μ. Το οικόπεδο αυτό περιέχει ισόγειο οικοδομή εμβαδού 119,60 τ.μ. και όγκου 394,69 κ.μ. Το όλο ακίνητο συνορεύει με ιδιοκτησίες βόρεια με πλευρά ΕΑ μέτρων 8,85 με Σταύρο Λεμονάκη, νότια με πλευρά ΒΓ μέτρων 16,70 με ιδιωτική διάβαση, ανατολικά με πλευρές ΓΔ και ΔΕ μέτρων της ΓΔ 11,10 μ. και της ΔΕ 11,35 μ. εν μέρει με Σταύρο Λεμονάκη και εν μέρει κληρονόμων Αντωνίου Μυλωνάκη και δυτικά με πλευρά ΑΒ μέτρων 29,90 με εγκεκριμένο δρόμο πλάτους 8 μ. Τις παραπάνω ιδιοκτησίες τις κατέχει ο καθ' ου δυνάμει του υπ’ αριθμ. 10.756/24-5-92 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Μοιρών Βασιλικής Μαρινάκη που έχει μεταγραφεί νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Βόρρων στον τόμο 249 με α.α. μεταγραφής 2695. Γ) Στη θέση ΣΑΡΑΝΤΑΔΕΣ της κτηματικής περιφέρεας Δ.Δ. διαμερίσματος Τυμπακίου ν. Ηρακλείου Υποθηκοφυλακείου Βόρρων και Ειρηνοδικείου Μοιρών ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 1.200 τ.μ. περίπου που συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία Εμμανουήλ Μαράκη, νότια με αγροτικό δρόμο, ανατολικά με ιδιοκτησία αγνώστου και δυτικά με ιδιοκτησία Εμμανουήλ Τζωρτζακάκη και κληρ. Γεωργίου Χατζηδοσπυριδάκη. Το ακίνητο αυτό το κατέχει ο καθ' οΥ δυνάμει του υπ' αριθμ. 2520/24-7-2006 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Μοιρών κ. Αρτεμησίας Κουλεντάκη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Βόρων στον τόμο 379 και με α.α. μεταγραφής 35851. Το παραπάνω ακίνητο όπως περιγράφεται αξίζει σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση 6.000 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 4.000 ευρώ. Φύλακα και μεσεγγυούχο των παραπάνω κατασχεθέντων ακινήτων ορίζω τον ίδιο τον καθ' οΥ η εκτέλεση.
Η κατάσχεσή μου αυτή έγινε με βάση: Α) Το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμ. 251/1178/248/2009 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου της με αρ. 11.521/25-2-2009 έκθεσης επιδόσεώς μου από την και της επιταγής προς πληρωμή ποσού συνολικά 270.495 ευρώ, και της έγγραφης εντολής για εκτέλεση που μου έδωσε η πληρεξούσιος δικηγόρος της επισπεύδουσας για να κατάσχω και εκθέσω τα παραπάνω ακίνητα σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό. Επομένως θα γίνει ο πλειστηριασμός αυτός την παραπάνω ημέρα και ώρα με τιμή πρώτης προσφοράς ως άνω και καλούνται και από τούδε όλοι όσοι επιθυμούν να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν.

Ηράκλειο 27/10/2011

Ο επί της εκτελέσεως δικαστικός επιμελητής, Γεώργιος Μαραζάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση