iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

Ανάπλαση της περιοχής Μύλου


Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου έγινε εκ μέρους της μελετητικής ομάδας η παρουσίαση της "Μελέτης ανάπλασης της περιοχής Μύλου Αγίου Νικολάου". Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά σημαντική μελέτη, που εκπονείται παράλληλα με τις αναπλάσεις στα Αράπικα, στην Καζάνη και στο Κεφάλι, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί κατά την προηγούμενη περίοδο της δημοτικής Αρχής.
«Οι περιοχές αυτές βρίσκονται στο κεντρικό ιστό της πόλης και οι λειτουργικές παρεμβάσεις που προβλέπονται έχουν σκοπό τη συνολική αναβάθμισή τους λειτουργικά και αισθητικά, δίνοντας οριστική λύση σε καθημερινά κυκλοφοριακά προβλήματα των πολιτών», σημείωσε ο δήμαρχος κ. Δημήτρης Κουνενάκης.
Η κ. Άννα Γαλλιάκη παρουσίασε τις προτάσεις της μελετητικής ομάδας, της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και του δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρη Κουνενάκη για τη γενικότερη διαχείριση της περιοχής, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Στο Δημοτικό Συμβούλιο κατατέθηκαν επίσης προτάσεις και παρατηρήσεις από τους συμβούλους, τις οποίες θα λάβει υπόψη της η μελετητική ομάδα και θα τις ενσωματώσει έως την τελική παράδοση της μελέτης. Εν συνεχεία ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα φροντίσει να ενταχθούν και οι τέσσερεις μελέτες σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων.
Η περιοχή του Μύλου βρίσκεται στην κορυφή του ομώνυμου λόφου, δίπλα στη θάλασσα, και αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο στο τοπίο της περιοχής. Η περιοχή περικλείεται από την ακτή της Κιτροπλατείας, την Ακτή Θεμιστοκλέους και το λιμάνι του Αγίου Νικολάου.
H εν λόγω μελέτη καλείται να καλύψει συγκεκριμένες απαιτήσεις του Δήμου με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Οι απαιτήσεις αυτές, σύμφωνα και με το τεύχος τεχνικών δεδομένων, αφορούν:
- Στη δημιουργία και ανακατασκευή πεζοδρομίων ασφαλούς κυκλοφορίας.
- Στη δημιουργία προσβάσεων ΑμΕΑ.
- Στην τοποθέτηση φωτισμού τόσο για ασφαλή πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους όσο και για τη συνολική ανάδειξή τους, και τις αισθητικές αναπλάσεις αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων (όπως είναι οι χώροι πρασίνου, οι πλακοστρώσεις και οι χώροι στάσης των περαστικών).
Οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν παράλληλα με τη διατήρηση της κίνησης των τροχοφόρων στους δρόμους της περιοχής και την κάλυψη της ανάγκης ύπαρξης χώρων στάθμευσης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση