iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ηράκλειο 17/10/2011
Αρ. πρωτ.: 171583

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο δήμαρχος Ηρακλείου, με βάση την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 270/81, διακηρύσσει ότι ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο για στέγαση του δημοτικού σχολείου Καρτερού και ζητεί ένα ακίνητο ισόγειο ή ισόγειο και σε όροφο συνολικού στεγασμένου εμβαδού 300-350 μ2 περίπου και να αποτελείται από έξι κύριες αίθουσες διδασκαλίας, μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γραφείο διευθυντή, γραφείο Δασκάλων, χώρο υγιεινής των δασκάλων, κυλικείο, χώρο υγιεινής των μαθητών, wc για ΑμεΕΑ, αποθήκη, λεβητοστάσιο, καθώς και αυλή έκτασης 250 τ.μ. περίπου. Οι παραπάνω κτηριακές εγκαταστάσεις μπορεί να είναι υφιστάμενες ή δυνάμενες να δημιουργηθούν, παραδοτέες έτοιμες προς χρήση με δυνατότητα προσβασιμότητας σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Επίσης, οι χώροι αυτοί πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, ασφάλειας, υγιεινής, αερισμού, θέρμανσης, αυτόνομης παροχής ρεύματος και νερού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή Καρτερού που είναι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου.
Η μίσθωση θα αρχίσει από της δια πρωτοκόλλου εγκατάστασης της σχολικής μονάδας και θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) ετών. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 10% του ορίου προσφοράς για ένα έτος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 (γραφείο πρωτοκόλλου) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, δηλαδή το αργότερο μέχρι 21/11/2011, ημέρα Δευτέρα.
Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού και λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2810/399.167).

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Κουράκης Ιωάννης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση