iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 541/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 541/2011 ΠΡΩΤΗΣ (Α’) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ [4] τεσσάρων ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Κρήτης ΟΡΣΑΛΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ κάτοικος Ηρακλείου επί της οδού Αβέρωφ αριθμός 23.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ ό,τι:

Στις δέκα έξι (16) του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας της ίδιας ημέρας, ενώπιον της ίδιας ημέρας, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης κ. Ελένης Δρουγκάκη - Σφακιαννάκη τηλ. 28970-24744, η του νόμιμου αναπληρωτή της, σε περίπτωση που κωλύεται και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου Κρήτης που βρίσκεται στο Λιμένα Χερσονήσου Ηρακλείου, τα παρακάτω αναφερόμενα ακίνητα ιδιοκτησίας των καθ΄ ών- οφειλετών 1) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΧΑΛΙΛ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΕΡΑ και 2) ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΤΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, κατοίκων Μαλίων Ηρακλείου, μετά από επίσπευση του αιτούντος- επιτάσσοντος Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε.», που εδρεύει στο Ηράκλειο και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α] Τα εξής 3 ακίνητα αγροτεμάχια χέρσα, ιδιοκτησίας των καθ’ ών η εκτέλεση τα οποία είναι όμορα και βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος Μαλλίων εκτός οικισμού, του Δήμου Χερσονήσου, Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Χερσονήσου, των οποίων η ακριβής περιγραφή, εκτίμηση, τα όρια και λοιπά αξιόλογα στοιχεία τους, απαραίτητα για τη διάγνωση της ταυτότητάς τους, έχουν ως εξής:
1ο Ακίνητο στη θέση «Μοιρά» δημοτικού διαμερίσματος Μαλίων του δήμου Χερσονήσου, Ειρηνοδικείου και Υποθ/κείου Χερσονήσου, εμβαδού 4.010τμ, περίπου ή όσο λιγότερο ή περισσότερο αυτό είναι αλλά πάντα μέσα στα όριά του, το οποίο αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου ακινήτου, και συνορεύει βόρειια με ιδιοκτησία Φωτεινής Γιάγκου Γιαννακουρή, νότια με ιδιοκτησία Ιωάννη Τσαγκαράκη, ανατολικά με ιδιοκτησία με ιδιοκτησία Δημητρίου Λυρώνη και δυτικά με ιδιοκτησία Αντωνίου Σφακιανάκη. Το ακίνητο αυτό εξυπηρετείται από την διάβαση η οποία έχει πλάτος 5 μ. και η οποία συνεχίζει και καθ΄όλο το μήκος της ανατολικής πλευράς του παραπάνω ακινήτου. Το ακίνητο αυτό απέκτησαν οι καθών κατά το ποσοστό του ½ εξ αδιαιρέτου ο καθένας, δυνάμει του με αριθμό 886/18-06-2004 συμβόλαιο της Συμβ/φου Χερσονήσου Ελένης Δρουγκάκη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Χερσονήσου στις 29.6.2004, στον τόμο 743, με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 83209.
Σύμφωνα με την με αριθμό 2415/2739/2011 Απόφαση του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου και ορίστηκε η εκτίμηση του ακινήτου αυτού στο ποσό των 60.000 ευρώ και ορίζει τιμή πρώτης προσφοράς για την ημέρα του πλειστηριασμού το ποσό των 40.000 ευρώ.
2ο Ακίνητο στη θέση «Μοιρά» δημοτικού διαμερίσματος Μαλίων δήμου Χερσονήσου, Ειρηνοδικείου και Υποθ/κείου Χερσονήσου, εμβαδού 17.001,20τμ, περίπου ή όσο λιγότερο ή περισσότερο αυτό είναι αλλά πάντα μέσα στα όριά του, και το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία Γεωργίου Λυδάκη, νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία Ιωάννη Τσαγκαράκη, ανατολικά με ιδιοκτησία Δημητρίου Λυρώνη και δυτικά με ιδιοκτησία Σφακιανάκη. Επί του ακινήτου αυτού υπάρχει δουλεία διάβασης από τη βόρεια και δυτικά πλευρά αυτού και καθ΄όλο το μήκος τους, πλάτους 5μ, που καταλήγει σε ιδιοκτησία Ιωάννη Τσαγκαράκη. Η δουλεία αυτή έχει εμβαδόν 1.389,03τμ. Το ακίνητο αυτό απέκτησαν κατά κυριότητα οι καθών, κατά το ποσοστό του ½ εξ αδιαιρέτου ο καθένας, δυνάμει του με αριθ.22532/2005 συμβόλαιο του συμβ/φου Χερσονήσου Γεωργίου Σαββάκη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Χερσονήσου στις 3-10-2005 στο τόμο 758 με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 84743.
Σύμφωνα με τη με αριθμό 2415/2739/2011 Απόφαση του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου και ορίστηκε η εκτίμηση του ακινήτου αυτού στο ποσό των 255.000 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς για την ημέρα του πλειστηριασμού το ποσό των 170.000 ευρώ.
3ο Ακίνητο στη θέση «Μοιρά ή Κερατοκέφαλο» δημοτικού διαμερίσματος Μαλίων δήμου Χερσονήσου, Ειρηνοδικείου και Υποθ/κείου Χερσονήσου, εμβαδού 27.488,80τμ, περίπου ή όσο λιγότερο ή περισσότερο αυτό είναι αλλά πάντα μέσα στα όριά του, και το οποίο συνορεύει βορειοανατολικά με ιδιοκτησία Ιωάννη Τσαγκαράκη, βόρεια με ιδιοκτησία του δευτέρου των καθών, ανατολικά με Γεωργίου Λυδάκη, νότια με ιδιοκτησία Ιωάννη Τσαγκαράκη και δυτικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Φραγκάκη. Το ακίνητο αυτό απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα ο εκ των καθών Σουλεϊμαν Χαλιλ του Μουσταφά και της Ζερά, δυνάμει του με αριθ. 24373/25-10-2007 συμβόλαιο του συμβ/φου Χερσονήσου Γεωργίου Σαββάκη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Χερσονήσου στις 1-11-2007, στο τόμο 790 με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 84743.
Σύμφωνα με την με αριθμό 2415/2739/2011 Απόφαση του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου και ορίστηκε η εκτίμηση του ακινήτου αυτού στο ποσό των 150.000 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς για την ημέρα του πλειστηριασμού το ποσό των 100.000 ευρώ.
Β] Το τέταρτο (4ο) ακίνητο που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος Μαλλίων του δήμου Χερσονήσου ιδιοκτησίας του εκ των οφειλετών Σουλείμάν Χαλιλ του οποίου η ακριβής περιγραφή, εκτίμηση, τα όρια και λοιπά αξιόλογα στοιχεία του, απαραίτητα για τη διάγνωση της ταυτότητάς του, έχουν ως εξής:
4ο ακίνητο που βρίσκεται στη θέση «Κλωντζανί» του δημοτικού διαμερίσματος Μαλίων, δήμου Χερσονήσου, Ειρηνοδικείου και Υποθ/κείου Χερσονήσου, και συγκεκριμένα επί της δημοτικής οδού Δημοκρατίας οικοπεδικής έκτασης 859,00 Μ2, που συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησίες Ζαχαρία Λαπίδη, Μιχαήλ Κανέτου, νότια με ιδιοκτησία Εμμανουήλ και Ευαγγελίας Μπελιβάνη, ανατολικά με κοινοτική οδό, δυτικά με ιδιοκτησία Πελαγίας Ρουσάκη.
Σύμφωνα με τον τίτλο κτίσης του καθ’ού στο ακίνητο αυτό είχε αναγερθεί οικοδομή νόμιμα δυνάμει των με αριθ. 1676/1976 και 2438/1978 οικοδομική αδειών αποτελούμενη από τις εξής ανεξάρτητες, διηρημένες, αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες: Α)Υπόγειο, που περιλαμβάνει μία αποθήκη, εμβαδού 100τμ, όγκου 250κμ, με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ενιαίου ακινήτου 15/100 εξ αδιαιρέτου, Β)Ισόγειο, που περιλαμβάνει ένα κατάστημα με αποθήκη, εμβαδού 161τμ, όγκου 562κμ, με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ενιαίου ακινήτου 40/100 εξ αδιαιρέτου, Γ)Τον πρώτο όροφο, που περιλαμβάνει ένα διαμέρισμα με οκτώ δωμάτια, δύο λουτρά, αποθήκη, εμβαδού 161τμ, όγκου 483κμ, με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ενιαίου ακινήτου 40/100 εξ αδιαιρέτου και Δ)Το δώμα, το οποίο έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ενιαίου ακινήτου 5/100 εξ αδιαιρέτου και η μέλλουσα να ανεγερθεί επ΄αυτού οικοδομή θα έχει εμβαδόν 10τμ και όγκο 65κμ.
Κατά την επιτόπια μετάβασή μου όμως διαπίστωσα ότι το κτίριο με τις αναφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες στο τίτλο κτίσης του καθ’ού δεν υφίσταται αλλά έχει κατεδαφιστεί και έχει αναγερθεί σε αυτό νέο (3 ετών περίπου) μεταλλικό κτίριο εμβαδού 180,00 Μ2 περίπου ή όσο λιγότερο ή περισσότερο αυτό είναι αλλά πάντα μέσα στα όριά του, με πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αποτελούμενο από ισόγειο εμβαδού 180,00Μ2 περίπου και ύψους 4,80 μ. στο οποίο λειτουργεί επιχείρηση σούπερ μάρκετ και στον εξωτερικό χώρο υπάρχει ξύλινη πέργκολα εμβαδού περίπου 70,00 τ.μ. καθώς και από υπόγειο εμβαδού 180,00 Μ2 περίπου το οποίο λειτουργεί ως αποθήκη και χώρο στέγασης γραφείου εμβαδού περίπου 20,00 Μ2 περίπου. Το ακίνητο αυτό απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα ο εκ των καθών Σουλεϊμαν Χαλίλ δυνάμει του με αριθ. 23354/2006 συμβόλαιο του συμβ/φου Χερσονήσου Γεωργίου Σαββάκη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Χερσονήσου στις 18-9-2006, στο τόμο 772 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 86174 (ως οριζόντιες ιδιοκτησίες επί οικοπέδου συνολικού ποσοστού συνιδιοκτησίας των οριζοντίων ιδιοκτησιών 100/100 τις οποίες στη συνέχεια κατεδάφισε και ανήγειρε νέο μεταλλικό κτίριο).
Σύμφωνα με την με αριθμό 2415/2739/2011 Απόφαση του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου και ορίστηκε η εκτίμηση του ακινήτου αυτού στο ποσό των 600.000 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς για την ημέρα του πλειστηριασμού το ποσό των 400.000 ευρώ.
ΒΑΡΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 992/06-07-2011 πιστοποιητικό βαρών του Υποθηκοφυλακείου Χερσονήσου Πεδιάδος το οποίο πιστοποιεί ότι: Από έρευνα στα βιβλία Υποθηκών και Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Χερσονήσου Πεδιάδος και σε κτήματα που αναφέρονται και περιγράφονται στη με αριθμό 512/2011 έκθεση κατάσχεσης της Δικ. Επιμ. Πρωτ. Ηρακλείου Ορσαλίας Πανταζή, υπάρχουν τα παρακάτω βάρη. Α) κατά του Σουλεϊμάν Χαλίλ του Μουσταφά και της Ζεχρά. α) για το πρώτο ακίνητο. 1) Προσημείωση υποθήκης, υπέρ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝ.Π.Ε., για το ποσό ευρώ εκατόν πέντε χιλιάδων (105.000,00). 2) προσημείωση υποθήκης, υπέρ της ίδιας Τράπεζας, για ποσό ευρώ εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000,00). Οι παραπάνω προσημειώσεις τράπηκαν σε υποθήκες, για όλο το ποσό. 3) κατάσχεση γραμμένη, υπέρ της Β’ Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, για ποσό ευρώ οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι και 0,74 (8.620,74) και 4) κατάσχεση γραμμένη, υπέρ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝ Π.Ε., για ποσό ευρώ διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννιά και 0,72 (239.349,72), β) για το δεύτερο ακίνητο. 1) προσημείωση υποθήκης υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., για ποσό ευρώ επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (720.000,00) στο περιθώριο της οποίας σημειώθηκε στις 30-09-09, η 3339/09 απόφαση του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου, η οποία μεταρρυθμίζει την άνω 5075/06 απόφαση και τροποποιεί του όρους της αρχικής σύμβασης. 2) προσημείωση υποθήκης, υπέρ της ίδιας Τράπεζας, για ποσό ευρώ διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000,00), στο περιθώριο της οποίας σημειώθηκε στις 30-09-09, η 3338/09 απόφαση του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου, η οποία μεταρρυθμίζει την άνω 6409/06 απόφαση και τροποποιεί του όρους της αρχικής σύμβασης. 3) προσημείωση υποθήκης, υπέρ της ίδιας Τράπεζας. για ποσό ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000,00). 4) προσημείωση υποθήκης, υπέρ της ίδιας Τράπεζας, για ποσό ευρώ τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000,00). 5) προσημείωση υποθήκης υπέρ της ίδιας Τράπεζας, για ποσό ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00). 6) προσημείωση υποθήκης, υπέρ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝ. Π.Ε., για ποσό ευρώ εκατό μιας χιλιάδων εκατόν δύο και 0,43 (101.102,43), η οποία τράπηκε σε υποθήκη για όλο το ποσό. 7) προσημείωση υποθήκης, υπέρ της Τράπεζας E.F.G. EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., για ποσό ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00) και 8) κατάσχεση γραμμένη, υπέρ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝ Π.Ε., για ποσό ευρώ διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννιά και 0,72 (239.349,72). γ) για τις οριζ. Ιδιοκτησίες του τέταρτου ακινήτου. 1) προσημείωση υποθήκης για το υπόγειο, για το ισόγειο και για τον Α’ όροφο, υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, για ποσό ευρώ επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (720,000,00) στο περιθώριο της οποίας σημειώθηκε στις 30-09-09, η 3339/09 απόφαση του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου, η οποία μεταρρυθμίζει την άνω 5075/06 απόφαση και τροποποιεί τους όρους της αρχικής σύμβασης. 2) προσημείωση υποθήκης, για το υπόγειο, για το ισόγειο και για τον Α’ όροφο υπέρ της ίδιας Τράπεζας, για ποσό ευρώ διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000,00) στο περιθώριο της οποίας σημειώθηκε στις 30-09-09 η 3338/09 απόφαση του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου, η οποία μεταρρυθμίζει την άνω 6409/06 απόφαση και τροποποιεί τους όρους της αρχικής σύμβασης. 3) προσημείωση υποθήκης για το υπόγειο, για το ισόγειο και για τον Α’ όροφο υπέρ της ίδιας Τράπεζας, για ποσό τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00). 4) προσημείωση υποθήκης, για το υπόγειο, για το ισόγειο και για τον Α’ όροφο, υπέρ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝ.Π.Ε., για ποσό ευρώ εκατό μιας χιλιάδων εκατόν δύο και 0,43 (101.102,43), η οποία τράπηκε σε υποθήκη για όλο το ποσό. 5) προσημείωση υποθήκης για το υπόγειο, για το ισόγειο και για τον Α’ όροφο, υπέρ της Τράπεζας E.F.G. EUROBANK ERGASIAS ΑΕ, για ποσό ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00) και 6) κατάσχεση γραμμένη για το υπόγειο, για το ισόγειο και για τον Α’ όροφο υπέρ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝ Π.Ε., για ποσό ευρώ διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννιά και 0,72 (239.349,72). Δ) για το δώμα του τέταρτου ακινήτου, 1) προσημείωση υποθήκης υπέρ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝ. Π.Ε., για ποσό ευρώ εκατό μιας χιλιάδων εκατόν δύο και 0,43 (101.102,43), η οποία τράπηκε σε υποθήκη, για όλο το ποσό, 2) προσημείωση υποθήκης υπέρ της Τράπεζας E.F.G. EUROBANK ERGASIAS A.E. για ποσό ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00) και 3) κατάσχεση γραμμένη, υπέρ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝ Π.Ε., για ποσό ευρώ διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννιά και 0,72 (239.349,72). Ε) για το τρίτο ακίνητο 1) προσημείωση υποθήκης, υπέρ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝ.Π.Ε., για ποσό ευρώ ενενήντα χιλιάδων (90.000,00), η οποία τράπηκε σε υποθήκη, για όλο το ποσό. 2) προσημείωση υποθήκης, υπέρ της ΧΑΡ.ΜΑ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου, για ποσό ευρώ τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000,00). 3) προσημείωση υποθήκης υπέρ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝ.Π.Ε., για ποσό ευρώ εκατό μιας χιλιάδων εκατόν δύο και 0,43 (101.102,43), η οποία τράπηκε σε υποθήκη, για όλο το ποσό, 4)προσημείωση υποθήκης, υπέρ της Τράπεζας E.F.G. EUROBANK ERGASIAS A.E., για ποσό ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00) και 5) κατάσχεση γραμμένη, υπέρ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝ.Π.Ε., για ποσό ευρώ διακοσίων τριάντα εννιά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννιά και 0,72 (239.349,72). Και Β) κατά της Μαρίας Πατέλη του Σταύρου και της Ευαγγελίας. α)για το πρώτο ακίνητο. 1)προσημείωση υποθήκης, υπέρ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝ.Π.Ε., για ποσό ευρώ εκατόν πέντε χιλιάδων (105.000,00). 2)προσημείωση υποθήκης, υπέρ της ιδίας Τράπεζας, για ποσό ευρώ εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000,00). Οι παραπάνω προσημειώσεις τράπηκαν, για όλο το ποσό και 3) κατάσχεση γραμμένη, υπέρ της ίδιας Τράπεζας, για ποσό ευρώ διακοσίων τριάντα εννιά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννιά και 0,72 (239.349,72) και β)για το δεύτερο ακίνητο. 1)προσημείωση υποθήκης, υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ, για ποσό ευρώ επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (720.000,00), στο περιθώριο της οποίας σημειώθηκε στις 30-9-09, η 3339/09 απόφαση του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου, η οποία μεταρρυθμίζει την άνω 5075/06 απόφαση και τροποποιεί τους όρους της αρχικής σύμβασης. 2)προσημείωση υποθήκης, υπέρ της ίδιας Τράπεζας, για ποσό ευρώ διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000,00), στο περιθώριο της οποίας σημειώθηκε στις 30-9-09, η 3338/09 απόφαση του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου, η οποία μεταρρυθμίζει την άνω 6409/06 απόφαση και τροποποιεί τους όρους της αρχικής σύμβασης. 3)προσημείωση υποθήκης, υπέρ της ίδιας Τράπεζας, για ποσό ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000,00). 4)προσημείωση υποθήκης, υπέρ της ίδιας Τράπεζας, για ποσό ευρώ τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000,00). 5)προσημείωση υποθήκης υπέρ της ίδιας Τράπεζας, για ποσό ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00). 6)προσημείωση υποθήκης υπέρ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝ.Π.Ε., για ποσό ευρώ εκατό μιας χιλιάδων εκατόν δύο και 0,43 (101.102,43), η οποία τράπηκε σε υποθήκη για όλο το ποσό και 7) κατάσχεση γραμμένη, υπέρ της ίδιας Τράπεζας, για ποσό ευρώ διακοσίων τριάντα εννιά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννιά και 0,72 (239.349,72).
Ο πλειστηριασμός που ορίσθηκε με την με αριθμό 516/2011 Περίληψή μου για την 28η Σεπτεμβρίου 2011 ματαιώθηκε για νόμιμους λόγους όπως αναφέρονται παρακάτω. Έπειτα από ανακοπή των οφειλετών εκδόθηκε η με αριθμό 2415/2739/2011 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) η οποία διατάσσει τη διόρθωση της υπ’ αριθμ. 512/5-7-2011 έκθεσης αναγκαστικής μου κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας ως προς την εκτίμηση και τιμή πρώτης προσφοράς των ακινήτων και ορίζει νέα ημερομηνία πλειστηριασμού την 16/11/2011.
Ο πλειστηριασμός γίνεται με την υποβολή γραπτών και σφραγισμένων προσφορών και στη συνέχεια διαδοχικών προφορικών προσφορών και γίνεται στο κατάστημα του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση, εργάσιμη ημέρα Τετάρτη.
Οι γραπτές και σφραγισμένες προσφορές, που με ποινή ακυρότητας δεν πρέπει να περιλαμβάνουν αίρεση ή όρο, είναι ανέκκλητες και υποβάλλονται, μαζί με την εγγύηση του άρθρου 965 παρ. 1 και το τυχόν πληρεξούσιο του άρθρου 1003 παρ. 2, στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, είτε στο γραφείο του την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του πλειστηριασμού κατά τις ώρες 9 το πρωί ως 2 το απόγευμα με σύνταξη σχετικής πράξης, είτε την ημέρα του πλειστηριασμού στον τόπο του από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα, οπότε καταχωρίζονται στην έκθεση του πλειστηριασμού.
Κατά τα λοιπά ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3714/2008 ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 231 τεύχος Α στις 7-11-2008.Τα κηρύκεια και συμβολαιογραφικά δικαιώματα κατά την ημέρα του πλειστηριασμού βαρύνουν τον υπερθεματιστή που είναι υποχρεωμένος να τα καταβάλει αμέσως μετά την κατακύρωση. Τέλος προσκαλούνται όσοι θέλουν να πλειοδοτήσουν να έλθουν στον τόπο του πλειστηριασμού έγκαιρα .
Για την βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το απόσπασμα αυτό σήμερα στις 27 Οκτωβρίου 2011 στο γραφείο μου πού βρίσκεται στο Ηράκλειο-Κρήτης και επί της οδού Αβέρωφ 23- γ΄ όροφος και υπογράφεται νόμιμα από εμένα την Δικαστική Επιμελήτρια.
Η Δικαστική Επιμελήτρια, Ορσαλία Χρ. Πανταζή.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση