iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017
Παιδική πορνογραφία

Αυστηρότεροι ευρωπαϊκοί κανόνες για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας


Οι δράστες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και οι χρήστες ιστοσελίδων παιδικής πορνογραφίας θα αντιμετωπίζουν αυστηρότερες κυρώσεις βάσει των νέων ευρωπαϊκών κανόνων τους οποίους υιοθέτησε το ΕΚ την Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου. Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπει επίσης την διαγραφή των ιστοσελίδων παιδικής πορνογραφίας ή εφόσον αυτό κριθεί αδύνατο τη φραγή της πρόσβασης σε αυτές. Μελέτες δείχνουν ότι ένα 10% με 20% των ανηλίκων στην Ευρώπη μπορεί να πέσουν θύματα ασέλγειας κατά την παιδική τους ηλικία.

Η νέα οδηγία, για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, για την οποία έχει ήδη υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου, έχει ως βασικό στόχο τη θέσπιση πανευρωπαϊκών κανόνων και διατάξεων, για την πρόληψη των αδικημάτων αυτών, τη δίωξη των δραστών και την προστασία των θυμάτων. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεση τους δύο έτη προκειμένου να μεταφέρουν τους νέους αυτούς κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο.
Η εισηγήτρια του ΕΚ, Roberta Angelilli (ΕΛΚ, Ιταλία), δήλωσε τα εξής: "Η νέα οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας είναι ένα καινοτόμο νομοθετικό εργαλείο που μας πάει ένα βήμα μπροστά στο ζήτημα της προστασίας των παιδιών μας. Το κείμενο θα είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, έτσι ώστε να υπάρχει μηδενική ανοχή για όλα τα εγκλήματα κατά των παιδιών".
Αυστηρότερες ποινές για τους δράστες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών
Το κείμενο της οδηγίας ορίζει τις ελάχιστες ποινές για περίπου 20 ποινικά αδικήματα - πολύ περισσότερα από ό, τι συνήθως προβλέπεται στην κοινοτική νομοθεσία. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τη θέσπιση αυστηρότερων κυρώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως σε περιπτώσεις κακοποίησης από άτομα που καταχρώνται τη θέση εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής επί του παιδιού (π.χ. μέλη της οικογένειας, κηδεμόνες ή εκπαιδευτικοί) ή σε περιπτώσεις όπου το αδίκημα διεπράχθη σε βάρος παιδιού ιδιαίτερα ευάλωτης κατάστασης, όπως για παράδειγμα παιδιού με διανοητική ή σωματική αναπηρία, σε κατάστασης εξάρτησης ή σε κατάσταση σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας.
Ο εξαναγκασμός παιδιού να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις ή η εκπόρνευση ενός παιδιού θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δέκα ετών. Οι παραγωγοί υλικού παιδικής πορνογραφίας θα αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών, ενώ στους χρήστες ιστοσελίδων παιδικής πορνογραφίας θα επιβάλλονται ποινές κάθειρξης τουλάχιστον ενός έτους.

Η διαδικτυακή "προσέγγιση" παιδιών και ο σεξουαλικός τουρισμός
Η "προσέγγιση" παιδιών μέσω του διαδικτύου (η προσέγγιση παιδιού από ενήλικα μέσω του διαδικτύου με σκοπό την σεξουαλική κακοποίησή του) θα καταστεί ποινικό αδίκημα σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ αδίκημα θα καταστεί και ο αποκαλούμενος σεξουαλικός τουρισμός με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, όταν το αδίκημα διαπράττεται στο έδαφος ενός κράτους μέλους ή από έναν υπήκοο κράτους μέλους στο εξωτερικό.
Διαγραφή των ιστοσελίδων με περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας
Βάσει των νέων κανόνων τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την άμεση κατάργηση ιστοσελίδων που περιέχουν ή διαδίδουν υλικό παιδικής πορνογραφίας και φιλοξενούνται στο έδαφός τους, καθώς και να προσπαθούν μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες (ΗΠΑ και άλλες) να εξασφαλίζουν την κατάργηση τέτοιου είδους σελίδων που φιλοξενούνται εκτός ΕΕ.
Φραγή πρόσβασης όταν η διαγραφή είναι αδύνατη
Ωστόσο, η αφαίρεση του περιεχομένου παιδικής πορνογραφίας στην πηγή της συχνά δεν είναι δυνατή (π.χ. επειδή το κράτος όπου φιλοξενούνται οι διακομιστές δεν προτίθεται να συνεργαστεί ή επειδή η απομάκρυνση θα έπαιρνε πολύ χρόνο). Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα μπορούν να εμποδίσουν την πρόσβαση σε αυτές τις σελίδες για τους χρήστες του διαδικτύου στην επικράτειά τους, αναφέρει το κείμενο που συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο. Τα μέτρα αυτά για την φραγή της πρόσβασης σε ιστοσελίδες θα πρέπει να ακολουθούν διαφανείς διαδικασίες και να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις.
Ο αριθμός των διαδικτυακών τόπων που διαθέτουν υλικό παιδικής πορνογραφίας αυξάνεται συνεχώς και υπολογίζεται ότι κάθε μέρα αναρτώνται περίπου 200 ??εικόνες παιδικής πορνογραφίας. Έχει παρατηρηθεί ακόμη ότι απεικονίζονται όλο και μικρότερα παιδιά ενώ οι εικόνες γίνονται όλο και πιο βίαιες.
Απαγόρευση της εργασίας με παιδιά
Το 20% περίπου των δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων διαπράττουν νέα αδικήματα μετά την καταδίκη τους. Για να αποφευχθεί λοιπόν ο κίνδυνος επανάληψης των αδικημάτων, η οδηγία ορίζει ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν αν επιβάλλουν σε φυσικό πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για αδίκημα "προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση άσκησης τουλάχιστον επαγγελματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τακτικές επαφές με παιδιά".
Οι εργοδότες κατά τη διαδικασία πρόσληψης θα έχουν το δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τυχόν καταδίκες για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος παιδιών, ενώ τα κράτη μέλη θα δικαιούνται να λάβουν επιπλέον μέτρα, όπως η καταχώρηση ατόμων σε "μητρώα δραστών σεξουαλικών αδικημάτων".
Επόμενα βήματα
Η οδηγία αναμένεται να εγκριθεί και τυπικά από το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Τα κράτη μέλη θα έχουν μετά στη διάθεση τους δύο έτη προκειμένου να μεταφέρουν τους νέους κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση