iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ


Η IBC SOLAR A.E., θυγατρική εταιρεία της IBC SOLAR A.G., μιας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε παγκόσμια κλίμακα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση έργου 100kw σε ανοικτή έκταση στην περιοχή Γιανοχώραφα, από την εταιρεία Άννα Τσέρου & ΣΙΑ Ο.Ε.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση