iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Απόσπασμα της με αριθμ. 399/2011 Α' επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου

Εγώ η δικαστική επιμελήτρια πρωτοδικών Ηρακλείου Μαρία Κ. Αλεξανδρή, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Έβανς, αριθμ. 36, τηλ. 2810/240650

δηλώνω ότι

Την δεκαέξι (16) Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και από ώρας 4 μέχρι 5 το απόγευμα της ίδιας μέρας ενώπιον της συμβολαιογράφου Χερσονήσου κ. Αναστασίας Σακέτου ή του νόμιμου αναπληρωτού της σε περίπτωση κωλύματός της και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το παρακάτω αναφερόμενο και περιγραφόμενο ακίνητο του καθ’ ου η εκτέλεση και ήδη οφειλέτη Ιωάννη Τσαγκαράκη του Εμμανουήλ και της Ευπραξίας κατοίκου Μαλίων Ηρακλείου, με επίσπευση του Μύρωνα Τζαγκαράκη του Γεωργίου κατοίκου Καπαριανών Ηρακλείου για ποσό απαίτησης ευρώ 56.401,00 πλέον τόκων και εξόδων μέχρι την εξόφληση του ποσού και με τιμή πρώτης προσφοράς σύμφωνα με την με αριθ. 2436/2540/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ευρώ 200.000,00.
Το ακίνητο αυτό κατασχέθηκε με την με αριθμ. 385/11-7-2011 έκθεσή μου αναγκαστικής κατάσχεσης όπως:
Σύμφωνα με τον Νόμο-Αφού έλαβα υπ’ όψιν μου:
1) Το εκτελεστό πρώτο απόγραφο της με αριθ. 2335/8545/2414/2009 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου.
2) Την με αριθμ. 1211β/19-5-2011 έκθεσή μου επίδοσης.
3) Την από 4-7-2011 καταχωρημένη κάτω από το πιο πάνω απόγραφο εντολή που απευθύνεται σε μένα σύμφωνα με το άρθρο 927 Κ. Πολ. Δικον. και την υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του πιο πάνω επισπεύδοντα κ. Γιάννης Χατζηδάκης με την οποία μου παραγγέλλει τα όσα αυτή αναφέρει.
Κατασχεθέν ακίνητο

Σύμφωνα και με τον τίτλο κτήσεώς του
1) Ένα οικόπεδο που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Μαλίων Πεδιάδος, ειρηνοδικείο και υποθηκοφυλακείο Χερσονήσου, στη θέση Αρμυρόλακκος, εμβαδού 93,50 τ.μ. και συνορεύει Ανατολικά με ιδιοκτησία Μαρίας συζ. Δημητρίου Αγριμάκη, νότια με ιδιοκτησία Μιχαήλ Μανιουδή, δυτικά με ιδιοκτησία Μαρίας συζ. Αντωνίου Γραικιώτη και βόρεια με παραλία προσόψεως 5,50 μ.
Το παραπάνω ακίνητο απέκτησε ο καθ’ ου η εκτέλεση με το υπ’ αριθ. 2923/1976 συμβόλαιο αγοράς του συμβολαιογράφου Χερσονήσου Γεωργίου Σαββάκη που έχει μεταγραφεί νόμιμα στο υποθηκοφυλακείο Χερσονήσου στις 2/11/1976 με αριθμό μεταγραφής 55255 στον τόμο 463.
2) Ένας αγρός που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Μαλίων Πεδιάδος, Ειρηνοδικείο και Υποθηκοφυλακείο Χερσονήσου, στη θέση Αρμυρίκια, εμβαδού 700,23 τ.μ. και συνορεύει βόρεια επί πλευράς 13,30 μ. με παράλια, νότια επί πλευράς 13,50 μ. με ιδιοκτησία Σοφίας Χρονάκη, δυτικά με ιδιοκτησία Μαρίας συζ. Δημητρίου Αγριμάνη, Τσαγκαράκη Ιωάννη και Μιχαήλ, Μιχαήλ Μανιουδή επί πλευράς 42,80 μ., ανατολικά με ιδιοκτησία Μύρωνα Τσαγκαράκη επί πλευράς 37,90 μ. και υπέρ του οποίου υφίσταται δουλεια διαβάσεως πλάτους 5 μ. και νοτιοανατολικής γωνίας διά μέσου του ακινήτου ιδιοκτησίας Μύρωνα Τσαγκαράκη. Τοπογραφικό διάγραμμα από Ιανουάριο 1985 του πολιτικού μηχανικού Νικολάου Τροχαλάκη κλίμακας 1:200 με στοιχεία Α-Γ-Δ-Ε-Α.
Το παραπάνω ακίνητο απέκτησε ο καθ’ ου η εκτέλεση με το υπ’ αριθμ. 8604/1985 συμβόλαιο αγοράς του συμβολαιογράφου Χερσονήσου Γεωργίου Σαββάκη που έχει μεταγραφεί νόμιμα στο υποθηκοφυλακείο Χερσονήσου στις 13/2/1985 με αριθμό μεταγραφής 62300 στον τόμο 533.
3) Ένας αγρός που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Μαλίων Πεδιάδος, Ειρηνοδικείο και Υποθηκοφυλακείο Χερσονήσου, στη θέση Αρμυρόλακκος ή Κλωντζανι εμβαδού 103,60 τ.μ., εκτός οικισμού, όχι άρτιο και οικοδομήσιμο και συνορεύει βόρεια επί πλευρά Δ-Γ 5,60 μ. με παραλία, νότια επί πλευράς Α-Β 5,60 μ. με ιδιοκτησία Ελευθερίου Μανιουδή, ανατολικά επί πλευράς Δ-Α 18,50 μ. με ιδιοκτησία ιδίου αγοραστή, δυτικά με ιδιοκτησία ιδίου αγοραστή. Τοπογραφικό διάγραμμα από Ιούλιο 1989 του Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίου Μηλαθιανάκη κλίμακας 1:100 με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α.
Το παραπάνω ακίνητο απέκτησε ο καθ’ ου η εκτέλεση με το υπ’ αριθμ. 1077/1989 συμβόλαιο αγοράς της συμβολαιογράφου Ευαγγελίας Πετράκη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στο υποθηκοφυλακείο Χερσονήσου στις 7-8-1989 με αριθμό μεταγραφής 67446 στον τόμο 585.
Όλα τα παραπάνω οικόπεδα έχουν συνενωθεί και αποτελούν ένα ενιαίο οικόπεδο και στο οποίο έχει αναγερθεί μια οικοδομή που αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο πάνω από το ισόγειο, εμβαδόν ισογείου 65 τ.μ. περίπου και εμβαδόν πρώτου ορόφου πάνω από το ισόγειο 60 τ.μ. περίπου και τα οποία χρησιμοποιούνται σαν ενοικιαζόμενα δωμάτια. Εκτός από τα πιο πάνω ακίνητα υπάρχουν ακόμα ένα πρόχειρο κτίσμα με οροφή ελενίτ που χρησιμοποιείται σαν αποθήκη εμβαδού 35 τ.μ. περίπου και ένα πρόχειρο κτίσμα με οροφή ελενίτ εμβαδού 30 τ.μ.
Επίσης υπάρχει στο πίσω μέρος των κτισμάτων μια πισίνα εμβαδού 60 τ.μ. περίπου.
Εκτιμήθηκαν τα παραπάνω κατασχεθέντα ακίνητα ευρώ 130.000,00 που δεν είναι μικρότερο της αντικειμενικής αξίας αυτών.
Ο πλειστηριασμός του παραπάνω ακινήτου με τα επ’ αυτού κτίσματα ορίζεται για τη δεκαέξι (16) Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 μ.μ. έως 5 μ.μ. της ίδιας μέρας στο Ειρηνοδικείο Χερσονήσου στην αίθουσα πλειστηριασμών ενώπιον της συμβολαιογράφου Χερσονήσου κ. Αναστασίας Σακέτου ή του νόμιμου αναπληρωτού της σε περίπτωση κωλύματός της με τιμή πρώτης προσφοράς αυτών σύμφωνα με την άνω απόφαση ευρώ 200.000,00, για να πληρωθεί ο άνω επισπεύδων την άνω απαίτησή του που είναι συνολικά 56.401,00 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων μέχρι την εξόφληση. Στο παραπάνω ακίνητο υπάρχουν υποθήκες.

Ηράκλειο 26/10/2011

Η δικαστική επιμελήτρια.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση