iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017
Άγιος Νικόλαος

Παρουσίαση της μελέτης « Ανάπλασης της περιοχής Μύλου Αγίου Νικολάου»


Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο που διεξήχθη στις 24/10/2011 έγινε εκ μέρους της μελετητικής ομάδας η παρουσίαση της μελέτης «Ανάπλασης της περιοχής Μύλου Αγίου Νικολάου». Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά σημαντική μελέτη που εκπονείται παράλληλα με τις αναπλάσεις στα Αράπικα, στην Καζάνη και στο Κεφάλι, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί κατά την προηγούμενη περίοδο της δημοτικής αρχής.
«Οι περιοχές αυτές βρίσκονται στο κεντρικό ιστό της πόλης και οι λειτουργικές παρεμβάσεις που προβλέπονται έχουν σκοπό τη συνολική αναβάθμισή τους λειτουργικά και αισθητικά δίνοντας οριστική λύση σε καθημερινά κυκλοφοριακά προβλήματα των πολιτών» σημείωσε ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Κουνενάκης .

Η κ. Άννα Γαλλιάκη παρουσίασε τις προτάσεις της μελετητικής ομάδας, της τεχνικής υπηρεσίας καθώς και του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρη Κουνενάκη για τη γενικότερη διαχείριση της περιοχής η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Στο Δημοτικό συμβούλιο κατατέθηκαν επίσης προτάσεις και παρατηρήσεις από τους συμβούλους , τις οποίες θα λάβει υπόψη της η μελετητική ομάδα και θα τις ενσωματώσει έως την τελική παράδοση της μελέτης. Εν συνεχεία ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα φροντίσει να ενταχθούν και οι τέσσερεις μελέτες σε προγράμματα του ΕΣΠΑ ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση