iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1.455/2011
β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, Αντώνιος Ε.Μ. Βερδιάκης, κάτοικος Ηρακλείου (οδός Μανουσογιάννη αρ.7), γνωστοποιώ ότι στις δέκα έξι (16) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011), ημέρα Τετάρτη, από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας στο Ειρηνοδικείο Αρκαλοχωρίου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αρκαλοχωρίου κ. Μαριάνθης Κουσκουμπεκάκη κατοίκου του οικισμού Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης (τηλ. 28910-22310), ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, ή σε περίπτωση κωλύματός της ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της, μετά από επίσπευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΙΜΕΤ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων εκ Μετάλλου, Υδραυλικών Ειδών, Ειδών Υγιεινής, Καλωδίων» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤ Α.Ε. που εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης περιοχή Φοινικίας και εκπροσωπείται νόμιμα, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενο κατασχεθέν ακίνητο, ιδιοκτησίας του Παναγιωτάκη Κωνσταντίνου του Μενελάου και της Μαρίνας κατοίκου του Δήμου Μινώα του οικισμού Αρκαλοχωρίου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, του οποίου η ακριβής περιγραφή, όρια, εκτίμηση και λοιπά αξιόλογα στοιχεία του, απαραίτητα για τη διάγνωση της ταυτότητάς του, έχουν ως εξής:
Ένα ακίνητο μετά των εν γένει συστατικών και παραρτημάτων του, κείμενο στην περιοχή «Γωνιές» της κτηματικής περιφέρειας Γασίου Αρκαλοχωρίου του πρώην Δήμου Αρκαλοχωρίου Ν. Ηρακλείου και νυν Δήμου Μινώα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Αρκαλοχωρίου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικής έκτασης 14.180 τ.μ. και το οποίο συνορεύει από βορρά με επαρχιακό δρόμο και ιδιοκτησίες Δημητρίου Μπορμπουδάκη, κληρονόμων Λυδατάκη, Μιχαήλ Πιτσώνη και Δημητρίου Πιτσώνη, από νότο με ιδιοκτησίες Στερεού Σφακιανάκη, Πέτρου Κυριαζή, Ευγενίας Καρδουλάκη και Πέτρου Σφακιανάκη, από ανατολή με ιδιοκτησίες Νικολάου Κυριαζή, Μιχαήλ Πιτσώνη, Παναγιώτη Κυριαζή και με αγροτικό δρόμο και από δύση με ιδιοκτησίες Πέτρου Σφακιανάκη, Ιωάννη Ασπιρτάκη, Μαρίας Χαλκιαδάκη, Μιχαήλ Πιτσώνη, Δημητρίου Πιτσώνη και αγροτικό δρόμο.
Εντός του ακινήτου αυτού υπάρχουν οι εξής κτιριακές εγκαταστάσεις: α) συγκρότημα σκυροδέματος με χειριστήριο εμβαδού 7,40 τ.μ., β) γραφεία εμβαδού 20,5 τ.μ., γ) κτίριο συνεργείου αυτοκινήτων εμβαδού 225 τ.μ. και δ) αποθήκη εμβαδού 90,5 τ.μ.
Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στον καθ’ ού η εκτέλεση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, δυνάμει των:
1) του με αριθμό 3117/21-2-1990 πωλητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αρκαλοχωρίου Μαριάνθης Κουσκουμπεκάκη, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αρκαλοχωρίου ν. Ηρακλείου, στον τόμο 27 με αρ. μεταγραφής 2683.
2) του με αριθμό 3106/13-2-1990 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Αρκαλοχωρίου Μαριάνθης Κουσκουμπεκάκη, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αρκαλοχωρίου ν. Ηρακλείου, στον τόμο 27 με αρ. μεταγραφής 2674.
3) του με αριθμό 2403/04-11-1988 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Αρκαλοχωρίου Μαριάνθης Κουσκουμπεκάκη, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αρκαλοχωρίου ν. Ηρακλείου, στον τόμο 23 με αρ. μεταγραφής 2269.
4) του με αριθμό 2267/5-8-1988 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Αρκαλοχωρίου Μαριάνθης Κουσκουμπεκάκη, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αρκαλοχωρίου ν. Ηρακλείου, στον τόμο 22 με αρ. μεταγραφής 2199.
5) του με αριθμό 2199/10-6-1988 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Αρκαλοχωρίου Μαριάνθης Κουσκουμπεκάκη, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αρκαλοχωρίου ν. Ηρακλείου, στον τόμο 22 με αρ. μεταγραφής 2134.
6) του με αριθμό 2193/9-6-1988 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Αρκαλοχωρίου Μαριάνθης Κουσκουμπεκάκη, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αρκαλοχωρίου ν. Ηρακλείου, στον τόμο 22 με αρ. μεταγραφής 2130.
7) του με αριθμό 4375/21-7-1982 πωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πύργου Εμμανουήλ Εληώτη, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αρκαλοχωρίου ν. Ηρακλείου, στον τόμο 2 με αρ. μεταγραφής 154.
8) του με αριθμό 4293/19-6-1982 πωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πύργου Εμμανουήλ Εληώτη, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αρκαλοχωρίου ν. Ηρακλείου, στον τόμο 2 με αρ. μεταγραφής 133.
9) του με αριθμό 4294/19-6-1982 πωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πύργου Εμμανουήλ Εληώτη, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αρκαλοχωρίου ν. Ηρακλείου, στον τόμο 2 με αρ. μεταγραφής 131. Το όλο ακίνητο περιήλθε στον καθ’ ού η εκτέλεση δυνάμει των παραπάνω τίτλων που αφορούν αγοραπωλησίες όμορων ακινήτων και εν τοις πραγμάσι αποτελούν πλέον ενιαίο ακίνητο συνολικής εκτάσεως 14.180 τ.μ. επί του οποίου έχει ανεγερθεί βιοτεχνική - βιομηχανική εγκατάσταση ετοίμου σκυροδέματος, καθώς επίσης γραφεία, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανταλλακτικών - συνεργείου αυτοκινήτων καθώς και όλες οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την λειτουργία της μονάδας, σύμφωνα με τις αριθμούς 948/82 και 65/89 οικοδομικές άδειες, για οικοδομικά έργα βιομηχανικού κτιρίου και για συνεργείο συντήρησης, με χρήση βιοτεχνικού και βιομηχανικού κτιρίου. Επίσης η συγκεκριμένη εγκατάσταση έχει εφοδιαστεί με μόνιμη άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης του Υπουργείου Βιομηχανίας με αριθμό 3493/82, πυροσβεστικής δασαρχείου διαθέσεως λυμάτων και έχει περιμετρικά περιφραχθεί.
Τιμή Πρώτης Προσφοράς κατά την ημέρα του πλειστηριασμού και για την έναρξη του σύμφωνα με το νόμο 3714/07-11-2008 ορίζεται το ποσό που εμπεριέχει και την αντικειμενική αξία του ακινήτου και των κτιριακών εγκαταστάσεων δηλαδή αντί του ποσού των διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (220.000,00€).
Επί του ακινήτου αυτού, μέχρι την ημέρα εγγραφής της κατάσχεσης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 685/02-08-2010 Πιστοποιητικό Βαρών του Υποθηκοφυλακείου Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου και για το ακίνητο που περιγράφεται στην υπ’ αριθμόν 1.285/2010 έκθεση κατάσχεσης εμού του ιδίου φαίνεται να υπάρχουν οι πιο κάτω εγγραφές:
1) Μία (1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 1-6-2006, σύμφωνα με την με αριθμό 2830/2922/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στον τόμον 12’, φύλλα 1977,1978 και 1979 και με αύξοντα αριθμό υποθήκης Α/1 ΥΠΕΡ του Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο για ασφάλεια ποσού ευρώ 450.000.
2) Μία (1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 7-3-2007, σύμφωνα με την με αριθμό 3753/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στον τόμον 12’, φύλλα 1977,1978 και 1979 και με αύξοντα αριθμό υποθήκης Β/2 ΥΠΕΡ του Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο για ασφάλεια ποσού ευρώ 350.000.
3) Μία (1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 6-12-2007, σύμφωνα με την με αριθμό 6254/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στον τόμον 12’, φύλλα 1977,1978 και 1979 και με αύξοντα αριθμό υποθήκης Γ/3 ΥΠΕΡ του Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο για ασφάλεια ποσού ευρώ 700.000.
4) Μία (1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 22-1-2009, σύμφωνα με την με αριθμό 5104/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στον τόμον 12’, φύλλα 1977,1978 και 1979 και με αύξοντα αριθμό υποθήκης Δ/4 ΥΠΕΡ του Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο για ασφάλεια ποσού ευρώ 700.000.
5) Μία (1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 21-12-2009, σύμφωνα με την με αριθμό 2937/10013/2963/2009 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στον τόμον 12’, φύλλα 1977,1978 και 1979 και με αύξοντα αριθμό υποθήκης Ε/5 ΥΠΕΡ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86), για ασφάλεια ποσού ευρώ 58.252,71 το οποίο είναι τοκοφόρο με τον εκάστοτε τραπεζικό τόκο υπερημερίας και η οποία τράπηκε σε υποθήκη στις 24-2-2010 σύμφωνα με την με αριθμό 2937/10013/2963/2009 Τελεσίδικη Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου για ολόκληρο το ποσό των 58.252,71 ευρώ, το οποίο είναι τοκοφόρο με το εκάστοτε ισχύον για τις Τράπεζες επιτόκιο υπερημερίας.
6) Μία (1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 11-05-2010, σύμφωνα με την με αριθμό 777/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων, στον τόμον 12’, φύλλα 1977,1978 και 1979 και με αύξοντα αριθμό υποθήκης ΣΤ/6 ΥΠΕΡ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΜΕΤΑΛ - Εμπορική Οικοδομική Κατασκευαστική Α.Ε.» που εδρεύει στο Δαράτσω Νέας Κυδωνίας Χανίων για ασφάλεια ποσού ευρώ 1.061.000,00.
Οι προσημειώσεις υποθηκών με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 και 6 αφορούν τα ακίνητα κτήματα που αναφέρονται και περιγράφονται στα με αριθμούς 3.117/21-2-1990 και 3.106/13-2-1990 συμβόλαια της Συμβολαιογράφου Αρκαλοχωρίου Μαριάνθης Ιωάννη Κουσκουμπεκάκη, τα οποία έχουν μεταγραφεί στα Βιβλία των Μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου Αρκαλοχωρίου Κρήτης, στον τόμον 27 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 2.683 (αφορά το 1ο συμβόλαιο), στον τόμο 27 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 2.674 (αφορά το 2ο συμβόλαιο).
7) Μία (1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 1-6-2006, σύμφωνα με την με αριθμό 2830/2922/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στον τόμον Ε’, φύλλα 696, 695, 694 και 693 και με αύξοντα αριθμό υποθήκης Α/1 ΥΠΕΡ του Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο για ασφάλεια ποσού ευρώ 450.000.
8) Μία (1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 7-3-2007, σύμφωνα με την με αριθμό 3753/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στον τόμον Ε’, φύλλα 696, 695, 694 και 693 και με αύξοντα αριθμό υποθήκης Β/2 ΥΠΕΡ του Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο για ασφάλεια ποσού ευρώ 350.000.
9) Μία (1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 6-12-2007, σύμφωνα με την με αριθμό 6254/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στον τόμον Ε’, φύλλα 696, 695, 694 και 693 και με αύξοντα αριθμό υποθήκης Γ/3 ΥΠΕΡ του Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο για ασφάλεια ποσού ευρώ 700.000.
10) Μία (1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 22-1-2009, σύμφωνα με την με αριθμό 5104/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στον τόμον Ε’, φύλλα 696, 695, 694 και 693 και με αύξοντα αριθμό υποθήκης Δ/4 ΥΠΕΡ του Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο για ασφάλεια ποσού ευρώ 700.000.
11) Μία (1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 21-12-2009, σύμφωνα με την με αριθμό 2937/10013/2963/2009 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στον τόμον Ε’, φύλλα 696, 695, 694 και 693 και με αύξοντα αριθμό υποθήκης Ε/5 ΥΠΕΡ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86), για ασφάλεια ποσού ευρώ 58.252,71 το οποίο είναι τοκοφόρο με τον εκάστοτε τραπεζικό τόκο υπερημερίας και η οποία τράπηκε σε υποθήκη στις 24-2-2010 σύμφωνα με την με αριθμό 2937/10013/2963/2009 Τελεσίδικη Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου για ολόκληρο το ποσό των 58.252,71 ευρώ, το οποίο είναι τοκοφόρο με το εκάστοτε ισχύον για τις Τράπεζες επιτόκιο υπερημερίας.
12) Μία (1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 11-05-2010, σύμφωνα με την με αριθμό 777/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων, στον τόμον Ε’, φύλλα 696, 695, 694 και 693 και με αύξοντα αριθμό υποθήκης ΣΤ/6 ΥΠΕΡ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΜΕΤΑΛ - Εμπορική Οικοδομική Κατασκευαστική Α.Ε.» που εδρεύει στο Δαράτσω Νέας Κυδωνίας Χανίων για ασφάλεια ποσού ευρώ 1.061.000,00.
Οι προσημειώσεις υποθηκών με τους αριθμούς 7, 8, 9, 10, 11 και 12 αφορούν τα ακίνητα κτήματα που αναφέρονται και περιγράφονται στα με αριθμούς 2.403/4-11-1988, 2.267/5-8-1988, 2.199/10-06-1988 και 2.193/9-6-1988 συμβόλαια της Συμβολαιογράφου Αρκαλοχωρίου Μαριάνθης Ιωάννη Κουσκουμπεκάκη, τα οποία έχουν μεταγραφεί στα Βιβλία των Μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου Αρκαλοχωρίου Κρήτης, στον τόμο 23 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 2.269 (αφορά το 1ο συμβόλαιο), στον τόμο 22 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 2.199 (αφορά το 2ο συμβόλαιο), στον τόμο 22 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 2.134 (αφορά το 3ο συμβόλαιο) και στον τόμο 22 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 2.130 (αφορά το 4ο συμβόλαιο).
13) Μία (1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 1-6-2006, σύμφωνα με την με αριθμό 2830/2922/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στον τόμον Β’, φύλλα 226, 224 και 225 και με αύξοντα αριθμό υποθήκης Α/1 ΥΠΕΡ του Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο για ασφάλεια ποσού ευρώ 450.000.
14) Μία (1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 7-3-2007, σύμφωνα με την με αριθμό 3753/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στον τόμον Β’, φύλλα 226,224 και 225 και με αύξοντα αριθμό υποθήκης Β/2 ΥΠΕΡ του Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο για ασφάλεια ποσού ευρώ 350.000.
15) Μία (1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 6-12-2007, σύμφωνα με την με αριθμό 6254/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στον τόμον Β’, φύλλα 226, 224 και 225 και με αύξοντα αριθμό υποθήκης Γ/3 ΥΠΕΡ του Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο για ασφάλεια ποσού ευρώ 700.000.
16) Μία (1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 22-1-2009, σύμφωνα με την με αριθμό 5104/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στον τόμον Β’, φύλλα 226,224 και 225 και με αύξοντα αριθμό υποθήκης Δ/4 ΥΠΕΡ του Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο για ασφάλεια ποσού ευρώ 700.000.
17) Μία (1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 21-12-2009, σύμφωνα με την με αριθμό 2937/10013/2963/2009 Τελεσίδικη Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στον τόμον Β’, φύλλα 226, 224 και 225 και με αύξοντα αριθμό υποθήκης Ε/5 ΥΠΕΡ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86), για ασφάλεια ποσού ευρώ 58.252,71 το οποίο είναι τοκοφόρο με τον εκάστοτε τραπεζικό τόκο υπερημερίας και η οποία τράπηκε σε υποθήκη στις 24-2-2010 σύμφωνα με την με αριθμό 2937/10013/2963/2009 Τελεσίδικη Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου για ολόκληρο το ποσό των 58.252,71 ευρώ, το οποίο είναι τοκοφόρο με το εκάστοτε ισχύον για τις Τράπεζες επιτόκιο υπερημερίας.
18) Μία (1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 11-05-2010, σύμφωνα με την με αριθμό 777/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων, στον τόμον Β’ , φύλλα 226, 224 και 225 και με αύξοντα αριθμό υποθήκης ΣΤ/6 ΥΠΕΡ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΜΕΤΑΛ - Εμπορική Οικοδομική Κατασκευαστική Α.Ε.» που εδρεύει στο Δαράτσω Νέας Κυδωνίας Χανίων για ασφάλεια ποσού ευρώ 1.061.000,00.
Οι προσημειώσεις Υποθηκών με τους αριθμούς 13, 14, 15, 16, 17 και 18 αφορούν τα ακίνητα κτήματα που αναφέρονται και περιγράφονται στα με αριθμούς 4375/21-07-1982, 4.293/19-6-1982 και 4294/19-06-1982 συμβόλαια του τότε Συμβολαιογράφου Πύργου Κρήτης Εμμανουήλ Εληώτη, τα οποία έχουν μεταγραφεί στα Βιβλία των Μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου Αρκαλοχωρίου Κρήτης, στον τόμο 2 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 154 (αφορά το 1ο συμβόλαιο), στον τόμο 2 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 133 (αφορά το 2ο συμβόλαιο), στον τόμο 2 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 131 (αφορά το 3ο συμβόλαιο) και
19) Μία (1) Κατάσχεση η οποία γράφτηκε στις 30-7-2010, στον τόμο Δ’, με αύξοντα αριθμό Κατασχέσεων 400, σύμφωνα με την με αριθμό 1.285/30-7-2010 Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Κρήτης, Αντώνη Βερδιάκη, επισπεύσει της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΙΜΕΤ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία προϊόντων εκ μετάλλου, υδραυλικών ειδών, ειδών υγιεινής καλωδίων» και με δ.τ. «ΑΝΤΙΜΕΤ Α.Ε» που εδρεύει στο Ηράκλειο, περιοχή Φοινικιάς για απαίτηση ποσού ευρώ 132.255,05.
Η Κατάσχεση αυτή αφορά όλα τα παραπάνω αναφερόμενα συμβόλαια.
To παραπάνω ακίνητο κατασχέθηκε αναγκαστικά όπως αυτό φαίνεται από την με αριθμό 1.285/30-07-2010 Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας για διενέργεια πλειστηριασμού, εμού του ιδίου.
Η παραπάνω κατάσχεση επιβλήθηκε δυνάμει και προς εκτέλεση των παρακάτω:
Α.- το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 617/1271/460/2010 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που έχει περιβληθεί νόμιμα τον εκτελεστήριο τύπο, η οποία εκδόθηκε επί σχετικής αίτησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΙΜΕΤ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία προϊόντων εκ μετάλλου, υδραυλικών ειδών, ειδών υγιεινής, καλωδίων» και με δ.τ. «ΑΝΤΙΜΕΤ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο, περιοχή Φοινικιάς και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά του Παναγιωτάκη Κωνσταντίνου του Μενελάου και της Μαρίνας, κατοίκου του οικισμού Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.
Β. - Τη με αριθμό 6695στ/04-03-2010 Έκθεση Επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ηρακλή Διογ. Δαριβιανάκη, από την οποία προκύπτει ότι η επισπεύδουσα επέδωσε νόμιμα προς τον καθ’ ού η εκτέλεση πιστό αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της παραπάνω διαταγής πληρωμής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες με τη συνεχόμενη και από 03-03-2010 παραγγελία επίδοσης με επιταγή προς πληρωμή με την οποία επιτάχθηκε να της καταβάλει ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ ΠΟΣΟ των εκατό τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτών (132.255,05€).
Γ.- Την από 28 Ιουλίου 2010 έγγραφη εντολή που μου δόθηκε, κάτω από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της αναφερόμενης στην αρχή της παρούσας διαταγής πληρωμής, από τον Δικηγόρο κ. Γιάννη Ε. Παπαδάκη, πληρεξούσιος της επισπεύδουσας.
Ως τόπος πλειστηριασμού ορίζεται το Ειρηνοδικείο Αρκαλοχωρίου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 959 όπως πλέον ισχύει και ο πλειστηριασμός ενεργείται δημόσια ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση.
Τέλος προσκαλούνται όσοι θέλουν να πλειοδοτήσουν να έλθουν στο τόπο του πλειστηριασμού έγκαιρα.

Ο Επί της Εκτελέσεως Δικαστικός Επιμελητής,
ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓ. ΜΗΝΑ ΒΕΡΔΙΑΚΗΣ.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση