iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Αριθμός 725/21 Σεπτεμβρίου 2011

Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤOY


Της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ειρήνης Εμμανουήλ Μουστακάκη, κατοίκου Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων Ηρακλείου -

Δηλοποιώ Ότι
Τη δεκάτη έκτη (16) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011) ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και από ώρες τέσσερις το απόγευμα μέχρι πέντε το απόγευμα (16.00 μ.μ. - 17.00μ.μ.) της ιδίας ημέρας ενώπιον της Συμβολαιογράφου Χερσονήσου Ηρακλείου κας Ελένης Δρουγκάκη, ή του νομίμου αναπληρωτή της, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου θέλει εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό, με επίσπευση της Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» που εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου και έχει νόμιμα εγκατασταθεί στην Αθήνα (Λεωφ. Αλεξάνδρας 170) και εκπροσωπείται νόμιμα, το παρακάτω αναφερόμενο και περιγραφόμενο ακίνητο που ανήκει στην καθ’ ης οφειλέτιδα εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΛ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ» που εδρεύει στο Δήμο Γουβών Ηρακλείου και εκπροσωπείται νόμιμα ήτοι : Ένα οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «Βλυχάδα» και ειδικότερα επί της ασφαλτοστρωμένης παραλιακής Λεωφ. Ποσειδώνος στη συμβολή της με την οδό Θερμοπυλών της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Γουβών εντός των ορίων του οικισμού Κάτω Γουβών, έκτασεως 4.084,42 τ.μ. με κτίσμα. Το ακίνητο αυτό συνορεύει: ΒΟΡΕΙΑ εν μέρει σε τεθλασμένη πλευρά μήκους 47,20 γραμ. μέτρων με απαλλοτριωθέν τμήμα του όλου ακινήτου και πέραν αυτού με τη Λεωφ. Ποσειδώνος και εν μέρει σε πλευρά μήκους 5,40 γραμ. μέτρων με την προαναφερθείσα Λεωφ. Ποσειδώνος και πέραν αυτής με αιγιαλό, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά μήκους 89,35 γραμ. μέτρων με ακίνητο ιδιοκτησίας (πρώην Μαρίας Χήρας Δρακούλη, το γένος Φακιολόκη) και τώρα: Δέσποινας Ζαχαριουδάκη, ΝΟΤΙΑ: σε τεθλασμένη πλευρά συνολικού μήκους 51,17 γραμ. μέτρων με ακίνητο ιδιοκτησίας (πρώην Αθηνά Ζώη Βετουλάκη και Ευαγγελίας Τζάνη, έπειτα: Εμμανουήλ Παγωνάκη και τώρα : Εμμανουήλ Φραγκιαδουλάκη (Ξενοδοχείο BLUE AEGEAN) και ΔΥΤΙΚΑ σε τεθλασμένη πλευρά συνολικού μήκους 51,17 γραμ. μέτρων με (πρώην ιδιοκτησία Εμμανουήλ Αντωνίου Λυδάκη) και τώρα με την ασφαλτοστρωμένη δημοτική οδό Θερμοπυλών, πλάτους 5,5 μέτρων - ή - σε κάθε περίπτωση όποια και αν είναι σήμερα τα πραγματικά ονόματα των πλησιαστών του ακινήτου αυτού, γενομένης μνείας ότι: το ακίνητο (οικόπεδο) αυτό, το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο φαίνεται και αποτυπώνεται με τα περιμετρικά αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α στο υπό χρονολογία 22-03-1994 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτ. Μηχανικού Νικολάου Καμαρίτη.
Μέσα στο ακίνητο αυτό - και σ’ όλη την περίμετρό του - έχει ανεγερθεί ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα, πολυτελούς κατασκευής, δυναμικότητας διακοσίων (200) περίπου κλινών, πρώτης (Α) κλάσεως αποτελούμενο από συνεχόμενα τριώροφα κτίρια, τα οποία αποτελούνται από ημιυπόγειο όροφο, υπερυψωμένο ισόγειο όροφο και πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο, εμβαδού του κάθε ορόφου 1.500 τ.μ. περίπου, γενομένης μνείας ότι: α) στο μέσον περίπου του εν λόγω ακινήτου υπάρχει μία πισίνα εμβαδού 150,00 τ.μ. περίπου, κυμαινόμενου βάθους, β) το εν λόγω συγκρότημα και εκτός από τα διαμερίσματα περιλαμβάνει και χώρους αναψυχής (SNAK BAR κ.λ.π.), μαζικής εστίασης (Εστιατόριο κ.λ.π.), βοηθητικούς χώρους (αποθήκες κ.λ.π.) και γ) ο ακάλυπτος χώρος είναι πλήρως διαμορφωμένος με πλακόστρωτα, λουλούδια, διάφορα καλλωπιστικά φυτά κ.λ.π.-
Το παραπάνω ακίνητο απέκτησε η καθ’ ης εταιρία σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 12531/22.04.1994 συμβόλαιο συστάσεως ανώνυμης εταιρείας της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Ευαγγελίας Πρατικάκη - Γωνιωτάκη, και έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Χερσονήσου στο τόμο 630 με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 71947.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2330/2657/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ ΕΞΗΣ «Στο ως άνω ακίνητο υφίσταται δυνάμει του υπ΄αριθμ. 11.04.2011 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης επιχείρησης, που έχει κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ. Λιμ. Χερσονήσου την 27.04.2011 μίσθωση της ξενοδοχειακής μονάδας - επιχείρησης για τρείς τουριστικές σαιζόν, ήτοι από την 1.4.2011 έως και την 31.10.2013 με μίσθωμα για κάθε τουριστική σαιζόν το ποσό των 150.000 ευρώ στη μισθώτρια εταιρία με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στα Χανιά, οδός Σφακίων αρ. 9.-
Γίνεται μνεία ότι φύλακας και μεσεγγυούχος του ως άνω ακινήτου ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της ως άνω καθ’ ης «ΑΦΟΙ ΑΛ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ» που εδρεύει στον τέως Δήμο Γουβών και νυν Δήμο Χερσονήσου νομίμως εκπροσωπουμένη, στον οποίο παραγγέλνω όπως μη πωλήσει ή μεταβιβάσει το ως άνω ακίνητο γιατί θα υποστεί τις συνέπειες του Νόμου.-
Τιμή πρώτης προσφοράς για το αναφερόμενο κατασχεμένο ακίνητο στην κατάσταση που βρίσκεται με όλα τα συστατικά του και τα παραρτήματά του ορίστηκε σύμφωνα με την αρχική κατάσχεση το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000,00) ευρώ και ορίστηκε τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ η οποία διορθώνεται με την υπ΄αριθμ. 1815/2022/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.600.000,00) ως τιμή πρώτης προσφοράς και προς έναρξη του πλειστηριασμού.
Το ως άνω ακίνητο κατασχέθηκε αναγκαστικά με την υπ’ αριθμ. 705/30.05.2011 έκθεση κατάσχεσής ακινήτου εμού της ιδίας δικαστικής επιμελήτριας ΥΠΕΡ της ως άνω επισπεύδουσας Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» που εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου και έχει νόμιμα εγκατασταθεί στην Αθήνα (Λεωφ. Αλεξάνδρας 170) και εκπροσωπείται νόμιμα, για το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (2.653.855,67) που καταχωρήθηκε στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Χερσονήσου στο τόμο 9 α/α 1675 σύμφωνα με το υπό χρονολογία 06 Ιουνίου 2011 πιστοποιητικό βαρών του ως άνω Υποθηκοφυλακείου Χερσονήσου.-
Η παραπάνω υπ’ αριθμ. 705/30.05.2011 κατάσχεση ακινήτου κατά της ως άνω καθ ‘ης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΛ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ έγινε σε εκτέλεση και δυνάμει του πρώτου εκτελεστού απογράφου της διαταγής πληρωμής με αριθμό 1589/4988/1570/2010 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου που έχει περιβληθεί νόμιμα τον εκτελεστήριο τύπο και για συνολικό ποσό σύμφωνα με την υπο χρονολογία 05.07.2010 επιταγή δύο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (2.653.855,67) και η οποία νομίμως έχει επιδοθεί στην καθ’ ης οφειλέτρια δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2767Β/9.7.2010 εκθέσεως επιδόσεως εμού της ιδίας δικαστικής επιμελήτριας σύμφωνα με την οποία και την παρά πόδας αυτής επιταγή η εν λόγω οφειλέτης υποχρεώθηκε να πληρώσει στην ως άνω επισπεύδουσα Εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» το ως άνω συνολικό ποσό των ευρώ 2.653.855,67#, εντόκως νομίμως των τοκοφόρων κονδυλίων από την επίδοση της επιταγής, καθώς επίσης και τα έξοδα εκτελέσεως που θα προκύψουν μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.
Επί του ως άνω κατασχεθέν ακινήτου δυνάμει του υπ΄αριθμ. 800/06.06.2011 πιστοποιητικού βαρών του Υποθ/κείου Χερσονήσου υπάρχουν τα κάτωθι βάρη: 1) Προσημείωση υποθήκης που γράφτηκε την 28/06/1995 με την 791/95 απόφαση του Μονομελούς Πρωτ. Ηρακλείου, στο τόμο 136 και φύλλο 16471, με αυξοντα αριθμό πρώτη, υπέρ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για ποσό δραχμών τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000), 2) Προσημείωση υποθήκης γραμμένη στις 20.05.1996 με την 752/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτ. Ηρακλείου, στον ίδιο τόμο και φύλλο, με αυξ. Αριθμό δεύτερη υπέρ της ίδιας Τράπεζας για ποσό δραχμών εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) 3) προσημείωση υποθήκης γραμμένη στις 12.09.1997 με την 1354/1997 απόφαση του Μονομελούς Πρωτ. Ηρακλείου, στο ίδιο τόμο και φύλλο με αυξ. Αριθμό Τρίτη, υπέρ της ίδιας Τράπεζας, για ποσό δραχμών εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000). Στο περιθώριο όλων των παραπάνω προσημειώσεων σημειώθηκε στις 26.01.1999 η με αριθμό9 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου με την οποία οι άνω προσημειώσεως εκχωρούνται και μεταβιβάζονται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ., 4) Προσημείωση υποθήκης γραμμένη στις 9.02.1999 με την 177/1999 απόφαση του Μονομελούς Πρωτ. Ηρακλείου, στον ίδιο τόμο και φύλλο με αυξ. Αριθμό τέταρτη υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ, για ποσό δραχμών εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων (78.000.000), 5) προσημείωση υποθήκης γραμμένη στις 16.12.2005 με την 5050/2005 απόφαση του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου, στον ίδιο τόμο και φύλλο με αυξ. Αριθμό Πέμπτη υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ, για ποσό ευρώ δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000,00). Οι άνω 1,3,4 και 5 προσημειώσεις τράπηκαν σε υποθήκες στις 14/10/2010 με την 1589/2010 τελεσίδικη διαταγή πληρωμής του Μον. Πρωτοδ. Ηρακλείου, για όλο το ποσό τους που είναι τοκοφόρο. 6) προσημείωση υποθήκης γραμμένη στις 12/01/2009 με την 5392/2008 απόφαση του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου, στον ίδιο τόμο και φύλλο με αυξ. Αριθμό έκτη υπέρ της ΑΕΤΕ Μ. ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, για ποσό ευρώ τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000,00), 7) Προσημείωση υποθήκης γραμμένη στις 23/01/2009 με την 52/2009 απόφαση του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου, στον ίδιο τόμο και φύλλο με αυξ. Αριθμό έβδομη, υπέρ του Κυριάκου Δασκαλάκη του Νικολάου, για ποσό ευρώ διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (245.000,00) η οποία τράπηκε σε υποθήκη στις 11/08/2010 με την 1833/2009 τελεσίδικη διαταγή πληρωμής του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου. 8) προσημείωση υποθήκης γραμμένη στις 7/09/2009 με την 1753/2009 διαταγή πληρωμής του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου, στον ίδιο τόμο και φύλλο, με αυξ. Όγδοη, υπέρ της Α.Ε. με επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Ν. ΛΥΜΠΕΡΗΣ Α.Ε.» για ποσό ευρώ εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσιων ογδόντα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (125.980,42) η οποία τράπηκε σε υποθήκη στις 28/01/2010 με την 1753/10 τελεσίδικη διαταγή πληρωμής του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου για όλο το ποσό που είναι τοκοφόρο. 9) προσημείωση υποθήκης γραμμένη στις 25/09/2009 με την 1759/2009 διαταγή πληρωμής του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου, στον ίδιο τόμο και φύλλο με αυξ. Αριθμό ένατη υπέρ του Οχάν Νταμπανιάν του Μικιρδίτς για ποσό ευρώ εξήντα εννιά χιλιάδων εκατόν οκτώ (69.108,00) η οποία τράπηκε σε υποθήκη στις 30/04/2010 με την ίδια τελεσίδικη διαταγή πληρωμής, για όλο το ποσό που είναι τοκοφόρο. 10) υποθήκη γραμμένη στις 13/10/2009 με την 1151/2009 τελεσίδικη διαταγή πληρωμής του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου στον ίδιο τόμο και φύλλο με αυξ. αριθμό δέκατη υπέρ της Σεβαστής συζ. Κλέοπα Χριστοδουλίδη, θυγ. Εμμανουήλ Κουλιά, για ποσό ευρώ ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (80.420,00) 11) Προσημείωση υποθήκης γραμμένη στις 23/10/2009 με την 1978/2009 διαταγή πληρωμής του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου, στον ίδιο τόμο και φύλλο, με αυξ. αριθμό ενδέκατη, υπέρ της ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε., για ποσό ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000,00) η οποία τράπηκε σε υποθήκη στις 24/06/2010 με την ίδια τελεσίδικη διαταγή πληρωμής για όλο το ποσό που είναι τοκοφόρο. 12) υποθήκη γραμμένη στις 20/11/2009 με το 8085/25/2009 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Χερσονήσου στον ίδιο τόμο και φύλλο με αυξ. αριθμό δωδεκάτη, υπέρ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, για ποσό ευρώ επτακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων και πενήντα οκτώ ευρώ (710.834,58). 13) κατάσχεση γραμμένη στις 12/02/2009 με την 2249/2009 έκθεση κατάσχεση της Δικ. Επιμ. Πρωτ. Ηρακλείου, Ελένης Δετοράκη, στο τόμο 9 και αριθμό 1529 υπέρ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ν. Αλικαρνασσού, για ποσό ευρώ εβδομήντα χιλιάδων εβδομήντα πέντε και δώδεκα λεπτών (70.075,12) 14) κατάσχεση γραμμένη στις 22/02/2010 με την 854/2010 έκθεση κατάσχεση της Δικ. Επιμ. Πρωτ. Ηρακλείου, Μαρίας Πετράκη, στο τόμο 9 και αριθμό 1598 υπέρ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ν. Αλικαρνασσού, για ποσό ευρώ διακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (251.448,21) και 15) κατάσχεση γραμμένη στις 30/05/2011 με την 705/2011 έκθεση κατάσχεσης της Δικ. Επιμελήτριας Πρωτ. Ηρακλείου Ειρήνης Μουστακάκη, στο τόμο 9 και αριθμό 1675 υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ για ποσό ευρώ δύο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (2.653.855,67).- Και ότι εκτός από τα παραπάνω καμία υποθήκη, άλλη προσημείωση υποθήκης, κατάσχεση ή επιταγή έχει γραφεί μέχρι 06/06/2011.-
Ο πλειστηριασμός του παραπάνω ακινήτου είχε ορισθεί δυνάμει της ως άνω εκθέσεως κατασχέσεως ακινήτου (705/2011) να γίνει την 20η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1815/2022/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ η 21η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΟΠΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2330/2657/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ ΕΞΗΣ «Στο ως άνω ακίνητο υφίσταται δυνάμει του υπ΄αριθμ. 11.04.2011 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης επιχείρησης, που έχει κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ. Λιμ. Χερσονήσου την 27.04.2011 μίσθωση της ξενοδοχειακής μονάδας - επιχείρησης για τρείς τουριστικές σαιζόν, ήτοι από την 1.4.2011 έως και την 31.10.2013 με μίσθωμα για κάθε τουριστική σαιζόν το ποσό των 150.000 ευρώ στη μισθώτρια εταιρία με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στα Χανιά, οδός Σφακίων αρ. 9 ΚΑΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ την Τετάρτη 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ενώπιον της Συμ/φου Χερσονήσου Ηρακλείου Ελένης Δρουγκάκη, ή του νομίμου αναπληρωτή της και στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ. - 17.00 μ.μ. και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν.3714/2008 ο οποίος ισχύει από την 7η Νοεμβρίου 2008.-
Προς βεβαίωση πάντων τούτων συντάχθηκε το παρόν πρόγραμμα σήμερα την 21η Σεπτεμβρίου 2011 στο γραφείο μου που βρίσκεται στο Δήμο Αρχανών και υπογράφεται από εμένα όπως ακολουθεί:

Η Επι της εκτελέσεως Δικαστική Επιμελήτρια
(ΤΣ) Ειρήνη Μουστακάκη - Γωνιανάκη.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση