iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Αριθμός 729/ 14 Οκτωβρίου 2011Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Π ΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ειρήνης Εμμανουήλ Μουστακάκη, κατοίκου Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων Ηρακλείου.

Δηλοποιώ ότι

Την δέκατη έκτη (16η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011) ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και από ώρες τέσσερις το απόγευμα μέχρι πέντε το απόγευμα (16.00 μ.μ. - 17.00μ.μ.) της ιδίας ημέρας ενώπιον της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου κας Μαρίας Κούρου - Μαστοράκη, ή του νομίμου αναπληρωτή της, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου θέλει εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό, με επίσπευση του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνου και Ευτέρπης ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ, κατοίκου Δραπετσώνας Αττικής, οδός Πόντου αρ. 56Α , τα παρακάτω αναφερόμενα και περιγραφόμενα ακίνητα που ανήκουν στον καθ’ ου οφειλέτη ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΙΑΔΗ του Κωνσταντίνου και της Ευανθίας, κατοίκου Ηρακλείου, (ΑΦΜ 046383626 Α’ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου) ήτοι : Α) Η με στοιχεία Ύψιλον κεφαλαίο ένα (Υ~1) αποθήκη του υπογείου ορόφου, η οποία αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη διηρημένη οριζόντια ιδιοκτησία κατά τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 Α. Κ. και η οποία θα αποτελείται από ένα δωμάτιο, θα έχει καθαρό εμβαδόν 29,52 τμ, εμβαδόν κοινοχρήστων 5,36 τμ, συνολικό εμβαδόν 34,80τ.μ. Όγκο καθαρό 88,56 κμ, όγκο κοινοχρήστων 16,08 κμ, συνολικό όγκο 104,64 κμ, και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου (50/1000) εξ αδιαιρέτου και θα συνορεύει γύρω - γύρω ΒΟΡΕΙΑ με κοινόχρηστο διάδρομο και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, ΝΟΤΙΑ με υπέδαφος του οικοπέδου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με υπέδαφος του οικοπέδου και ΔΥΤΙΚΑ με την Υ-3 αποθήκη του ιδίου ορόφου.
Την παραπάνω οριζόντια ιδιοκτησία εκτίμησα στο ποσό των 33.000 €, τιμή πρώτης προσφοράς της παραπάνω οριζόντιας ιδιοκτησίας που κατασχέθηκε ορίζεται το ποσό των 22.000 € που είναι μεγαλύτερο από την αντικειμενική αξία τους ποσού 21.254,40e σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982.
2. Η με στοιχεία Ύψιλον κεφαλαίο τρία (Υ-3) αποθήκης του υπογείου ορόφου, η οποία αποτελείται από ένα δωμάτιο, έχει καθαρό εμβαδόν 36,50, εμβαδόν κοινοχρήστων μέτρων 5,36 τμ, συνολικό εμβαδόν 41,86 τ.μ., όγκο καθαρό 109,50κμ, όγκο κοινοχρήστων 16,08 κμ, συνολικό όγκο 125,68κμ, και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 50/1000 εξ αδιαιρέτου και θα συνορεύει γύρω - γύρω ΒΟΡΕΙΑ με κοινόχρηστο διάδρομο, ΝΟΤΙΑ με υπέδαφος του οικοπέδου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την Υ1 αποθήκη του ιδίου ορόφου και ΔΥΤΙΚΑ με υπέδαφος του οικοπέδου.
Την παραπάνω οριζόντια ιδιοκτησία εκτίμησα στο ποσό των 40.000,00 € , τιμή πρώτης προσφοράς της παραπάνω οριζόντιας ιδιοκτησίας που κατασχέθηκε ορίζεται το ποσό των 27.000,00 € που είναι μεγαλύτερο από την αντικειμενική αξία τους ποσού 26.280,00 € σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982.
3. Το με στοιχεία Γιώτα κεφαλαίο ένα (I-1) διαμέρισμα του ισογείου ορόφου , το οποίο αποτελείται από ενιαίο χώρο καθιστικό - κουζίνα - δωμάτια ύπνου, λουτρό και έχει ημιυπαίθριο χώρο (βεράντα) στο ανατολικό όριο του διαμερίσματος προς την οδό Κυβέλης, έχει καθαρή επιφάνεια 24,87 τμ, εμβαδόν κοινοχρήστων 5,36 τμ, συνολικό εμβαδόν 30,23 τ.μ., όγκο καθαρό 71,64 κμ, όγκο κοινοχρηστων 16,08 κμ, συνολικό όγκο 90,69κμ και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου 100/1000) εξ αδιαιρέτου και συνορεύει γύρω - γύρω ΒΟΡΕΙΑ με κοινόχρηστο διάδρομο και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, ΝΟΤΙΑ με ιδιοκτησία Ευανθίας Μανιαδή και Ελένης Μανιαδή, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με την οδό Κυβέλης και ΔΥΤΙΚΑ με το i~4 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου.
Την παραπάνω οριζόντια ιδιοκτησία εκτίμησα στο ποσό των 43.000,00€ , τιμή πρώτης προσφοράς της παραπάνω οριζόντιας ιδιοκτησίας που κατασχέθηκε ορίζεται το ποσό των 29.000,00€ που είναι μεγαλύτερο από την αντικειμενική αξία τους ποσού 28.502,58€ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982.
4.Το με στοιχεία Γιώτα κεφαλαίο τέσσερα (1-4) διαμερίσματος του ισογείου ορόφου, το οποίο θα αποτελείται από ενιαίο χώρο καθιστικό - κουζίνα - δωμάτιο ύπνου, λουτρό και έχει ημιϋπαίθριο χώρο (βεράντα) στο δυτικό όριο του διαμερίσματος προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, έχει καθαρή επιφάνεια 41,74τμ, εμβαδόν κοινοχρήστων 5,36τμ, ι συνολικό εμβαδόν 47,10 τ.μ, όγκο καθαρό 125,22κμ, όγκο κοινοχρήστων 16,08κμ, συνολικό όγκο 125,22κμ, και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 200/1000 εξ αδιαιρέτου και συνορεύει γύρω-γύρω ΒΟΡΕΙΑ με το i-3 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και με κοινόχρηστο διάδρομο, ΝΟΤΙΑ με ιδιοκτησία Ευανθίας Μανιαδή και Ελένης Μανιαδή, Ανατολικά με το Ί 1 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου και ΔΥΤΙΚΑ με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.
Την παραπάνω οριζόντια ιδιοκτησία εκτίμησα στο ποσό των 70.000€ τιμή πρώτης προσφοράς της παραπάνω οριζόντιας ιδιοκτησίας που κατασχέθηκε ορίζεται το ποσό των 46.500€ που είναι μεγαλύτερο από την αντικειμενική αξία τους ποσού 45.079,20€ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982.
5. Το με στοιχεία Άλφα κεφαλαίο ένα (Α-1) διαμερίσμα του (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου, και το οποίο είναι από ενιαίο χώρο καθιστικό - κουζίνα - δωμάτιο ύπνου, W.C., έχει ημιυπαίθριο χώρο (βεράντα) στο ανατολικό όριο του διαμερίσματος προς την οδό Κυβέλης, έχει καθαρή επιφάνεια 19,76τμ, εμβαδόν κοινοχρήστων 5,36τμ, συνολικό εμβαδόν 25,12 τ.μ., όγκο καθαρό 59,28κμ, όγκο κοινοχρήστων 16,08κμ συνολικό όγκο 75,36κμ, και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου (100/1000) εξ αδιαιρέτου του και συνορεύει γύρω ΒΟΡΕΙΑ με κοινόχρηστο διάδρομο και κλιμακοστάσιο, ΝΟΤΙΑ με ιδιοκτησία Ευανθίας Μανιαδή και Ελένης Μανιαδή, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και αυτού με την οδό Κυβέλης και ΔΥΤΙΚΑ με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου
Την παραπάνω οριζόντια ιδιοκτησία εκτίμησα στο ποσό των 40.000,00€ , τιμή πρώτης προσφοράς της παραπάνω οριζόντιας ιδιοκτησίας που κατασχέθηκε ορίζεται το ποσό των 26.000,00€ που είναι μεγαλύτερο από την αντικειμενική αξία τους ποσού 24.897,60€ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982.
Σημειώνεται ότι με την έκδοση της υπ΄αριθμ. 2499/2850/2011 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου η οποία διατάσσει την διόρθωση της περιγραφής του ως άνω κατασχεθέντος ακινήτου με στοιχείο Α1 διαμερίσματος του πρώτου ορόφου ώστε να ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ σε 27 τ.μ. και όχι σε 19,76 και ΟΡΙΣΕ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (για το ως άνω με στοιχείο Α1 κατασχεθέν διαμέρισμα του πρώτου ορόφου) ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 27.000 ευρώ
Οι παραπάνω ιδιοκτησίες (Υ1 - Υ3 -Ι1, Ι4, Α1) είναι κτισμένες επί ενός οικοπέδου κτισμένης επί οικοπέδου κειμένου στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου, εντός της πόλεως Ηρακλείου, Ειρηνοδικείου Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου στη συνοικία "ΚΑΜΙΝΙΑ" και στο Ο.Τ. 1397 και ειδικότερα επί της οδού Κυβέλης σχεδίου πόλης, συνολικής έκτασης 255,19 τ.μ, το οποίο φαίνεται και αποτυπώνεται με λεπτομέρεια με τα στοιχεία Η-Θ-Ι-Κ-Η στο από Μάιος 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ηρακλή Πυργιανάκη, και συνορεύει το οικοπέδου γύρωθεν ΒΟΡΕΙΑ με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Μανιαδή του Ζαχαρία, ΝΟΤΙΑ με ιδιοκτησία Ευανθίας Μανιαδή και Ελένης Μανιαδή, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό Κυβέλης σχεδίου πόλης και ΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία κληρονόμων Δόξα.-

Το παραπάνω ακίνητο απέκτησε ο καθ’ ου δυνάμει των α)της με αριθμό 490/5471/819/1998 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, νόμιμα μεταγραμμένης στο υποθ/κειο Ηρακλείου στον τόμο 3595 με α/α 268309 σε συνδυασμό με το με αριθμό 48193/9-11-1999 δηλωτικό ρυμοτομίας του συμβ/φου Γεωργίου Σμυρνάκη νόμιμα μεταγραμμένο στο υποθ/κειο Ηρακλείου στον τόμο 3660 με α/α 275737 και σε συνδυασμό με το με αριθμό 1032/31-8-2001 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας (Ν, 3741/1929 άρθρα 1002 και 1117 του ΑΚ) 2. Κατανομή Διαιρεμένων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου Ηρακλείου Ευγενίας Μπορμπουδάκη και έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου στον τόμο 3867 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 286120.
Φύλακα και μεσεγγυούχο των παραπάνω κατασχεμένων ακινήτων όρισα τον ίδιο τον οφειλέτη, ο δε πλειστηριασμός τους θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 - 17:00 της ίδιας ημέρας στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, ενώπιον της συμβολαιογράφου Ηρακλείου κ. Μαρίας Κούρου - Μαστοράκη ή του νόμιμου αναπληρωτή της, σε περίπτωση κωλύματος της.
Τα ως άνω ακίνητα κατασχέθηκαν αναγκαστικά με την υπ’ αριθμ. 722/21 Ιουλίου 2011 κατασχετήρια έκθεση εμένα της ιδίας δικαστικής επιμελήτριας Ηρακλείου Ειρήνης Μουστακάκη ΥΠΕΡ του επισπεύδοντος ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνου ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ, κατοίκου Δραπετσώνας Αττικής, που καταχωρήθηκε στα βιβλία του Κτηματολογίου Ηρακλείου με αριθμό πρωτ. 3934/22.07.2011 και ορίστηκε πλειστηριασμός στις 05 Οκτωβρίου 2011 δυνάμει και σε εκτέλεση του πρώτου εκτελεστού απογράφου της διαταγής πληρωμής με αριθμό 553/1701/576/2011 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου που έχει περιβληθεί νόμιμα τον εκτελεστήριο τύπο και για ποσό σύμφωνα με την παρά πόδας επιταγή υπό χρονολογία 21/03/2011 εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (194.397,33) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (150.000,00) ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του επισπεύδοντος και η οποία νομίμως έχει επιδοθεί στον καθ’ ου οφειλέτη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 9290Β/24.03.2011 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής Επιμελήτριας Ηρακλείου Δέσποινας Σφακιανάκη, σύμφωνα με την οποία την παρά πόδας αυτής επιταγή ο εν λόγω οφειλέτης υποχρεώθηκε να πληρώσει στον ως άνω επισπεύδοντα το ως άνω ποσό των ευρώ 194.397,33#, εντόκως νομίμως των τοκοφόρων κονδυλίων από την επίδοση της επιταγής, καθώς επίσης και τα έξοδα εκτελέσεως που θα προκύψουν μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.
Επί των ως άνω κατασχεθέντων ακινήτων δυνάμει του υπ’ αριθμ. 3934/22.07.2011 πιστοποιητικού καταχώρησης εγγραπτέας πράξης του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου υπάρχουν τα κάτωθι βάρη όπως ακριβώς αναγράφονται παρακάτω σύμφωνα με τα ληφθέντα πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογίου Ηρακλείου:
Επί των ως άνω κατασχεθέντων ακινήτων δυνάμει του υπ΄αριθμ. 2032/27.07.2011 πιστοποιητικού βαρών του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου υπάρχουν τα κάτωθι βάρη 1) Προσημείωση υποθήκης που γράφτηκε την 25/10/2001με την 2383/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτ. Ηρακλείου, στο τόμο 790 και φύλλα 76250, 76251, 76252, 76253 & 76254 με στοιχ. 1/Α αντίστοιχα για το ποσό των ΔΡΑΧΜΩΝ 44.500.000 ή ΕΥΡΩ 130.594,28 κατά του ως άνω καθ’ ου οφειλέτη ΜΙΧΑΗΛ Κων/νου ΜΑΝΙΑΔΗ, υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. -
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΒΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 7103/2011 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΒΑΡΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ α) προσημείωση υποθήκης γραμμένη στις 16/03/2011 δυνάμει της με αριθμό 553/11.03.2011 διαταγής πληρωμής με αριθμό καταχώρησης 1293/ 16.03.2011 ΥΠΕΡ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου κατοίκου Αττικής για ποσό ευρώ 190.012,00 β) προσημείωση υποθήκης γραμμένη στις 14/07/2011 δυνάμει της με αριθμό 1505/08.07.2011 διαταγής πληρωμής με αριθμό καταχώρησης 3685/14.07.2011 ΥΠΕΡ της ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΙΔΗ Ο.Ε. που εδρεύει στην Κόρινθο για ποσό ευρώ 68.363,55 ΚΑΙ γ) προσημείωση υποθήκης γραμμένη στις 21/07/2011 δυνάμει της με αριθμό 6049/18.05.2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό καταχώρησης 3871/21.07.2011 ΥΠΕΡ της Θ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ - Ε. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο.Ε. που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη για ποσό ευρώ 11.500,00 κατά του ως άνω καθ’ ου οφειλέτη ΜΙΧΑΗΛ Κων/νου ΜΑΝΙΑΔΗ.-
Ο πλειστηριασμός των παραπάνω ακινήτων είχε ορισθεί να γίνει την 05η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΟΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΛΟΓΩ ΕΚΔΟΣΕΩΣ της υπ΄αριθμ. 2499/2850/2011 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου η οποία διατάσσει την διόρθωση της περιγραφής του ως άνω κατασχεθέντος ακινήτου με στοιχείο Α1 διαμερίσματος του πρώτου ορόφου ώστε να ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ σε 27 τ.μ. και όχι σε 19,76 τ.μ., ΟΡΙΣΕ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (για το ως άνω με στοιχείο Α1 κατασχεθέν διαμέρισμα του πρώτου ορόφου) ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 27.000 ευρώ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΗΚΕ επίσης ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Η 16Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ενώπιον της Συμ/φου Ηρακλείου Μαρίας Κούρου - Μαστοράκη, ή του νομίμου αναπληρωτή της και στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ. - 17.00 μ.μ. και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν.3714/2008 ο οποίος ισχύει από την 7η Νοεμβρίου 2008 με τον οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων.-
Προς βεβαίωση πάντων τούτων συντάχθηκε η παρούσα Α’ Επαναληπτική Περίληψη Εκθέσεως Κατασχέσεως σήμερα την 14η Οκτωβρίου 2011 στο γραφείο μου που βρίσκεται στο Δήμο Αρχανών Ηρακλείου και υπογράφεται από εμένα όπως ακολουθεί:

Η Επι της εκτελέσεως Δικαστική Επιμελήτρια
(ΤΣ) Ειρήνη Μουστακάκη - Γωνιανάκη
Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση