iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

ΙΒC SOLAR


Η εγκατάσταση του συστήματος ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2011 από την εταιρεία Άννα Τσέρου & ΣΙΑ Ο.Ε.-Sunergy, συνεργάτη της IBC SOLAR A.E. Το σύστημα υλοποιήθηκε με 400 Φ/Β πλαίσια Sanyo HIT-H250E01, υβριδικού τύπου, ισχύος 250Wp ανά πλαίσιο και με αντιστροφείς (inverters) τύπου αλυσίδας (string) της εταιρείας SMA. Το σύνολο του εξοπλισμού το προμήθευσε η IBC SOLAR A.E.
Το έργο έχει συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού έγινε από το εξειδικευμένο προσωπικό της Άννα Τσέρου & ΣΙΑ Ο.Ε.-Sunergy, η οποία προσέφερε ως μέρος της συνολικής λύσης τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών μέχρι τη σύνδεση του συστήματος στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Τα περιβαλλοντικά οφέλη που θα παράγει η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, καθώς θα αποτρέπουν κατ’ εκτίμηση την εκπομπή 130 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, ετησίως.

Γενική άποψη του συστήματος

Σχετικά με την IBC SOLAR A.Ε.

Η IBC SOLAR A.E. ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα και αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους προμηθευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων και λύσεων στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία στην Ελλάδα καλύπτει όλο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών της IBC SOLAR. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει στην ελληνική αγορά πλήρη γκάμα Φ/Β εξοπλισμού (πλαίσια, αντιστροφείς, βάσεις στήριξης, συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης, ρυθμιστές φόρτισης, μπαταρίες, καλώδια και λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό). Παράλληλα προσφέρει γκάμα υπηρεσιών που ξεκινάει από συμβουλευτικές υπηρεσίες και το σχεδιασμό της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, και φτάνει μέχρι την υλοποίηση του έργου και την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Η IBC SOLAR Α.Ε. έχει αναπτύξει ένα πανελλαδικό δίκτυο επίσημων διανομέων-συνεργατών, οι οποίοι προωθούν το Φ/Β εξοπλισμό της IBC SOLAR. Στο δίκτυο διανομέων-συνεργατών, η IBC παρέχει τεχνική κατάρτιση και υποστήριξη.
Σχετικά με την Άννα Τσέρου & ΣΙΑ Ο.Ε.-Sunergy: Η εταιρεία Άννα Τσέρου & ΣΙΑ Ο.Ε. με τη διακριτική επωνυμία SUNERGY είναι επίσημος διανομέας της ΙBC SOLAR Α.Ε. Ιδρύθηκε το 2006 με κύρια ασχολία τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Το 2010 εγκαταστάθηκαν έργα συνολικής ισχύος 700KWp, ενώ για το 2011 - με τα μέχρι στιγμής στοιχεία - θα υλοποιήσει έργα συνολικής ισχύος 3MWp. Η επιχείρηση εγγυάται με τη συνεχή παρουσία της στα νησιά την ασφαλή και ικανοποιητική λειτουργία των εγκαταστάσεων, έχοντας ήδη προβλέψει τη λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επίβλεψης των έργων.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση