iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017
Πανεπίστημιο Κρητης

Τροπολογίες για ΑΕΙ και ΤΕΙ ζητά ο Φ.Παρασύρης


Τροπολογίες για την εισαγωγή και τις μετεγγραφές στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ της χώρας των μελών πολύτεκνων οικογενειών κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης.
Στην πρώτη τροπολογία ο Βουλευτής ζητά την άρση των προβλεπόμενων από τον νόμο δυσμενών συνεπειών και την παροχή δυνατότητας εισαγωγής των συγκεκριμένων υποψηφίων στην σχολή ή τμήμα που θα εισάγονταν με την γενική σειρά. Η τροπολογία αφορά τους υποψηφίους που υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 δηλώνοντας εσφαλμένα ότι εμπίπτουν σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες ( πολύτεκνοι κλπ.). Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι αυτοί αιφνιδιάστηκαν με τον νόμο 3966/2011 (ΦΕΚ Α’ 118) καθώς το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση του ως άνω νόμου μέχρι και την προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων ήταν ιδιαιτέρα σύντομο. Στην δεύτερη τροπολογία ο Βουλευτής προτείνει την χωρίς ποσοτικό περιορισμό μετεγγραφή των δύο ή περισσοτέρων αδελφών σε αντίστοιχα τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, εκτός των περιπτώσεων εκείνων όπου δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της περιφέρειας. Προς τούτο προτείνεται η προσθήκη-επαναφορά της παρ. 3 του άρθρου 25 του νόμου 3879/2010.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση