iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017
αντιπεριφέρεια σύσκεψη

''Ελλάδα-Κϋπρος 2007-2013"


Το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ συζητήθηκε σήμερα στο πλαίσιο σύσκεψης που συγκάλεσε ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης. Στην σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ Κώστας Ντούνας, υπηρεσιακά στελέχη, αλλά και εκπρόσωποι της εταιρείας “Diopsis” η οποία και θα καταρτίσει το σχετικό φάκελο, αποφασίστηκε η σύνταξη της πρότασης για την προστασία της υποθαλάσσιας βιοποικιλότητας στην περιοχή των Αστερουσίων να έχει υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 9 Νοεμβρίου. Από το νησί της Κύπρου στο πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» θα συμμετέχει κοινότητα από την επαρχία της Πάφου.
Επισημαίνεται ότι αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι αφενός η διερεύνηση των περιβαλλοντικών απειλών που αντιμετωπίζουν οι δυο περιοχές ιδιαίτερα όσον αφορά τα υποθαλάσσια υποσυστήματα στην Κρήτη και στην Κύπρο, και αφετέρου η διατύπωση προτάσεων για την διατήρηση των οικοσυστημάτων και την ήπια αξιοποίησή τους σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για την αειφόρο ανάπτυξη.
Όπως επεσήμανε ο αντιπεριφερειάρχης Ευριπίδης Κουκιαδάκης «στηρίζουμε κάθε δράση που στοχεύει στην προστασία και στην ανάδειξη του φυσικού κάλους του νησιού μας με σεβασμό πάντα στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών μας πόρων αλλά και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση