iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017
ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το εξωτερικό


Πριν 2 μέρες ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το εξωτερικό. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, αποσπάστηκαν 42 δάσκαλοι σε χώρες του εξωτερικού και 5 νηπιαγωγοί.
Όπως παρατηρεί ο Αναπληρωτής Αιρετός του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης κ. Γιώργος Τρούλης, καταγράφεται μια συνεχόμενη μείωση, αφού "οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού ήταν 2350 το σχολικό έτος 2009-2010, μειώθηκαν στους 1850 το σχολικό έτος 2010-2011, ενώ φέτος οι αποσπασμένοι είναι 1430". Η μείωση που επήλθε τα τελευταία 2 χρόνια είναι περίπου 40%, γεγονός που κατά τον κ. Τρούλη σημαίνει ότι "πολλά σχολεία του εξωτερικού δεν θα λειτουργήσουν φέτος ή θα υπολειτουργούν".

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση