iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

Αναπλάσεις, 40 εκατομμύρια ευρώ και ο κίνδυνος.


Αναπλάσεις, 40 εκατομμύρια ευρώ και ο κίνδυνος

Το χθεσινό άνοιγμα της προκήρυξης (από την ενδιάμεση διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης) του νέου προγράμματος για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη περιοχών της υπαίθρου ύψους 40 εκατ. ευρώ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου εμπεριέχει τον κίνδυνο πολλοί Δήμοι να μείνουν εκτός του προγράμματος.
Πρέπει λοιπόν να υπάρξει πολιτική συμφωνία μεταξύ των Δήμων της Κρήτης για το όριο της χρηματοδότησης της πρότασης που θα καταθέσει ο καθένας, με τη λογική να υπάρξει ισόρροπη κατανομή έργων σε κάθε Δήμο, δηλαδή μια ολοκληρωμένη παρέμβαση.
Σε αντίθετη περίπτωση, Δήμοι οι οποίοι έχουν έτοιμες μελέτες και εγκρίσεις με προϋπολογισμό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα τους αναλογεί, σύμφωνα με την παραπάνω λογική, θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα με αποτέλεσμα στο τέλος δικαιούχοι να καταλήξουν 4-5 Δήμοι και οι υπόλοιποι να μείνουν εκτός. Όμως, έτσι δεν προωθούμε μια ισόρροπη ανάπτυξη στο επίπεδο της υπαίθρου, γι’ αυτό απαιτείται άμεσα να υπάρξει η πολιτική συμφωνία που ανέφερα. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να κοιτάξει ο Σταύρος Αρναουτάκης...

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση