iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ 3Γ ως 21


Στο Ηράκλειο σήμερα την 6η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 9 π.μ., ενώπιον εμού του υπ. Β’ Πορταράκη Σπυρίδωνα του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, παρουσία του κάτωθι προσυπογεγραμμένου ανθ/μου Σηφάκη Εμμανουήλ της ίδιας υπηρεσίας, προσληφθέντος ως β’ ανακριτικού υπαλλήλου, εμφανίστηκε ο κατωτέρω σημειούμενος μάρτυρας, ο οποίος, αφού ρωτήθηκε για την ταυτότητά του κ.τ.λ., απάντησε ότι ονομάζεται Χαιρέτη Ελένη του Μιχαήλ και της Κλειώς, γεν. 1964, κάτοικος Ηρακλείου, Ανδρέα Παπανδρέου 44, ΑΔΤ ΑΙ 437868/Υ.Α. Ηρακλείου. Έπειτα η εξεταζόμενη, αφού έθεσε τη δεξιά αυτής επί του Ιερού Ευαγγελίου, ορκίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 218, παρ.1, 219, παρ.1, του Κ.Π.Δ. και στη συνέχεια εξετάστηκε ως ακολούθως:
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ρωτήθηκε σχετικά.
ΑΠΟΚΡΙΣΗ: «Είμαι η πρόεδρος του Σωματείου Περιπτερούχων και Καπνοπωλών Κρήτης. Με αυτή την ιδιότητά μου, υπέβαλα ενώπιον του κυρίου εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου την από 18/4/2011 έγγραφη αναφορά μου, στην οποία, ως Σωματείο, αντιδρούσαμε στο θέμα θεσμοθέτησης του ποσοστού κέρδους μας από την πώληση των προϊόντων καπνού. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο 3943/2011, ορίζεται ότι το κατώτατο όριο προμήθειας των εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων ορίζεται στο 8,3 και 31,3% αντίστοιχα επί της λιανικής τιμής τους προ φόρων. Το πρόβλημά μας είναι ότι οι χονδρέμποροι πωλητές σιγαρέτων εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν, ούτε ποτέ εφάρμοσαν, την παραπάνω διάταξη του νόμου, γιατί ήταν ελλιπής. Ο ανωτέρω νόμος θα ίσχυε έως την 31η/12/2011. Δηλαδή ψηφίστηκε το Φεβρουάριο του 2011 και ίσχυε μόνο για 10 μήνες. Με την εν λόγω αναφορά μου ζητούσα από τον εισαγγελέα να μου απαντήσει αν ο νόμος ίσχυε και αν ήταν εφαρμόσιμος. Τώρα πια δεν έχει σημασία διότι σε δύο μέρες τελειώνει η εφαρμογή του. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι με την παρούσα αναφορά μου δεν καταμήνυσα κανένα, απλά ήθελα να διαμαρτυρηθώ, ως Σωματείο, για την παραπάνω διάταξη του νόμου. Ευχαριστώ για την κατανόηση σας. Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω».
Η παρούσα έκθεση άρχισε συντασσόμενη την 9η π.μ. ώρα και περαιώθηκε τη 10:15η ώρα της σήμερον.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση