iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΑυξημένηΑυξημένη

«Οι συνθήκες επιβάλλουν χαρακτηριστικά συνευθύνης και συναπόφασης. Οι αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε πρέπει να χαρακτηρίζονται από αυξημένη νομιμοποίηση».


Φρ. Παρασυρης,
βουλευτης Ηρακλειου

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση