iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ηράκλειο 21/10/2011
Αρ. πρωτ.: 168322

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με τη με αρ. 156/2010 απόφασή του έκανε δεκτή την τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Ηρακλείου στο Ο.Τ. 262 (Γ1614) της Πολεοδομικής Ενότητας "Αγ. Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα", μετά από αίτημα του κ. Μιλτιάδη Κουζούλογου, με αριθμ. πρωτ. 30451/14-4-2009.
Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε δημιουργία πεζόδρομου πλάτους 2,5 μ. σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, δεδομένου ότι από την τροποποίηση προκύπτει αύξηση του κοινόχρηστου χώρου.
Η παραπάνω περιοχή εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με το από 6-4-89 Π.Δ. (ΦΕΚ 204/Δ'/14-4-89).
Το σχέδιο της τροποποίησης θα αναρτηθεί στο γραφείο 409 της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου στον τέταρτο όροφο του κτηρίου επί των οδών Ιδομενέως και Μεραμβέλλου (πρώην ξενοδοχείο "Εσπέρια") από Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011 για 15 ημέρες.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την παραπάνω πρόταση τροποποίησης από Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00 έως 14:00 και ενδεχομένως να υποβάλουν ενστάσεις μέσα στο παραπάνω διάστημα.

Ο αντιδήμαρχος, Μανόλης Βασιλάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση