iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017
νησι νησια

Παρέμβαση Αυγενάκη για άρση της απομόνωσης και την αειφόρο ανάπτυξη των μικρών νησιών της χώρας


Συγκεκριμένη κοινοβουλευτική παρέμβαση για την άρση της απομόνωσης και την αειφόρο ανάπτυξη των μικρών νησιών της χώρας, κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρης Αυγενάκης, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, κ. Χ. Καστανίδη, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Γ. Ραγκούση, Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Π. Γερουλάνο, μεταφέροντας μάλιστα τις προτάσεις που έχει καταθέσει Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών.

Ειδικότερα, ο κ. Αυγενάκης αναφέρει ότι «το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών (ΕΔΜΝ), ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, συστάθηκε από Εκπρόσωπους της τοπικής αυτοδιοίκησης μικρονησιωτικών Δήμων, από κοινωνικούς φορείς των μικρών νησιών και από ιδιώτες», προσθέτοντας ότι «στόχος και όραμα του Δικτύου είναι η άρση της απομόνωσης και του κάθε είδους αποκλεισμού των νησιών αυτών, μέσω της αειφόρου ανάπτυξής τους». Στο πλαίσιο, επισημαίνει ότι «έχουν κατατεθεί από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών συγκεκριμένες προτάσεις που θα συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων και των προτεραιοτήτων του».

Ειδικότερα, πέραν από τη δημιουργία Νησιωτικού Παρατηρητηρίου προτείνεται:
(1) να υπάρχει εκπροσώπηση στην ΚΕΔΚΕ, με έδρα στο ΔΣ της να δίνεται σε μικρό νησί και να ενταχθεί στην επιτροπή της Νησιωτικής Πολιτικής της ΚΕΔΚΕ και στην επιτροπή για τον Νέο Κώδικα και εκπρόσωπος το ΕΔΜΝ.
(2) Τα Ιόνια Νησιά και ειδικότερα τα μικρά νησιά να συμπεριληφθούν στις νησιωτικές πολιτικές ως ξεχωριστός τομέας, ενώ στις πολιτικές που αφορούν το Αιγαίο να συμπεριληφθούν όλες οι νησιωτικές περιοχές που σήμερα εξαιρούνται (Αργοσαρωνικός, Σποράδες, Θάσος, Σαμοθράκη).
(3) Τα Μικρά Νησιά να εκπροσωπούνται στα περιφερειακά συμβούλια και τα Μικρά Νησιά, που αποτελούν δήμους, να εκλέγουν ΙΙεριφερειακό Σύμβουλο, να αποτελέσουν δηλαδή περιφερειακές ενότητες.
(4) Το ΕΔΜΝ να συμμετέχει σε όλες τις επιτροπές παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2007- 2013.
(5) Να υπάρξει επανασχεδιασμός των Άγονων Γραμμών και να θεσπιστούν κριτήρια για αυτές και
(6) να υπάρξει επίσπευση των διαδικασιών για την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου.
(7) Να επανέλθει το τέλος Παρεπιδημούντων στο ποσοστό του 2,5%.
(8) Να δημιουργηθεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μικρονησιωτικών Υποδομών (βιολογικοί καθαρισμοί, πολιτισμός, ύδρευση, κλπ.) και Ειδική Γραμματεία Μικρονησιωτικών Υποδομών.
(9) Να δημιουργηθεί ξεχωριστή τεχνική υποστηρικτική υπηρεσία για τα μικρά νησιά για τη μείωση της γραφειοκρατίας.
(10) Να προταθεί η δημιουργία Δημοτικών επιχειρήσεων με συγκεκριμένο αντικείμενο, ώστε να είναι ευέλικτες και να μπορούν να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των μικρών Νησιών, να δίνεται η δυνατότητα σε μικρούς νησιωτικούς Δήμους να δημιουργούν ή να συμμετάσχουν σε Δημοτικές επιχειρήσεις συγκεκριμένου σκοπού, όπως επίσης και να υπάρξει η δυνατότητα επιχειρήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
(11) Να παραταθεί και το 2011 η δυνατότητα ανάθεσης της καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων σε όσα νησιά δεν καλύπτονται οι ανάγκες τους από ιδιώτες και να ρυθμιστεί το θέμα ανάθεσης της καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων σε εργολάβους.
(12) Να επισπευσθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη μεταφορά των απορριμμάτων σε νόμιμους ΧΥΤΑ από την 01/07/2011 (αφορά στον εξοπλισμό και τα απαιτούμενα μέσα για τη μεταφορά από τα μικρά νησιά στους ΧΥΤΑ, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία αυτού του τρόπου διαχείρισης απορριμμάτων είναι η χρηματοδότηση από κεντρικό φορέα του εξοπλισμού και του λειτουργικού κόστους). (13) Τα μικρά νησιά να αντιμετωπίζονται και ως σύνορα της χώρας, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων (πχ interreg κλπ.).
(14) Να καταβληθεί προσπάθεια ώστε σε περιπτώσεις υλοποίησης από τα Ελληνικά Μικρά Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, να δίνεται η δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος και σε άλλα μικρά νησιά, μέσω Εθνικών (συμπληρωματικών ή άλλων) προγραμμάτων.
(15) Να καταβληθεί προσπάθεια στο πλαίσιο των Πράσινων Νησιών για τη δημιουργία μίας γενικής μελέτης για όλα τα μικρά νησιά, με θέμα την καταγραφή των δυνατοτήτων ανάπτυξης πράσινων εφαρμογών στα μικρά νησιά, σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το ΚΑΠΕ, κλπ.
(16) Να επισπευτεί η διαδικασία νομοθέτησης του Καταδυτικού και Αλιευτικού τουρισμού.
(17) Να επισπευσθεί η διαδικασία και η χωροθέτηση Υδατοδιαδρόμων.
(18) Να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας στα μικρά νησιά.
(19) Να εξεταστεί η φορολογική ελάφρυνση σε θέματα κληρονομιάς στους μόνιμους κατοίκους των μικρών νησιών.

Στο πλαίσιο αυτό, δεδομένης της ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης που επικρατεί στα μικρά νησιά, ο κ. Αυγενάκης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς εάν «προτίθενται να εξετάσουν αναλυτικά τις προτάσεις και τα αιτήματα που διατυπώνει το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών (ΕΔΜΝ), που θα συμβάλλουν στην άρση της απομόνωσης των μικρών νησιών και θα ενισχύσουν την αειφόρο ανάπτυξή τους», καθώς και «ποιος είναι κεντρικός σχεδιασμός της κυβέρνησης σε σχέση με τα ζητήματα που θίγονται, αλλά και γενικότερα για την προστασία και ανάπτυξη των μικρών νησιών, στον τομέα της Αυτοδιοίκησης, των Υποδομών, των Μεταφορών, της Ανάπτυξης, των Επενδύσεων και του Τουρισμού».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση