iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017
Αστυνομικός

Η απάντηση Παπουτσή για την αλλαγή του καθεστώτος μεταθέσεων των αστυνομικών


Στην απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Χ. Παπουτσή στην αναφορά που είχε καταθέσει η Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κα. Σκραφνάκη Μαρία, με την οποία μετέφερε την αγωνία των αστυνομικών υπαλλήλων για τις αλλαγές στο καθεστώς μετατάξεών τους, και συγκεκριμένα για τη ρύθμιση εκτάκτων μεταθέσεων του αστυνομικού προσωπικού για λόγους που άπτονται σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών και περιλαμβάνεται στο Π.Δ. 85/2011, επισημαίνεται ότι αυτή προέκυψε μετά από υπόδειξη του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά ότι σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η συγκεκριμένη διάταξη εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που προκύπτουν σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες, λόγω εκτάκτων αναγκών (φυσικές καταστροφές) και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες κάλυψης των αναγκών αυτών με αποσπάσεις ή προσωρινές μετακινήσεις του προσωπικού, μετά από απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από σχετική αιτιολογημένη πρόταση των υφισταμένων Υπηρεσιών. Αυτονόητο είναι ότι για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έκτακτης μετάθεσης από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη, ο αστυνομικός αυτός θα προέρχεται από τον πίνακα επιλαχόντων που είχαν ζητήσει να μετατεθούν στο συγκεκριμένο τόπο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, σύμφωνα με την απάντηση του κ. Παπουτσή. Περαιτέρω, όταν οι λόγοι που επέβαλλαν τη διενέργεια της έκτακτης αυτής μετάθεσης εκλείψουν ο αστυνομικός που μετατέθηκε μπορεί εκ νέου να ζητήσει, εφόσον επιθυμεί, την επαναφορά του στη θέση από την οποία μετατέθηκε με έκτακτη μετάθεση.
Επίσης, στην απάντησή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τονίζει ότι προωθείται ήδη σχέδιο Π.Δ. με τις ρυθμίσεις του οποίου προβλέπεται η κατάργηση της συγκεκριμένης ρύθμισης, αφού στόχος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και γενικότερα η αξιοκρατική, δίκαιη και ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση