iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ


ΟΝ :
Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στο Αρκαλοχώρι. Το πράσινο φως για τη χρηματοδότηση του έχει δοθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και σήμερα ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος υπέγραψε τη σύμβαση για την ανάθεση του έργου το οποίο έχει προϋπολογισμό με ύψος περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ.

Ένα πάρκο πρασίνου μ έκταση 24 στρεμμάτων θα πάρει τη θέση των λόφων σκουπιδιών που μέχρι σήμερα σωρεύονται στο Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων του Αρκαλοχωρίου. Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδος μια από τις ανοικτές πληγές της περιοχής κλείνει οριστικά, καθώς οι εργασίες αναμένεται να αποκαταστήσουν πλήρως το χώρο που σήμερα καταλαμβάνει η χωματερή.

Το πράσινο φως για τη χρηματοδότηση του έργου μέσω του ΕΣΠΑ έχει δοθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και σήμερα ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος υπέγραψε τη σύμβαση για την ανάθεση του έργου το οποίο έχει προϋπολογισμό ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Μελλοντικά ο χώρος στον οποίο ασυνείδητοι εξακολουθούν να αποθέτουν κάθε είδους απορρίμματα αναμένεται να εξελιχθεί σε πνεύμονα πρασίνου και πάρκο αναψυχή, επισκέψιμο για το κοινό. Όπως παραδέχεται και ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος, εικόνες που παραπέμπουν σε ανεξέλεκτη χωματερή, συναντώνται σε πολλές περιοχές του δήμου, παρά την αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι παραβάτες.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της δημοτικής αρχής που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνετια η προσπάθεια ένταξης στο ΕΣΠΑ τριών νέων βιολογικών καθαρισμών, αλλά και η δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμάτων στα όρια του δήμου, με στόχο τη μείωση του κόστους.

Μεγάλη βαρύτητα δίνεται και στο κομμάτι της ενθάρρυνσης της ανακύκλωσης παρά το γεγονός ότι το τελικό κόστος επιβαρύνει σημαντικά τους δήμους

εξομάλυνσης αναγλύφου. · Σύστημα παθητικής απαγωγής βιοαερίου.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση