iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΡΑΤΟΣ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ
Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου ένα νέο κράτος αρχίζει να δημιουργείται οι : Ενωμένες Ευρωπαικές Πολιτείες Γερμανίας.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση