iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόστιμα για ανασφάλιστους


Με την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ για κάθε απασχολούμενο ανασφάλιστο εργαζόμενο και εξάμηνη φυλάκιση του εργοδότη, αν ο απασχολούμενος δεν έχει ούτε άδεια διαμονής και εργασίας, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιχειρεί να καταστήσει υποχρεωτική την ασφάλιση με το εργόσημο (που δεν έχει αποδώσει σχεδόν... τίποτα στα ταμεία στον πρώτο μήνα της εφαρμογής του) και να "χτυπήσει" την ανασφάλιστη εργασία και την εισφοροδιαφυγή (οι οποίες στερούν την κοινωνική ασφάλιση από έσοδα πάνω από 8 δισ. ευρώ ετησίως).
Την επιβολή των παραπάνω κυρώσεων και την υποχρεωτική εφαρμογή του εργοσήμου προαναγγέλλει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης, υπογραμμίζοντας ότι «οι συγκεκριμένες κυρώσεις στηρίζονται σε κοινοτική οδηγία που ενσωματώνεται άμεσα στο εθνικό δίκαιο και θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην ανασφάλιστη εργασία».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση