iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018
ΟΥΡΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

«Καμπάνα» 260.000 ευρώ σε τρεις τράπεζες για παρακράτηση μισθών από λογαριασμούς μισθοδοσίας


Πρόστιμα συνολικού ύψους 260.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας για την «προστασία των καταναλωτών», στις τράπεζες Αγροτική, Eurobank και Πειραιώς διότι προέβαιναν σε μονομερείς αναλήψεις από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας του τελευταίου μισθού ή σύνταξης που κατατίθετο σε αυτές.

Σύμφωνη γνώμη για την επιβολή κυρώσεων διατύπωσε για τις παραπάνω περιπτώσεις και η Τράπεζα της Ελλάδος.

in.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση