iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

Πέρασε η τροπολογία για την Αστυνομία που κατέθεσε η ΔΗ.ΣΥ.


«Πέρασε» η τροπολογία της Δημοκρατικής Συμμαχίας για τη εξαίρεση από τη μείωση της σύνταξης των αποστρατευθέντων αστυνομικών, την οποία κατέθεσε στο Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για το Ενιαίο Μισθολόγιο και την Εργασιακή Εφεδρεία, ο Βουλευτής Ηρακλείου της ΔΗ.ΣΥ., Λευτέρης Αυγενάκης, στην οποία μάλιστα ξεκαθάρισε ότι «δεν αξιώνεται καμία ιδιαίτερη μεταχείριση ή εξαίρεση των αστυνομικών σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους και συνταξιούχους της χώρας, αλλά η ίδια και ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων».

Ειδικότερα, μετά την ευόδωση των προσπαθειών και των πιέσεων της ΔΗ.ΣΥ. στην τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου, που ψηφίσθηκε την περασμένη Πέμπτη το βράδυ στη Βουλή, συμπεριλήφθηκαν δύο (2) προσθήκες - τροπολογίες στα άρθρα 1 & 2 αυτού.
Ειδικότερα:


Το άρθρο 1, παρ. 10, περ. γ΄ διαμορφώθηκε ως εξής:

«...Ειδικά από τη μείωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄, εξαιρούνται και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία, καθώς και όσοι εξ’ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.»

Με τη ρύθμιση αυτή, εξαιρούνται της μείωσης κατά 40% για το ποσό άνω των 1000€, όσοι συνταξιούχοι είναι κάτω των 55 ετών -πέραν των αυτεπαγγέλτως αποστρατευθέντων από την υπηρεσία- και έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολικά συντάξιμης υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου των μαχίμων).


Στο άρθρο 2, προστέθηκε νέα παράγραφος 11, η οποία έχει ως εξής:

«…11. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152 ) προστίθενται οι λέξεις «, ενώ για προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά αυτή αποδίδεται υπέρ των εν λόγω Ταμείων.»

Με τη ρύθμιση αυτή ποσοστό 1% της συνολικής παρακράτησης του 3% που γίνεται ήδη υπέρ του ΟΑΕΔ, θα αποδίδεται τελικά υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση