iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

χαρατσι


Ενώ τα πρώτα πακέτα με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ για το ειδικό τέλος ακινήτων ταχυδρομήθηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα, σύγχυση έχει επικρατήσει για το ποιοι γλιτώνουν το φόρο και πώς θα ξεμπλέξουν από την υποχρέωση αυτή.
Άνεργοι, άτομα με αναπηρία και πολύτεκνοι καλούνται οι ίδιοι να μεταβούν στις εφορίες για να αμφισβητήσουν την υποχρέωσή τους να πληρώσουν το χαράτσι, προσκομίζοντας, μάλιστα, μια σειρά από δικαιολογητικά.
Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά για τους πολύτεκνους είναι 1) φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης 2011, 2) εκκαθαριστικό 2011 (αν έχει αποσταλεί), 3) εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ 2008 και 4) συμβόλαιο απόκτησης ακινήτου μετά την 1η/1/2008.
Τα δικαιολογητικά για τους άνεργους είναι 1) φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης 2011, 2) εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ 2008, 3) συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η/1/2008 και 4) βεβαίωση που να αποδεικνύει την ανεργία.
Τα δικαιολογητικά για άτομα με αναπηρία είναι 1) βεβαίωση για την πιστοποίηση της αναπηρίας, 2) φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2011, 3) εκκαθαριστικό 2011, 4) εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ 2008 και 5) συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η/1/2008.

Οι προϋποθέσεις απαλλαγής ή μείωσης του τέλους ακινήτων

1. Άνεργοι: Το ακίνητο να ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία στο δικαιούχο και να ιδιοκατοικείται από αυτόν. Να είναι άνεργοι κατά τους έξι μήνες που έχουν προηγηθεί από την έκδοση του λογαριασμού της ΔΕΗ ή να είναι μακροχρόνια άνεργοι. Το οικογενειακό εισόδημα να είναι 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο να βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης χαμηλότερη των 3.000 ευρώ. Η ακίνητη περιουσία το 2008 να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 10.000 ευρώ για κάθε παιδί.
2. Πολύτεκνοι: Το ιδιοκατοικούμενο σπίτι να βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης χαμηλότερης των 3.000 ευρώ. Το ακίνητο να ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία στο δικαιούχο και να ιδιοκατοικείται από αυτόν. Η ακίνητη περιουσία το 2008 να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 10.000 ευρώ για κάθε παιδί. Το οικογενειακό εισόδημα να είναι υψηλότερο από 30.000 ευρώ.
3. Άτομα με αναπηρία: Το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο να βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης χαμηλότερης των 3.000 ευρώ. Η ακίνητη περιουσία το 2008 να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 10.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση