iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

εύρηκα


Την ολοκληρωτική διαφωνία της με το υπό συζήτηση ευρωπαϊκό σχέδιο Eureka εξέφρασε η Ν.Δ. διαμέσου του γενικού της διευθυντή, Θανάση Σκορδά.
Σε άρθρο του σε κυριακάτικη εφημερίδα ο κ. Σκορδάς ζητά τη δημιουργία ενός ελληνικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, στα πρότυπα των αντίστοιχων διεθνών, και βάλλει κατά της κυβέρνησης και των εμπνευστών του Eureka, το οποίο χαρακτηρίζει ως «επικίνδυνο και εθνικά επιζήμιο».
Μεταξύ άλλων, ο κ. Σκορδάς αναφέρει πως «η Ελλάδα μπορεί να προσαρμόσει στις δικές της ανάγκες διεθνείς πρακτικές που είναι γνωστές ως "Κρατικά Επενδυτικά Ταμεία" (Sovereign Wealth Funds). Πρόκειται για πρωτοβουλίες μεγάλης κλίμακας σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να συγκεντρωθούν σε ένα ταμείο κρατικές πρόσοδοι, φυσικοί πόροι, ακίνητη και κινητή δημόσια περιουσία (περί το ένα τρισ. ευρώ εκτιμάται) εν είδει εθνικού καταπιστεύματος και εν συνεχεία αυτά αξιοποιούνται ποικιλοτρόπως. Στην ουσία πρόκειται για κρατικά θησαυροφυλάκια».
Στην πρότασή της η Ν.Δ. αναφέρει πως το ταμείο αυτό θα πρέπει να διοικείται από άτομα που χαίρουν της εμπιστοσύνης της Βουλής τουλάχιστον κατά τα 2/3, τη δε αξιοπιστία τους θα εγγυώνται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός. Η θητεία τους θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτήν της Βουλής. Το ταμείο θα υπόκειται σε αυστηρότατους κανόνες διαχείρισης και διαφάνειας και θα ενημερώνει αναλυτικά για την πρόοδο της αξιοποίησης κάθε τρίμηνο.
Θα έχει αιτιολογημένο δικαίωμα αρνησικυρίας (veto) στο διορισμό Δ.Σ. των φορέων και οργανισμών που του ανήκουν. Σε συνεργασία με την κυβέρνηση, θα προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια αναβάθμισης της αξίας του εθνικού πλούτου (π.χ. χάραξη αιγιαλού, πολεοδόμηση κ.λπ.), κατά προτεραιότητα.
Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα να συμπράττει με εγχώριους ή ξένους επενδυτές, παρέχοντας σε αυτούς μία τεράστια χρηματοοικονομική δύναμη με την εξής μέθοδο: ο επενδυτής δε θα καθίσταται ιδιοκτήτης, αλλά χρήστης για όσο διάστημα θα διαρκεί η επένδυση. Δε θα επιβαρύνεται με ενοίκιο ή δικαιώματα χρήσης, αλλά θα δεσμεύεται νομικά για τη μορφή και το περιεχόμενο της προστιθέμενης αξίας που θα παράγει η όλη συνέργεια (τεχνογνωσία, θέσεις εργασίας, οικονομικοί πόροι κ.λπ.).
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ν.Δ., η αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας περιουσίας έως σήμερα δεν αποφέρει παραπάνω από 30 εκατ. ετησίως. Με την ορθή λειτουργία του προτεινόμενου ταμείου, μία ελάχιστη απόδοση ύψους 3%, σε ένα ενεργητικό της τάξεως του ενός τρισ. ευρώ, θα εξασφαλίζει περίπου 30 δισ. ευρώ ετησίως. Τα έσοδα αυτά, τέλος, μπορούν να εξυπηρετούν το χρέος και παράλληλα να ενισχύουν το ασφαλιστικό σύστημα.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση