iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018

ΕΑΚΗ


ΕΑΚΗ
Επιστολή
στο Γερουλάνο


Με κοινή αναφορά όλων των βουλευτών του Ν. Ηρακλείου, προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γερουλάνο, εστάλη η επιστολή του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, με την οποία ζητείται μεταξύ άλλων:
1. "Να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Γερουλάνο ή με με τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Νικητιάδη και με τον Γενικό Γραμματέα κ. Μπιτσαξή και να ζητηθεί άμεσα η επιχορήγηση του Ε.Α.Κ. Ηρακλείου με το υπολειπόμενο ποσό του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του 2011, το οποίο ανέρχεαι στο ποσό των 238.500 ευρώ.
2. Να δοθεί η δυνατότητα δανεισμού ή αγοράς ισοθερμικού καλύμματος, ώστε να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση κατά 50% περίπου.
3. "Ο Προϋπολογισμός του Ε.Α.Κ.Η. για το έτος 2012 να κυμανθεί τουλάχιστον στο επίπεδο του Προϋπολογισμού του έτους 2011, ώστε να εξοφληθούν οικονομικές υποχρεώσεις που οφείλονται στη μη ολοκλήρωσης εκτέλεσης των Προϋπολογισμών ετών 2009 και 2010 καθώς και στην κατάσχεση ποσού ύψους 225.000 ευρώ από 28/7/2010 και μετά"...

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση